Zmienia się działanie kosza na Dysku Google

Od 13 października 2020 roku elementy znajdujące się w koszu Dysku Google’a przez 30 dni będą automatycznie usuwane na zawsze.

Opróżnianie kosza na Dysku Google'a - automatycznie po 30 dniach

Zmieniają się zasady przechowywania elementów w koszu na Dysku Google. Elementy z kosza na Dysku Google będą automatycznie usuwane na zawsze po 30 dniach, począwszy od 13 października 2020 r. Dzięki nowej regule każdy plik umieszczony w koszu Dysku Google zostanie automatycznie usunięty po 30 dniach. Wcześniej elementy w koszu były przechowywane przez czas nieokreślony, dopóki kosz nie został opróżniony ręcznie przez użytkownika.

Wszystkie pliki, które już znajdują się w koszu użytkownika na 13 października 2020 roku, pozostaną tam jeszcze przez 30 dni. Po upływie 30 dni pliki, które były w koszu dłużej niż 30 dni, zaczną być automatycznie usuwane.

Ta zmiana jest zgodna z zasadami innych produktów i usług G Suite, takich jak Gmail. Pomoże to zapewnić spójne i przewidywalne zachowanie użytkowników we wszystkich usługach G Suite oraz pomoże upewnić się, że elementy kosza użytkowników są rzeczywiście usuwane zgodnie z oczekiwaniami.

Administratorzy mogą nadal przywracać elementy usunięte z kosza użytkownika przez maksymalnie 25 dni – w przypadku aktywnych użytkowników. Ta zmiana nie ma wpływu na zasady przechowywania ustawione przez administratorów w Google Vault, chyba że staną się przestarzałe. Dowiedz się więcej o regułach przechowywania na Dysku.

  • Te zmiany dotyczą elementów, które są usuwane z dowolnego urządzenia i dowolnej platformy.
  • Pliki usunięte za pomocą transmisji plików z Dysku zostaną usunięte z kosza systemowego po 30 dniach. Nie ma to wpływu na zachowanie kopii zapasowej i synchronizacji.
  • Pliki w koszu na dyskach współdzielonych będą automatycznie usuwane także po 30 dniach.
  • Elementy w koszu nadal będą zajmować limit.

Po wejściu w życie tej zasady, Google wyświetli użytkownikom baner ze szczegółami zmiany. Zmiana zasad wejdzie w życie niezależnie od tego, czy użytkownik zobaczy baner, czy też go potwierdzi. Już teraz możesz zobaczyć powiadomienie na Dysku i w Dokumentach Google (Arkusze, Dokumenty, Prezentacje, Formularze).

Komunikat o zmianie ustawień kosza na Moim Dysku Google'a

Nie ma możliwości zmiany tych ustawień dla użytkownika końcowego Odwiedź Centrum pomocy, aby dowiedzieć się, jak administratorzy mogą przywrócić dane użytkownika na Dysku oraz o usuwaniu i przywracaniu plików na Dysku Google przez użytkowników.

Zmiany będą wprowadzane stopniowo, przez 15 dni, począwszy od wtorku 13 października 2020 r.

Dowiedz się więcej na stronie pomocy Google’a.

źródło: Google Workspace Updates Blog – Google Drive trash items will be automatically deleted after 30 days starting on October 13, 2020