Wikipedia istnieje już 20 lat!

Od 20 lat internetowa encyklopedia – Wikipedia, pomagania ludziom na całym świecie w nauce i znajdowaniu sprawdzonych informacji.

Wikipedia ma 20 lat (15 stycznia 2021 r.)

Zanim powstała sieć World Wide Web (WWW), istniały papierowe encyklopedie dla dzieci, uczniów, nauczycieli, rodziców i prawie każdego, kto szukał rozmaitych informacji. Ale Internet i Sieć zmieniły prawie wszystko w większości naszego życia – podobnie jak wyszukiwanie informacji. Dziś Wikipedia jest jedną z najczęściej odwiedzanych stron internetowych na świecie – 15 stycznia 2021 roku skończyła 20 lat istnienia.

Dla milionów ludzi Wikipedia zmieniła sposób, w jaki się uczą, jak uczą, w jaki sposób są rodzicami, a dla niektórych – w jaki sposób „pożyczają” treści do szkolnej gazetki.

Wikipedia jest internetową encyklopedią, bezpłatną dla użytkowników i wspieraną przez fundację non-profit od momentu jej założenia przez Jimmy’ego Walesa i Larry’ego Sangera. W Wikipedii znajdziemy informacje na prawie każdy temat, jaki możesz sobie wyobrazić, od hasła Aa (wieś w Estonii) po ZZ Top czy ZZZ (Związek Związków Zawodowych).

Treści w Wikipedii są tworzone we współpracy i pod kierownictwem licznej grupy redaktorów-ochotników, którzy polegają na iteracyjnym procesie wprowadzania wpisów i poprawek, co jest najprostszym sposobem opisania natury systemu edycji „wiki”. W nomenklaturze branży internetowej jest to platforma croudsourcingowa. Być może najlepszym sposobem zrozumienia Wikipedii jest przeczytanie o niej … w Wikipedii!

Wikipedia – wielojęzyczna encyklopedia internetowa działająca zgodnie z zasadą otwartej treści. Funkcjonuje w oparciu o oprogramowanie MediaWiki (haw. wiki – „szybko”, „prędko”), wywodzące się z koncepcji WikiWikiWeb, umożliwiające edycję każdemu użytkownikowi odwiedzającemu stronę i aktualizację jej treści w czasie rzeczywistym. Słowo Wikipedia jest neologizmem powstałym w wyniku połączenia wyrazów wiki i encyklopedia. Slogan Wikipedii brzmi: „Wolna encyklopedia, którą każdy może redagować”. (…) Wikipedia powstała 15 stycznia 2001 roku jako projekt pomocniczy pisanej przez ekspertów i nieistniejącej już Nupedii. Od 2003 zarządzana jest przez organizację non-profit Wikimedia Foundation.

Wielu nauczycieli i profesorów odradza korzystanie z Wikipedii, zarówno ze względu na plagiat, jak i wątpliwą jakość przedstawiania niektórych „faktów” w Wikipedii. Ale inni szanowani instruktorzy uważają, że Wikipedia może być dobrym punktem wyjścia dla studenta zgłębiającego dany temat. Dla wielu osób Wikipedia jest pierwszym przystankiem, kiedy próbuje się czegoś dowiedzieć lub rozstrzygnąć spór na określony temat lub fakt. Zasięg Wikipedii jest ogromny i jest prezentowany w ponad 300 językach.

Jezyki, w których jest najwięcej haseł w Wikipedii (Statista, grudzień 2020 r.)
Jezyki, w których jest najwięcej haseł w Wikipedii (Statista, grudzień 2020 r.)

W przypadku często badanych i dyskutowanych tematów Wikipedia może być wysoce wiarygodna i dokładna, ponieważ duża liczba czytelników i redaktorów stale obserwuje zmiany w artykułach Wikipedii i wykorzystuje „mądrość tłumu”, aby artykuły były zgodne z faktami. Jak to bywa w przypadku mediów społecznościowych i innych źródeł informacji, „prawda” jest często kwestionowana, ale zazwyczaj można ją również zweryfikować.

20-lecie Wikipedii (#Wikipedia20)

Nie ulega jednak wątpliwości, że Wikipedia mająca 20 lat jest ważnym i nieustannie aktualizowanym źródłem informacji dla większości ludzi na świecie.