Ciecz zachowująca się jak ciało stałe!

Ultraszybka kamera rejestruje moment, w którym ciecz zachowuje się jak ciało stałe – to może ukształtować przyszłość inżynierii.

Zdjęcia cieczy zachowującej się jak ciało stałe (Swensea University)

Kamery szybkoobrotowe są przydatne do rejestrowania niewidocznego świata, w tym sporadycznych przykładów dziwacznych zjawisk fizyki. Naukowcy wykorzystali kamerę nagrywającą z szybkością 1000 klatek na sekundę, aby wykryć ciecz zachowującą się jak ciało stałe. Zespół umieścił płynną mieszaninę skrobi kukurydzianej i wody w wąskiej komorze i poddał ją działaniu sprężonego powietrza, które spowodowało nieciągłe zagęszczanie przy ścinaniu (z ang. Discontinuous Shear Thickening – DST) – to znaczy, że płyn zagęszczał się i tworzył „pęknięcia” typu stałego.

Ten rodzaj eksperymentu obciążeniowego nie był do tej pory przeprowadzany na cieczach.

Samo badanie ujawniło, co można było zrobić z właściwościami danego materiału. Można aktywować i wyłączać tarcie (a tym samym stan płynu) jak za pomocą przełącznika, po prostu zmieniając ciśnienie.

Jednak naukowcy ze Swansea University zasugerowali również, że może to mieć znaczący wpływ na rozwój inżynierii. Naukowcy mają już nadzieję na wykorzystanie tego zjawiska do miękkich kamizelek kuloodpornych w czasie letnim, dynamicznych progów zwalniających i innych produktów, które mogą zmieniać właściwości na żądanie. Nie zdziw się, jeśli w rezultacie szybkie kamery staną się ostoją niektórych zespołów inżynierów.

źródło: Swensea University | Engadget