Polacy otwarci na otwarta bankowość

Według badania Mastercard, aż 72% klientów banków w Polsce zainteresowanych usługami finansowymi opartymi na otwartej bankowości.

Polacy są otwarci na otwartą bankowość (PSD2)

W ramach otwartej bankowości klienci banków czy fintechów coraz częściej mogą korzystać z nowatorskich usług finansowych, do tej pory niedostępnych. Mastercard, który wspiera sektor finansowy w wykorzystaniu potencjału otwartej bankowości do oferowania jego klientom nowych produktów i usług, zaproponował 18 autorskich koncepcji innowacyjnych rozwiązań, które zostały poddane ocenie konsumentów w badaniu zrealizowanym przez Kantar TNS. Ankietowanym najbardziej do gustu przypadły te usługi, które zwiększają wygodę w zarządzaniu finansami oraz gwarantują im dodatkowe korzyści, jak na przykład niższe ceny.

Otwarta bankowość to nowy standard usług finansowych, dzięki którym banki, za zgodą ich klientów, udostępniają informacje o ich kontach innym bankom lub firmom fintech. Ci ostatni mogą dzięki temu oferować klientom nowe rodzaje usług, np. możliwość podglądu stanu wszystkich swoich kont lub zlecania płatności z tych kont w jednej aplikacji. Wymianę informacji między instytucjami finansowymi w ramach bankowości otwartej chronią odpowiednie technologie i przepisy Unii Europejskiej.

 • Konsumentów przekonują wygoda, komfort i dodatkowe korzyści, jakie zapewniają tego typu usługi
 • Duży potencjał mają m.in. zakupy warunkowe „kup, kiedy będzie taniej”, usługa pokolizyjna w razie samochodowej stłuczki czy agregowanie w swojej bankowości internetowej i mobilnej rachunków prowadzonych w innych instytucjach

Przepisy dyrektywy PSD2 weszły w życie we wrześniu ubiegłego roku, a otwarta bankowość ma być bezpiecznym, regulowanym prawnie środowiskiem wymiany informacji o kontach i płatnościach. Banki i fintechy posiadające odpowiednią licencję mogą mieć wgląd do rachunków klientów w innym banku, a nawet inicjować w ich imieniu płatności z tego rachunku (pod warunkiem, że klient wyrazi na to zgodę). Liczba podmiotów z licencją Komisji Nadzoru Finansowego na pobieranie informacji o stanie kont klienta w innych instytucjach systematycznie wzrasta, a niektóre banki w Polsce udostępniły rozwiązania takie jak np. podgląd rachunków z innych banków. Nowe rozwiązania mogą być szczególnie atrakcyjne dla osób posiadających konta w różnych instytucjach.

Jak wynika z badania Mastercard, 72% respondentów pozytywnie ocenia możliwości, jakie zapewniają im usługi oparte na bankowości otwartej. Przedstawiane w badaniu koncepty zostały przez ankietowanych ocenione pod kątem gotowości do skorzystania z nich, wyjątkowości i atrakcyjności.

Usługi nowatorskie, z których klienci chętnie by korzystali

Kup, gdy cena spadnie

Największą szansę na rynkowy sukces wydają się mieć nowatorskie usługi, z których klienci chętnie by skorzystali:

 • Zakupy warunkowe „kup, kiedy będzie taniej” – usługa ta umożliwia złożenie w sklepie internetowym korzystniejszego zlecenia typu „kup, kiedy produkt będzie tańszy o X%/X PLN, a ja będę miał środki na koncie”. 60% respondentów w badaniu Mastercard skorzystałoby z tej usługi, a 67% ocenia ją jako unikatową.
 • Wszystkie rachunki w jednym miejscu – pozwala na podgląd rachunków oraz historii transakcji z kilku banków w jednym miejscu. 70% ankietowanych chciałoby z takiej usługi skorzystać, a zdaniem 53% jest to nowatorskie rozwiązanie.
 • Ankiety tematyczne w aplikacji bankowej – dopasowane do demograficzno-zakupowego profilu klienta. Ich wypełnienie gwarantowałoby dodatkowe rabaty lub bilety do kina, z czego skorzystałoby 68% respondentów.
 • Uproszczony proces pokolizyjny – usługa ubezpieczeniowa, która w przypadku stłuczki samochodowej prowadzi klienta przez proces likwidacji szkody. Oświadczenie stron o zdarzeniu uzupełniane jest cyfrowo, można też sprawdzić online ważność ubezpieczenia OC sprawcy stłuczki. 64% respondentów skorzystałoby z takiej usługi, a 63% ocenia ją jako oryginalną.
 • Zlecanie przelewów i płatności w jednym miejscu – usługa umożliwia realizację przelewów ze wszystkich podłączonych kont bankowych w jednym miejscu. Chciałoby z tego skorzystać aż 73% klientów posiadających konta w co najmniej dwóch bankach.
 • Oferowanie konkurencyjnych produktów i usług, m.in. bankowych – bank, dzięki podłączeniu do niego rachunków z innych banków, widzi z jakich produktów korzysta tam klient i jest w stanie przedstawić ofertę na korzystniejszych warunkach. Aż 76% badanych posiadających konta w różnych bankach byłoby skłonnych skorzystać z usługi, a 87% z tej grupy ankietowanych uważa koncept za atrakcyjny. 
Inne usługi, z których klienci chętnie by korzystali

Kup, gdy będę miał pieniądze

Ankietowani w badaniu Mastercard wskazali też na rozwiązania, które wydają im się unikatowe, nawet, jeśli ich skłonność do skorzystania z nich jest mniejsza: 

 • Zakupy warunkowe „kup, kiedy będę miał pieniądze” – wybrany sklep uruchamia usługę, w ramach której klienci mogą składać zlecenia płatności – „kup, jeśli na moim rachunku będzie kwota X PLN”. Dla 61% respondentów jest to usługa unikatowa, lecz skorzystałoby z niej już tylko 44%.
 • Specjalne oferty zakupowe na podstawie preferencji zakupowych – po wyrażeniu przez konsumenta zgody, bank przekazuje wybranemu sklepowi dane, dzięki którym detalista będzie mógł przygotować lepiej spersonalizowaną ofertę. Ponad połowa respondentów (51%) ocenia usługę jako wyjątkową, lecz tylko mniej niż połowa (46%) ankietowanych chciałaby z niej skorzystać.

Mastercard wspiera rozwój otwartej bankowości, tak aby ten nowy ekosystem mógł funkcjonować jak najsprawniej. Opracowaliśmy pakiet usług, na który składa się m.in. hub łączący banki i fintechy, który pozwala im wymieniać informacje o rachunkach klientów w bezpiecznym środowisku. Chcemy stworzyć jak najlepsze warunki do tworzenia innowacyjnych rozwiązań oraz pomagać bankom i fintechom udostępniać te innowacje klientom – mówi Małgorzata Domagała, dyrektor w polskim oddziale Mastercard Europe. 

Tańszy prąd i telefon

Trzecią grupę stanowią usługi, z których konsumenci byliby skłonni korzystać, nawet jeśli wydają się mniej przełomowe od pozostałych:

 • Telefon/internet/prąd na lepszych warunkach – umożliwia otrzymanie lepszych warunków od innego operatora komórkowego, czy dostawcy energii lub internetu na podstawie analizy rachunków za telefon/prąd/internet z ostatniego roku. 61% ankietowanych w badaniu Mastercard chciałoby skorzystać z takiego rozwiązania.
 • Zaawansowany asystent finansowy – usługa skupia się na analizie wydatków, ale też np. na ustalaniu celów wydatkowych, i tym samym pomaga oszczędzić pieniądze. Z takiego rozwiązania skorzystałoby 57% klientów bankowości, ale już 78% w przypadku, gdy agregowane byłyby wydatki z kilku różnych banków.
 • Ocena sklepu – baza opinii o sprzedawcach, którą można sprawdzić na stronie www lub w aplikacji mobilnej banku. Klient banku ma możliwość wystawienia oceny po każdej transakcji kartą. 61% konsumentów skorzystałoby z tej funkcji.
 • Zakupy na raty – bank, w przypadku zamówienia online, proponuje klientowi możliwość rozłożenia kwoty na raty. Chociaż w największych sklepach jest to powszechna usługa, to nowością jest oferowanie płatności ratalnych bezpośrednio przez bank. Z rozwiązania skorzystałoby 51% badanych.
 • Zarządzanie subskrypcjami – bank zbiera w jednym miejscu wszystkie płatności cykliczne (np. rachunki i subskrypcje) opłacane kartami, co ułatwia zarządzanie nimi. Wśród osób korzystających z usług płatności cyklicznych 70% byłoby skłonnych skorzystać z nowego rozwiązania. Dla ponad połowy (52%) ciekawa byłaby możliwość rezygnacji z danej subskrypcji jednym kliknięciem.

źródło: Mastercard Polska