Nowe działania Facebooka w walce o klimat

Facebook ogłosił dziś kilka nowych działań, które firma podejmuje w celu walki ze zmianami klimatycznymi na świecie.

Facebook kontynuuje ponad 10-letnie starania mające na celu minimalizację wpływu działalności firmy na środowisko. W 2020 roku i w kolejnych latach globalne działania Facebooka osiągną zerową emisję dwutlenku węgla netto i będą w 100 procentach zasilane przez energię odnawialną. Firma wyznaczyła sobie również ambitny cel osiągnięcia zerowej emisji netto w całym łańcuchu wartości w 2030 roku.

W ciągu następnej dekady Facebook będzie dążył do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla poprzez zrównoważone projekty, zaangażowanie partnerów biznesowych i dostawców oraz wykorzystanie technologii absorpcji dwutlenku węgla.

Climate Science Information Centre

Facebook - walka ze zmianami klimatu - zrzuty ekranu z aplikacji

Facebook uruchamia Climate Science Information Center – oddzielną, dedykowaną przestrzeń na platformie, która łączy jej społeczność z zasobami merytorycznymi czołowych światowych organizacji klimatycznych oraz wskazuje działania możliwe do podjęcia w celu przeciwdziałania zmianom klimatu.

Climate Science Information Center będzie funkcjonowało na wzór Centrum Informacji o koronawirusie – bazy wiedzy na Facebooku, która sprawdziła się w dostarczaniu rzetelnych i aktualnych informacji w czasie pandemii. Na początku nowe centrum informacji będzie uruchomione w Wielkiej Brytanii, Francji oraz Niemczech.

Dla podkreślenia tych zobowiązań, Facebook rozpoczął również #OurPlanetChallenge, aby zachęcić ludzi do pokazania, dlaczego szanują naszą planetę i w jaki sposób przyczyniają się do jej ochrony.

#OurPlanetChallenge opiera się na wyzwaniach, nowym niestandardowym typie wpisu na Facebooku, który służy do tworzenia viralowych inicjatyw oraz inspirowania przyjaciół i rodziny do udziału. Każdy na Facebooku może rozpocząć nowe wyzwania i wyznaczyć znajomych do udziału w nich.

Powyższe ogłoszenia uzupełniają inne działania firmy mające na celu powstrzymywanie zmian klimatycznych. Przykładowo centrum danych w Odense, w Danii jest w 100% zasilane przez energię wiatrową, a ciepło wytwarzane przez serwery komputerowe będzie wykorzystywane do ogrzewania domów lokalnej społeczności. Podobne centrum danych w Clonee, w Irlandii, na swoim terenie wspiera przetrwanie zagrożonych populacji pszczół.

źródło: Facebook – Stepping Up the Fight Against Climate Change