W pandemii Polacy częściej korzystają z cyfrowej bankowości

Mastercard opublikował wyniki trzeciej edycji badania poświęconego popularności bankowości online i mobilnej.

  • 96% ankietowanych jest pozytywnie nastawionych do rosnącej roli cyfryzacji w bankowości i finansach, przy czym 44% zwraca uwagę na istotność kwestii bezpieczeństwa
  • 55% Polaków twierdzi, że dziś częściej niż przed pandemią dokonuje transakcji finansowych online lub mobilnie
  • 68% Polaków korzysta z bankowych aplikacji mobilnych – więcej niż z aplikacji mediów społecznościowych
  • 63% badanych słyszała o koncepcji otwartej bankowości, a wielu z nich jest zainteresowanych opartymi na niej usługami finansowymi 

Z raportu opublikowanego przez Mastercard wynika, że szybko postępująca cyfryzacja życia w warunkach pandemii pociągnęła za sobą wzrost popularności bankowości elektronicznej. Jednocześnie po stronie konsumentów pojawiają się nowe oczekiwania względem dostawców usług finansowych. Pandemia COVID-19 sprawiła, że ewolucja w kierunku cyfryzacji znacznie przyspieszyła. To z kolei spowodowało skokowe upowszechnienie usług bankowości online i mobilnej, jako sposobu na bezpieczny, szybki i wygodny dostęp do pieniędzy oraz na zdalne zarządzanie finansami osobistymi.  Ponad połowa Polaków częściej niż przed pandemią „bankuje” dziś online lub mobilnie, a niemal co czwarty rozważa zmianę swojego banku na w pełni cyfrowy. 

Powyższe obserwacje pokrywają się z wnioskami z innego nowego badania Mastercard pt. „Stan Płatności”. Jego wyniki potwierdzają, że dziś konsumenci częściej niż przed wybuchem pandemii korzystają z bankowych aplikacji mobilnych.

Dodatkowo Polacy odchodzą od płatności gotówkowych: 53% z nich twierdzi, że z powodu pandemii będzie używać mniej gotówki, 68% uważa, że w porównaniu z innymi metodami płatności gotówka nie jest wygodna, a z kolei 43%, że sprawdza się ona tylko przy płaceniu niewielkich kwot. Ponadto prawie połowa (49%) badanych z Polski uważa, że popularyzacja płatności zbliżeniowych pomoże zmniejszyć rozprzestrzenianie się COVID-19.

Mobilność w czasach zarazy

W związku z pandemią Polacy zdecydowanie częściej niż przed nią korzystają dziś z cyfrowych usług, takich jak wideokonferencje, zakupy online czy zdalna edukacja. To samo dotyczy bankowości, ponieważ utrudniony dostęp do placówek bankowych skłania ich do szukania nowych rozwiązań, pozwalających łatwo i bezpiecznie wykonywać operacje finansowe w internecie. Prawie wszyscy (96%) ankietowani w badaniu Mastercard są pozytywnie nastawieni do rosnącej roli cyfryzacji w bankowości i finansach, przy czym 44% zwraca jednocześnie uwagę na fakt, że nowe rozwiązania muszą zapewniać odpowiedni poziom bezpieczeństwa.

Zainteresowanie klientów bankowości rozwiązaniami cyfrowymi przekłada się ich powszechniejsze wykorzystanie. Ponad połowa (55%) Polaków twierdzi, że dziś częściej niż przed wybuchem pandemii dokonuje transakcji finansowych online lub mobilnie. Jest to najwyższy wynik w Europie. Jako najważniejsze zalety bankowości elektronicznej i mobilnych płatności ankietowani najczęściej wymieniają: oszczędność czasu (77%), prostotę i łatwość użytkowania (71%), dostępność zawsze i wszędzie (55%), bezpieczeństwo (38%) oraz niskie koszty (30%).

Bankowość cyfrowa w czasie pandemii COVID-19 (badaie Mastercard, infografika 2020)

Nowocześni klienci szukają cyfrowych banków 

W badaniu Mastercard zwrócono uwagę również na oczekiwania klientów banków w Polsce dotyczące dalszej cyfryzacji ich usług. Prawie wszyscy (97%) ankietowani z Polski są zainteresowani korzystaniem z rozwiązań z zakresu bankowości cyfrowej, co jest najwyższym wynikiem w Europie. Wyprzedzamy pod tym względem mieszkańców Europy Zachodniej, szczególnie Niemcy i Francję, gdzie zainteresowanie takimi rozwiązaniami jest mniejsze o 9 pkt. proc. 

Niemal co czwarty ankietowany (22%) rozważa zrezygnowanie w ciągu najbliższych 12 miesięcy z  usług oferowanych przez tradycyjny bank na rzecz instytucji finansowej, oferującej usługi wyłącznie online i mobilnie. Dodatkowo 29% deklaruje, że w takim w pełni cyfrowym banku chciałoby mieć rachunek bieżący. Równocześnie 79% twierdzi, że od swoich dostawców usług finansowych oczekuje zmian w ofercie. 29% ankietowanych chciałaby, żeby była ona bardziej dostępna i prostsza w obsłudze. Z kolei 25% badanych zgłasza potrzebę większej kontroli nad wydatkami w czasie rzeczywistym, a 23% większej elastyczności, która przejawiałaby się m.in. brakiem długoterminowych umów czy możliwością konsultacji 24h na dobę. 

Wybierając spośród różnych dostawców i ofert cyfrowych usług finansowych, Polacy największą uwagę zwracają na bezpieczeństwo swoich pieniędzy i danych (55%). Inne istotne dla nich kryteria wyboru to niskie koszty i dodatkowe korzyści (39%), wygoda (30%) oraz przejrzystość i kontrola nad finansami (26%). 

Otwarci na otwartą bankowość

Nowe rozwiązania finansowe to również te oparte na koncepcji otwartej bankowości, gdzie poszczególne instytucje finansowe za zgodą klienta wymieniają się danymi na jego temat, aby zaoferować mu lepsze lub zupełnie nowe usługi. 63% Polaków ankietowanych w badaniu Mastercard deklaruje, że słyszała o koncepcji otwartej bankowości, a wielu z nich wykazuje zainteresowanie opartymi na niej usługami finansowymi. 42% respondentów chciałoby korzystać z aplikacji, która umożliwia kontrolę i nadzór nad wszystkimi kontami w różnych bankach, 33% jest zainteresowanych usługą pozwalającą zarządzać finansami na bazie wszystkich dotychczasowych wydatków, a 28% rozwiązaniami, które oferują wysoką personalizację usług finansowych w oparciu o dane finansowe zebrane z różnych źródeł.

W kontekście bankowości otwartej warto zwrócić uwagę, że Polacy największym zaufaniem obdarzają nie graczy technologicznych, ale właśnie banki. 66% z nich uważa swój bank za najważniejsze źródło informacji i porad finansowych. Pod tym względem Polacy ufają bankom bardziej niż inni Europejczycy. Wśród badanych z Polski bankowe aplikacje mobilne są popularniejsze nawet od aplikacji mediów społecznościowych (68% vs 56%). Na wysokie zaufanie do banków wskazują również wyniki badania „Stan Płatności”.

Aż 79% ankietowanych jest bardziej skłonnych do korzystania z telefonu przy płaceniu, jeśli usługa jest świadczona przez ich własny bank, a 56% z większym prawdopodobieństwem wybrałoby dostawcę usługi płatniczej polecanego przez ich bank. Z drugiej strony 48% Polaków wyraża zainteresowanie przekazywaniem pieniędzy znajomym za pośrednictwem aplikacji społecznościowej, takiej jak na przykład WhatsApp. To pokazuje, że chociaż konsumenci najbardziej ufają bankom, to swoje codzienne, drobne płatności są stanie powierzyć firmom technologicznych (tzw. BigTech).

źródło: Mastercard