Mediapanel – nowe jednoźródłowe badanie cross-mediowe

Gemius, Polskie Badania Internetu oraz Komitet Badań Radiowych uruchomiły nowe jednoźródłowe badanie mediów pod nazwą Mediapanel.

Mediapanel (logo)

Kompleksowy pomiar Mediapanelu stanowi połączenie dotychczasowego standardu badania internetu Gemius/PBI, standardu pomiaru audytorium stacji radiowych Radio Track oraz danych z jednoźródłowego cross-mediowego badania Gemius. Pierwsze wyniki udostępniono 2 października 2020 roku i obecnie publikowane są codziennie w nowoczesnym, intuicyjnym interfejsie online, który umożliwia analizę danych dla dowolnych okresów.

Mediapanel jest pierwszym badaniem w Polsce, które prezentuje wspólny potencjał kluczowych mediów – internetu, radia i telewizji – a także poziom ich konsumpcji w domu i poza miejscem zamieszkania. Wystandaryzowane wskaźniki, wspólne dla wszystkich typów mediów, pozwalają dokonywać kompleksowych analiz cross-mediowych.

Badanie internetu, będące integralną część badania Mediapanel, jest realizowane według nowej ulepszonej metodologii. Dotychczasowi użytkownicy badania Gemius/PBI mają dostęp do danych w nowym interfejsie. Aktualny standard radiowy – Radio Track – realizowany na zlecenie KBR przez Kantar Polska, w badaniu jednoźródłowym pełni rolę badania założycielskiego. Natomiast cross-mediowe badanie Gemius, wykorzystujące pasywny pomiar telewizji oraz radia, realizowany za pośrednictwem mierników osobistych (smartfony z innowacyjnym oprogramowaniem pomiarowym), dostarcza informacji na temat konsumpcji radia i telewizji zarówno w domu, jak i poza nim.

Mediapanel prezentuje dane cross-mediowe w podziale na 7 typów mediów: PC home, PC work, Phones, Tablets, TV in home, TV out of home, Radio. Treści objęte badaniem są dodatkowo klasyfikowane jako redakcyjne (editorial) lub komercyjne (commercial). Docelowo w wynikach Mediapanel uwzględniony zostanie również pomiar oglądalności materiałów streamingowych audio i wideo w internecie.

źródło: Gemius | PBI | Komitet Badań Radiowych