Dlaczego szukamy nowej pracy? Specjaliści IT to wiedzą.

Sprawdź najważniejsze dane z nowego raportu No Fluff Jobs – „Offboarding w IT – czyli dlaczego specjaliści IT odchodzą z pracy?”.

Dla 78 proc. specjalistów IT podstawowym czynnikiem wpływającym na decyzję o zmianie pracy jest niezadowolenie z wynagrodzenia. Na kolejnych miejscach są kultura pracy w firmie i atmosfera w zespole – wynika z badania portalu z ogłoszeniami o pracę dla branży IT No Fluff Jobs „Offboarding w IT”. Aż połowa informatyków zmienia pracę przynajmniej raz na 2 lata, a nową posadę co trzeci z nich znajduje już w ciągu miesiąca.

Dlaczego i jak często specjaliści IT zmieniają pracę? Najnowszy raport No Fluff Jobs, oparty na wynikach ankiety przeprowadzonej wśród 1444 informatyków na różnych poziomach zaawansowania, pokazuje, że głównym motorem dla wszystkich rozstających się z firmą jest wynagrodzenie. Oto najciekawsze wnioski z badania „Offboarding w IT”:

  • 78 proc. specjalistów z branży IT zmienia pracę z powodu niesatysfakcjonujących  zarobków
  • 52 proc. szuka nowej pracy, bo nie czuje się w obecnej stabilnie i bezpiecznie
  • 48 proc. ankietowanych jako przyczynę wskazało złe zarządzanie i winą za wypowiedzenie obarcza menagera
  • 50 proc. specjalistów zmienia pracę przynajmniej raz na 2 lata
  • ponad 30 proc. znajduje nową posadę w miesiąc, tylko 10 proc. szuka jej pół roku
Dlaczego specjaliści IT odchodzą z pracy?
  • 33 proc. specjalistów wskazało, że pandemia koronawirusa spowodowała  obniżkę ich wynagrodzeń
  • 42 proc. ankietowanych spotkało się z próbą zatrzymania ich przez pracodawców w firmie (co ciekawe grupie seniorów i ekspertów odsetek ten wyniósł aż 85 proc.)
  • 66 proc. pracowników IT mówi, że pracodawcy wskazują fałszywe powody złożenia wypowiedzenia i winą za to obarczają odchodzących

Co motywuje do zmiany pracy?

Wynagrodzenie jest podstawowym powodem podjęcia decyzji o rozstaniu z firmą, niezależnie od poziomu doświadczenia i zajmowanego stanowiska – lider, senior, mid czy junior. Motorem do podjęcia decyzji o zmianie pracy dla 52 proc. specjalistów IT jest brak poczucia stabilizacji i bezpieczeństwa. Dużą rolę również odgrywa również bezpośredni menedżer.

Z raportu No Fluff Jobs wynika, że złe zarządzanie zespołem czy brak dopasowania na linii przełożony-pracownik jest przyczyną decyzji o zmianie pracodawcy aż dla 48 proc. ankietowanych. Ciągłe modyfikacje w projekcie są powodem odejścia dla 38 proc. specjalistów, a brak określonych kompetencji w zespole wymieniło 29 proc. pytanych o powody rozstania.

Sytuacja związana z Covid-19 wpłynęła na rynek pracy w IT. Aż 33 proc. specjalistów dotknęły redukcje poziomu wynagrodzeń. Jedna trzecia odczuła zwolnienia w ich firmach, tyle samo z tego powodu zaczęło szukać nowej pracy. 

Czego oczekują specjaliści IT na zakończenie współpracy?

Dlaczego specjaliści odchodzą 

Ankieta pozwala poddać w wątpliwość panujące obecnie przekonanie, że specjaliści IT są pasywni i bierni w poszukiwaniu pracy. Aż 24 proc. pytanych regularnie sprawdza oferty i aplikuje na nie, gdy uzna, że oferta jest konkurencyjna do obecnej posady. Ponad połowa respondentów (54 proc.) deklaruje, że zaczyna szukać nowej pracy dopiero, gdy osiągnie pewność, że chce ją zmienić. U 15 proc. ankietowanych decyzją o zmianie rządzi impuls. Często powodem jest nagła, nieakceptowana sytuacja w firmie. Rekomendacje od znajomych to powód szukania nowej pracy u zaledwie 4 proc. ankietowanych.

Mapa rozstania pracownika z firmą

Jak często specjaliści IT zmieniają pracę? 

Jak często specjaliści IT zmieniają pracę? Aż połowa pytanych przez portal No Fluff Jobs specjalistów zmienia pracę co dwa lata. Częściej robią to osoby na niższych stanowiskach i z mniejszym doświadczeniem. Grupą, która najrzadziej decyduje się na zmianę zatrudnienia są liderzy. Tylko 26 proc. z nich zmienia pracę w przeciągu 2 lat. Co kilka miesięcy pracę zmienia zaledwie 3 proc. ankietowanych.

Poszukiwanie nowej pracy zajmuje co trzeciemu specjaliście miesiąc, trzech na czterech zmienia ją w 3 miesiące. Tylko 10 proc. deklaruje, że trwa to ponad pół roku. Co ważne, doświadczenie nie ma wpływu na długość poszukiwania pracy w tej grupie. Aż 7 proc. ankietowanych otrzymuje nową posadę w dwa tygodnie.

Jak często specjaliści IT zmieniają pracę?

Chęć zmiany i reakcja pracodawców

Jak wynika z badania No Fluff Jobs, aż 2 na 3 pracowników rozmawia ze swoimi współpracownikami o planowanym odejściu, liderowi mówi o tym co drugi specjalista, niezależnie od doświadczenia.  

Jak reagują pracodawcy? Różnie. Większość pracodawców próbuje wpłynąć na decyzję o zmianie pracy odchodzącej osoby. 73 proc. ankietowanych spotkało się z próbą zatrzymania ich w firmie. W grupie seniorów i ekspertów odsetek ten wyniósł aż 85 proc.

Co ciekawe, 23 proc. specjalistów po złożeniu wypowiedzenia dałoby się przekonać do zmiany decyzji.Aż 73 proc. przekonałaby do tego zmiana wysokości pensji, 58 proc. zatrzymałaby zmiana warunków pracy, a 33 proc. nowy  projekt. Nic nie przekonałoby 10 proc. ankietowanych. 

A czy wracają na stare śmieci? Prawie 40 proc. odchodzących pracowników rozważa powrót do swoich byłych pracodawców. Chęć powrotu rośnie wraz ze stażem pracy.

Pracodawcy nie podają prawdziwych powodów rozstania?

Odchodzący z firmy pracownicy oczekują nieformalnej rozmowy z przełożonym na temat powodów rozstania –  odpowiedziało tak 58 proc. ankietowanych. Dla 55 proc. odchodzących ważny jest czas na przekazanie obowiązków. 

Dodatkowo, jak wynika z raportu No Fluff Job, firmy popełniają sporo błędów podczas procesów związanych z rozstaniem z pracownikiem. 66 proc. ankietowanych uważa, że pracodawcy wskazują fałszywe powody rozstania, a 81 proc. deklaruje, że nie dostało wcześniej feedbacku na temat zachowań czy działań, które powinien poprawić.

* W badaniu ankietowym pod hasłem: “Dlaczego specjaliści IT odchodzą z pracy?” udział wzięło 1444 specjalistów IT na poziomach zaawansowania: mid, senior, lider zespołu oraz od osób początkujących w branży. Najliczniejszą grupę respondentów stanowili ci na stanowiskach mid (34%),seniorskich (30%) oraz na poziomie liderskim (15%).Na podstawie otrzymanych wyników No Fluff Jobs przygotowało poniższe opracowanie.