Porównanie prędkości sieci 5G na świecie (8/2020)

Sprawdź, gdzie na świecie sieć 5G jest najszybsza i ile razy wyższa niż prędkość sieci komórkowej 4G w danym kraju – stan na sierpień 2020 r.

Firma Opensignal przeanalizowała rzeczywiste doświadczenia użytkowników w zakresie sieci 5G u operatorów komórkowych w wielu krajach na całym świecie, w tym w Australii, Stanach Zjednoczonych i Korei Południowej. W ramach lokalnych danych opracowano miarę pozwalającą zrozumieć ogólne wrażenia mobilne użytkowników sieci 5G, określanej jako Download Speed ​​Experience – 5G Users. Uwzględnia ona średnie prędkości pobierania 5G i 4G, a także czas spędzony na połączeniu w każdej z tych technologii. Po raz pierwszy możemy sprawdzić porównanie doświadczeń użytkowników 5G na 12 wiodących światowych rynkach technologii 5G.

Rynek nowej technologii komórkowej jest wciąż niedojrzały, ale mimo to badanie wykazało, że użytkownicy korzystają z aktywnego połączenia 5G w czterech krajach przez ponad ⅕ czasu. OpenSignal analizował dane zebrane między 16 maja a 14 sierpnia 2020 roku.

Okazało się, że Arabia Saudyjska ma najszybsze średnie prędkości pobierania ze wszystkich krajów – 414,2 Mb/s, ponad 14 razy szybciej niż jej sieć 4G. Korea Południowa jest dobrze znana z wyjątkowo szybkich sieci szerokopasmowych i mobilnych. Stany Zjednoczone pozostają w tyle za innymi krajami pod względem szybkości pobierania, ale nadrabiają to dostępnością sieci.

OpenSignal wyjaśnił, dlaczego tak jest, stwierdzając, że „niskie pasmo idealnie nadaje się do zapewnienia dużego zasięgu 5G i umożliwienia użytkownikom spędzania więcej czasu z połączeniem niż w krajach o wyższym widmie częstotliwości 5G. W USA usługi niskopasmowe 5G T-Mobile i AT&T pomogły osiągnąć wysoki wynik w zakresie dostępności 5G”.

W Arabii Saudyjskiej użytkownicy osiągają najwyższą ogólną średnią prędkość pobierania ($G i 5G) wynoszącą 144,5 Mb/s, wyprzedzając kanadyjskich użytkowników 5G, którzy zajmują drugie miejsce ze średnią szybkością 90,4 Mb/s. Uderzające jest, że użytkownicy 5G w kraju o najwyższym jak dotąd wykorzystaniu 5G, czyli Korei Południowej, zajmują dopiero trzecie miejsce. W Wielkiej Brytanii jest najwolniejsza ogólna prędkość pobierania – 32,6 Mb/s, ponieważ korzystanie z 4G znacznie obniża ogólny wynik.

Porównanie średnich prędkości sieci 5G i 4G na świecie (sierpień 2020 r.)
Porównanie średnich prędkości sieci 5G i 4G na świecie (sierpień 2020 r.)

Ogólna średnia prędkość pobierania – brana jest pod uwagę średnia prędkość pobierania 3G i 4G, którą widzą użytkownicy 5G, a także ich średnią prędkość pobierania 5G i czas połączenia z każdym typem sieci, aby przedstawić ogólną prędkość pobierania.

Jeśli weźmiemy pod uwagę średnią prędkość pobierania przy użyciu tylko technologii 5G, widzimy zupełnie inną historię. Podczas gdy Arabia Saudyjska pozostaje na pierwszym miejscu, Korea Południowa wskakuje na drugie miejsce ze średnią prędkością pobierania 5G na oszałamiającym poziomie 312,7 Mb/s – ponad pięciokrotnie wyższą niż już i tak duża prędkość 4G w tym kraju. Wielka Brytania przesuwa się w górę w rankingach, a Stany Zjednoczone, Holandia i Niemcy spadają na ostatnie trzy pozycje.

Porównanie średnich prędkości sieci 5G i 4G na świecie (sierpień 2020 r.)
Porównanie średnich prędkości sieci 5G i 4G na świecie (sierpień 2020 r.)

Ilość czasu spędzanego przez użytkowników na połączeniu z siecią 5G – Dostępność 5G – jest ważnym czynnikiem wpływającym na ogólne wrażenia, z których korzystają użytkownicy 5G. Wciąż jesteśmy na wczesnym etapie ery 5G, która potrwa co najmniej dekadę, ponieważ pierwsze usługi 5G zostały uruchomione dopiero w 2019 roku, a w wielu krajach nadal widzimy, że usługi 5G skierowane do użytkowników smartfonów są dopiero uruchamiane.

Czas korzystania z sieci 5G i 4G (sierpień 2020 r.)
Czas korzystania z sieci 5G i 4G (sierpień 2020 r.)

Niewątpliwie mniejsze obszary geograficzne, takie jak Kuwejt czy Hongkong, mają przewagę nad dużymi krajami, takimi jak Australia czy USA.

źródło: OpenSignal – Benchmarking the global 5G user experience