Wyniki Apple’a za 3. kwartał finansowy 2020 roku

Apple podało wyniki za 3. kwartał fiskalny 2020 roku: 11,25 mld USD zysku z 59,7 mld USD przychodów, ogłoszono podział akcji.

W tym kwartale firma Apple odnotowała przychody w wysokości 59,7 mld USD i kwartalny zysk netto w wysokości 11,25 mld USD, czyli 2,58 USD na akcję, w porównaniu z przychodami w wysokości 53,8 mld USD i kwartalnym zyskiem netto w wysokości 10,0 mld USD, czyli 2,18 USD na akcję w analogicznym kwartale poprzedniego roku. Zarówno przychody, jak i zysk na akcję były rekordami kwartału czerwca.

Przychody Apple 2009-2020

Marża brutto w tym kwartale wyniosła 38,0%, w porównaniu z 37,6% w analogicznym kwartale poprzedniego roku, a sprzedaż międzynarodowa stanowiła 60% przychodów. Apple zadeklarował również kwartalną wypłatę dywidendy w wysokości 0,82 dolara na akcję.

Globalny kryzys zdrowotny miał oczywiście znaczący wpływ na wyniki Apple’a, a firma nie opublikowała prognoz finansowych na ten kwartał w swojej poprzedniej publikacji wyników z 30 kwietnia 2020 roku, ale wyniki były wyższe niż oczekiwania Wall Street.

Rekordowy kwartał Apple’a w czerwcu był wynikiem dwucyfrowego wzrostu zarówno w zakresie produktów i usług, jak i wzrostu w każdym z segmentów geograficznych – powiedział Tim Cook, dyrektor generalny Apple. W niepewnych czasach ta wydajność jest świadectwem ważnej roli, jaką nasze produkty odgrywają w życiu naszych klientów, oraz nieustających innowacji Apple. Żyjemy zgodnie z zasadą, że to, co robimy, powinno stwarzać możliwości, aby świat był lepszy, niż jest obecnie.

Przychody Apple wg grup urządzeń

Apple po raz kolejny nie podało prognoz na bieżący kwartał kończący się we wrześniu, ponieważ utrzymuje się znaczna niepewność dotycząca wpływu sytuacji zdrowotnej związanej z pandemią koronawirusa COVID-19.

źródło: Apple Newsroom| Macrumors