Kolejny patent Apple’a na Smart Ring

Apple pracuje nad technologią poprawiającą niezawodność zawiasów do inteligentnych pierścieni, które nosilibyśmy na palcach.

Rysunek patentowy zawiasów od Apple'a

Ponieważ coraz częściej pojawiają się informacje, że Apple pracuje nad składanymi urządzeniami – od rzekomych inteligentnych pierścieni (smart rings) i składanego iPhone’a po ładowarkę MagSafe Duo – bada i patentuje pomysły na to, jak wzmocnić „zawiasy”. Wśród innych krytycznych uwag dotyczących nowej ładowarki MagSafe Duo, najbardziej zaskakujące było to, jak szybko zawias może ulec awarii. Nowo ujawnione zgłoszenie patentowe pokazuje, że Apple bada sposoby na zwiększenie niezawodności zawiasów, bez zwiększania ich masy.

„Urządzenia elektroniczne z zawiasami ciernymi z kompozytu światłowodowego” dotyczy wykonania zawiasu z zachodzących na siebie „wydłużonych paliczków”. Apple proponuje wykorzystanie ich we wszystkim, od iPhone’a po głośniki, ale wielokrotnie koncentruje się na inteligentnych pierścieniach lub czymś, co nazywa „urządzeniami palcowymi” (z ang. finger devices).

„Urządzenia elektroniczne mogą mieć części, które są połączone zawiasami”, czytamy w zgłoszeniu patentowym. „Jeśli nie zostanie zachowana ostrożność, konstrukcje zawiasów mogą być nieporęczne, słabe i podatne na poślizg”.

Apple mogłoby „zastosować struktury kompozytowe z włókien, które mogą pomóc zmniejszyć masę zawiasów, jednocześnie poprawiając ich działanie”. W zgłoszeniu patentowym podkreśla, że może to mieć również zastosowanie, gdy urządzenie ma więcej niż jeden zawias, co może być odniesieniem do niektórych proponowanych projektów składanych iPhone’ów.

Ten zawias z kompozytu włókien może mieć „jeden lub dwa zestawy naprzemiennie ułożonych podłużnych paliczków”. Zawias, który wykorzystuje łączące się ze sobą „paliczki”, mógłby być również bardziej rozsuwany, być może w celu dopasowania zawiasu do urządzeń o różnych rozmiarach. Mogłoby to mieć zastosowanie w w inteligentnym pierścionku, który musi pasować do różnych rozmiarów palców.

Zawias może być pokryty innymi materiałami ze względów estetycznych lub ochronnych. Sam zawias „może zawierać pasma materiału, takiego jak włókna węglowe, włókno szklane, włókna polimerowe lub inne włókna”.

Rysunek patentowy zawiasów od Apple'a

„Te pasma materiału mogą być impregnowane polimerowym materiałem wiążącym (np. żywicą epoksydową lub innymi spoiwami)” – wylicza Apple. „Po utwardzeniu spoiwo polimerowe, w którym osadzone są włókna, pomaga utrzymać włókna razem”.

Jak zwykle, zgłoszenie patentowe ma na celu objęcie wszystkich możliwych zastosowań i odmian jego propozycji. Wiele rysunków przedstawia coś, co wydaje się być różnymi urządzeniami wielkości pierścienia, ale wyraźnie stwierdza, że ​​projekt może być używany do telefonów, laptopów, tabletów i innych urządzeń.

To zgłoszenie patentowe przypisuje się trzem wynalazcom, w tym płodnemu Paulowi X. Wangowi. Jego bardzo wiele poprzednich patentów i zgłoszeń obejmuje te dotyczące rozszerzalnego inteligentnego pierścienia i narzędzi dla Apple AR.

źródło: Apple | AppleInsider