Prędkość internetu mobilnego u polskich operatorów (lipiec 2020 r.)

W lipcu liderem rankingu prędkości internetu mobilnego w kategoriach pobierania i wysyłania jest Orange, T-Mobile utrzymał prowadzenie w kategorii najniższej wartości ping.

Ranking prędkości internetu mobilnego 4G/LTE polskich operatorów komórkowych (lipiec 2020 r.)

Portal RFBenchmark.pl opublikował lipcowy ranking operatorów pod względem jakości i szybkości Internetu mobilnego w Polsce. Orange wyprzedziło T-Mobile w kategorii średniej szybkości pobierania danych oraz utrzymało pozycję lidera w kategorii średniej szybkości wysyłania danych. T-Mobile z kolei okazał się najlepszym operatorem pod względem najniższej wartości ping.

Lipcowy ranking został przygotowany na podstawie 147415 testów, czyli o 4,3% więcej niż w czerwcu. Wskazana liczba dotyczy tylko pomiarów Internetu mobilnego (pomiary Wi-Fi nie biorą udziału w rankingu).

Aż 86,18% pomiarów przeprowadzonych zostało w zasięgu technologii 4G. Z kolei nieznacznie wzrósł udział testów 3G do 13,62% wobec 10,8% w czerwcu. To efekt wyjazdów użytkowników na obszary o mniejszej dostępności do sieci 4G LTE. Dla kronikarskiego obowiązku odnotowujemy marginalny udział 2G w puli wszystkich testów – 0,2%.

Play wciąż pozostaje najpopularniejszym operatorem wśród społeczności RFBENCHMARK. Prawie jedna trzecia pomiarów (32,76%) została wykonana właśnie wykonana w ramach usług tego operatora. Tuż za tym operatorem plasuje się Orange (30,81%), a na kolejnych miejscach Plus (20,67%) i T-Mobile (15,76%).

DOWNLOAD ⬇ średnia szybkość pobierania danych (lipiec 2020 r.)

W poprzednich miesiącach Orange zgłaszało aspiracje do pozycji lidera w klasyfikacji średniej szybkości pobierania danych. W lipcu udało się zrealizować ten cel dzięki rezultatowi 26,57 Mb/s. Ten wynik pozwolił wyprzedzić T-Mobile (25,19 Mb/s), Play (23,78 Mb/s) i Plus (23,21 Mb/s).

Orange

26,6 Mb/s

T-Mobile

25,2 Mb/s

Play

23,8 Mb/s

Plus

23,2 Mb/s

UPLOAD ⬆ średnia szybkość wysyłania danych (lipiec 2020 r.)

Orange zachowało pierwsze miejsce pod względem szybkości wysyłania danych dzięki wynikowi 12,78 Mb/s. Na drugie miejsce, w porównaniu z poprzednim miesiącem, awansował Play (12,46 Mb/s). Trzeci w tabeli zameldował się Plus z wynikiem 11,79 Mb/s. Czwarte miejsce w tabeli przypadło w udziale T-Mobile (11,14 Mb/s).

Orange

12,8 Mb/s

Play

12,5 Mb/s

Plus

11,8 Mb/s

T-Mobile

11,1 Mb/s

Średnie prędkości w sieci 4G (LTE) wg operatorów w lipcu 2020 r.

4G/LTEOrangePlayPlusT-Mobile
szybkość pobierania26,6 Mb/s23,8 Mb/s23,2 Mb/s25,2 Mb/s
szybkość wysyłania12,8 Mb/s12,5 Mb/s11,8 Mb/s11,1 Mb/s
PING39,9 ms39,7 ms44,5 ms35,7 ms
liczba pomiarów40466420242508419466

Średnie prędkości w sieci 3G wg operatorów w lipcu 2020 r.

3GOrangePlayPlusT-Mobile
szybkość pobierania4,5 Mb/s3,4 Mb/s2,7 Mb/s4,4 Mb/s
szybkość wysyłania2,3 Mb/s1,3 Mb/s2,0 Mb/s2,2 Mb/s
PING63,1 ms65,6 ms67,4 ms62,1 ms
liczba pomiarów4903618852463737

Najniższa wartość ping: T-Mobile 

T-Mobile uratował swoją dobrą passę i utrzymał prowadzenie w kategorii najniższej wartości ping. Operator ten odnotował wynik na poziomie 35,65 ms. Był to zdecydowanie lepszy rezultat od wyników osiągniętych przez jego konkurentów: Play (39,66 ms), Orange (39,91 ms), Plus (44,54 ms).

Metodologia: w jaki sposób zbierane są dane do zestawienia?

Pomiary są zbierane od użytkowników korzystających z aplikacji mobilnej RFBenchmark. Dzięki niej mierzone są podstawowe parametry sieci komórkowej – między innymi poziom i jakość sygnału w zależności od technologii w jakiej pracuje urządzenie mobilne, informacje na temat operatora sieci komórkowej czy też państwie, z którego łączy się smartfon. Dodatkowo na żądanie wykonywane są pomiary szybkości internetu podczas pobierania i wysyłania danych, a także test opóźnienia.

źródło: RFBenchmark