Podpokoje – nowa funkcja ClickMeeting

Podpokoje w usłudze Clickmeeting to idealne rozwiązanie do pracy i nauki w mniejszych grupach, gdzie liczy się interaktywność i bezpośredni kontakt z uczestnikami.

Podpokoje w Clickmeeting

Tylko w pierwszym tygodniu listopada 2020 roku, na polskiej platformie webinarowej ClickMeeting, która służy do spotkań online – odbyło się niemal 60 tysięcy wydarzeń online, które zgromadziły łącznie prawie 103 tysiące uczestników. Finalnie w tym samym miesiącu łącznie liczba uczestników wyniosła rekordowe 2 miliony. Według danych ClickMeeting, aż 44% badanych potwierdza, że nauka online jest bardziej wymagająca od jej stacjonarnego odpowiednika. Jednocześnie 42% uważa, że szkoły i uniwersytety nie są gotowe na nauczanie zdalne. Dlatego konieczne są rozwiązania online i ich proste funkcje wspierające rozwój zdalnej edukacji.

Podpokoje – interaktywna praca i nauka w mniejszych grupach

Podpokoje to zamknięte, interaktywne sesje, gdzie wszyscy uczestnicy mogą włączyć kamery oraz mikrofony, udostępniać swoje ekrany oraz omówić wyniki swojej pracy. Funkcja pozwala rozdzielić uczestników na 20 mniejszych sesji. Dzięki temu w prosty sposób można zarządzać i tworzyć wirtualne klasy, grupy szkoleniowe lub sesje tematyczne w ramach większego wydarzenia online.

Prowadzący ma pełną kontrolę nad spotkaniem, a podpokoje nie mają publicznych linków w przeglądarce (adresów URL). W efekcie zwiększone jest bezpieczeństwo, ponieważ niepowołana osoba nie dostanie się na spotkanie. Dodatkowo niechcianego użytkownika zawsze można wylogować ze spotkania. Do sesji tematycznych, czyli podpokoi, trafia się tylko z poziomu głównego wydarzenia.

Moderowanie dyskusji i przebiegu spotkania

Kolejną funkcją podpokoi jest moderowanie dyskusji i przebiegu pracy w grupach. Ciekawym usprawnieniem jest zarządzanie czasem pracy grup, dzięki czemu prowadzący może określić, jak długo każda grupa będzie pracowała nad wybranym tematem. Prowadzący wydarzenie może również przechodzić między podpokojami i wysyłać wiadomości do wszystkich uczestników, pracujących w osobnych grupach. 

Podpokoje w Clickmeeting (ustawienia)

Wydarzenia online organizowane za pomocą platformy ClickMeeting mogą być dodatkowo chronione przez ustawienie hasła dostępu, unikalnego tokenu, ukrywanie listy uczestników czy manualne zatwierdzanie osób rejestrujących się na webinar.

źródło: Clickmeeting