Ericsson i UNICEF łączą siły na rzecz zapewnienia szkołom połączenia internetowego

Trzyletnia inicjatywa, mająca na celu zidentyfikowanie luk w dostępie do internetu w 35 krajach, jest pierwszym kluczowym krokiem na drodze do podłączenia do sieci każdej szkoły na świecie.

© UNICEF/UNI232328/Noorani
© UNICEF/UNI232328/Noorani

Firma Ericsson i UNICEF ogłosiły dzisiaj strategiczne partnerstwo, które pomoże w zmapowaniu łączności w szkołach w 35 krajach świata do końca 2023 r. Jest to pierwszy kluczowy krok w kierunku zapewnienia każdemu dziecku możliwości dostępu do cyfrowego nauczania. To wspólne przedsięwzięcie jest częścią inicjatywy Giga. Uruchomiona w ubiegłym roku i prowadzona przez UNICEF oraz Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny (ITU), Giga ma na celu zapewnienie połączenie internetowego w każdej szkole na świecie. Ericsson jest pierwszym partnerem z sektora prywatnego, który zaangażował się w tę inicjatywę i czyni to jako Globalny Partner UNICEF-u na rzecz Mapowania Łączności Szkół.

Według ITU, 360 milionów młodych ludzi nie ma obecnie dostępu do internetu. Skutkuje to wykluczeniem, mniejszymi środkami na naukę i ograniczonymi możliwościami wykorzystania potencjału dzieci i młodzieży. Lepsza łączność zapewni dostęp do informacji, zwiększy szanse i możliwości, pozwalając pokoleniom dzieci i młodzieży szkolnej uczestniczyć w kształtowaniu własnej przyszłości.

Pogłębiające się wykluczenie cyfrowe to jedna z wielu nierówności, które wzmocniła pandemia COVID-19 – powiedziała Charlotte Petri Gornitzka, Deputy Executive Director, Partnerships, UNICEF. – Zamknięcia szkół przy ograniczonych możliwościach zdalnego nauczania lub też zupełnym ich braku, spowodowały znaczne zakłócenie w edukacji dzieci na całym świecie. Partnerstwo z firmą Ericsson przybliży nas do zapewnienia każdemu dziecku i młodemu człowiekowi dostępu do możliwości uczenia się przy użyciu internetu.   

Ericsson będzie wspierać UNICEF finansowo, a także w zakresie inżynierii danych i data science, aby przyspieszyć mapowanie łączności w szkołach. W szczególności Ericsson będzie odpowiadać za gromadzenie, walidację, analizę, monitorowanie i wizualizację danych dotyczących łączności w szkołach w czasie rzeczywistym. W ten sposób uzyskane informacje pomogą rządom i sektorowi prywatnemu w projektowaniu i wdrażaniu cyfrowych rozwiązań, których umożliwią naukę dzieciom i młodzieży.

Wyjątkowa pozycja firmy Ericsson sprawia, że możemy być kluczowym partnerem w procesie wypełniania luki cyfrowej. Jest to możliwe dzięki naszej wiedzy technologicznej, globalnej skali działalności, kilkudziesięciu latom doświadczenia nabytego w ramach partnerstw publiczno-prywatnych oraz udowodnionym wynikom w zakresie zapewniania łączności między uczniami a nauczycielami – powiedziała Heather Johnson, wiceprezes ds. zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności firmy Ericsson.  – Współpraca z partnerami takimi jak UNICEF oraz ITU pomoże przyspieszyć włączanie szkół do sieci i stanowi realny krok na drodze do zlikwidowania wykluczenia cyfrowego. 

Partnerstwo firmy Ericsson i UNICEF wpisuje się również w założenia inicjatywy globalnego przełomu w dziedzinie łączności cyfrowej „Generation Unlimited”, której celem jest zapewnienie młodym ludziom umiejętności cyfrowych, tak aby mogli w pełni i w znaczący sposób uczestniczyć w gospodarce cyfrowej. Generation Unlimited to globalne wielosektorowe partnerstwo, które ma na celu zaspokojenie pilnej potrzeby zwiększenia możliwości kształcenia, szkolenia i zatrudnienia dla młodych ludzi. Ponadto, partnerstwo UNICEF-Ericsson wspiera najnowszy program działania UNICEF-u w związku z COVID-19, w którym organizacja wezwała do podjęcia globalnych działań na rzecz utrzymania nauki dzieci, wymagając tym samym priorytetowego potraktowania kwestii dostępu do internetu na obszarach wiejskich i trudno dostępnych.

ITU wnosi swoją wiedzę i doświadczenie w zakresie polityki technologicznej do tej niezwykle istotnej inicjatywy podłączenia z internetem każdej szkoły na świecie – powiedziała Doreen Bogdan-Martin, Director ITU Telecommunication Development Bureau. – Jesteśmy podekscytowani tym, że Ericsson dołącza do inicjatywy Giga i pomoże zbudować narzędzia niezbędne do urzeczywistnienia tej idei.

Zobacz aktualnie zmapowane szkoły i obserwuj postępy na stronie projectconnect.world. Więcej informacji na temat tej ważnej inicjatywy i sposobów zaangażowania się w nią można znaleźć na stronie gigaconnect.org.

Posłuchaj podcastu na temat inicjatywy

Wysłuchaj rozmowy z Heather Johnson, dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności korporacyjnej w Ericsson oraz Charlotte Petri Gornitzka, zastępcą dyrektora wykonawczego ds. partnerstw w UNICEF:

źródło: UNICEF | Ericsson
zdjęcie: © UNICEF/UNI232328/Noorani – Dzieci używają tableta i pracują razem w wspieranym przez UNICEF centrum Debate e-Learning Centre w wiosce na obrzeżach Kassali, stolicy stanu Kassala we wschodnim Sudanie