Poczta Polska znowu umożliwia korzystanie z eSkrzynek

Poczta Polska ponownie wprowadza możliwość odbioru listów poleconych elektronicznie bez konieczności bezpośredniej obsługi w miejscu zamieszkania czy w placówce pocztowej.

? #eSkrzynka odbiorcza Poczta Polska (2021)

Poczta Polska nadchodzące do klientów przesyłki polecone przetworzy w formę dokumentu elektronicznego i udostępni kopertę oraz zawartość przesyłki w eSkrzynce użytkownika założonej przy użyciu profilu zaufanego. Klienci w ramach usługi mogą zgłosić trzy różne adresy korespondencyjne. Dodatkowo każda przesyłka zostanie po upływie miesiąca od udostępnienia przesłana na wskazany adres.

⚠️ Ważne! 
W związku z wejściem w życie nowych regulacji prawnych dotyczących eSkrzynki wszyscy klienci, którzy będą chcieli rozpocząć bądź ponownie korzystać z tej usługi, zobowiązani są do założenia swojej eSkrzynki przy użyciu profilu zaufanego.  

W ramach usługi obsługiwane będą przesyłki polecone, których zawartość stanowi korespondencja, z wyłączeniem przesyłek wysyłanych przez: sądy i trybunały, prokuraturę i komornika sądowego oraz przesyłki wysyłane przez organy ścigania, które opatrzą swoje przesyłki napisem „Nie podlega digitalizacji”. 

By móc skorzystać z usługi należy posiadać profil zaufany. Co warte podkreślenia Poczta Polska przetwarza korespondencję w formę dokumentu elektronicznego tylko na indywidualny wniosek klienta.  eSkrzynkę możesz założyć na stronie Poczty Polskiej

Możliwość odbioru przesyłek poleconych w postaci elektronicznej dostępna będzie do 30 września 2021 r. Szczegółowe informacje nt. usługi dostępne są w regulaminie.

źródło: Poczta Polska