Jak sztuczna inteligencja zmieni komunikację?

Nowe rozwiązania w public relations czy komunikacji marketingowej oparte na AI zrewolucjonizują naszą pracę. Dlatego już teraz warto im się przyjrzeć. Wybraliśmy najciekawsze i najbardziej efektywne – naszym zdaniem – rozwiązania.

Jak sztuczna inteligencja (AI) zmieni komunikację?

Marketing Artificial Intelligence Institute, który przez ostatnie lata badał i wykorzystywał AI (ang. Artificial Intelligence) przy projektach dla klientów agencji podał 20 rozwiązań, które zmienią naszą pracę już w ciągu najbliższych pięciu lat¹. Między innymi ta publikacja zainspirowała nas do tego, aby przedstawić kilka rozwiązań, które naszym zdaniem będą miały realnie największe zastosowanie w public relations i komunikacji marketingowej – jeśli nie dziś, to na pewno już za chwilę. Poniżej krótko je tłumaczymy, wyjaśniając, w jaki sposób mogą one usprawnić naszą pracę i zmienić myślenie o realizowanych projektach. Podajemy także nazwy wybranych, dostępnych rozwiązań software’owych.

1. Press releases przygotowywane przez NLG (ang. Natural Language Generation)

Diagram NLP

Newsy generowane przez narzędzie oparte o sztuczną inteligencję bazuje na zbiorze tekstów czy treści, na podstawie którego tworzy nowy kontent. Firmy oferują już tego typu narzędzia i z powodzeniem stosują przy tworzeniu treści do działań content marketingowych. W wybranych sytuacjach może się także okazać, że materiały stworzone przez sztuczną inteligencję będą bardziej precyzyjne od tekstów, które sami byśmy stworzyli.

Przykład? Już 4 lata temu sztuczna inteligencja potrafiła sama napisać i zaśpiewać kolędę!

2. Konwersja mowy na tekst. Rozwiązanie to funkcjonuje jako voice recognition

W Polsce Asystent Google oferuje podobne rozwiązania. Sprawia ono, że z W Polsce Asystent Google oferuje podobne rozwiązania. Sprawia ono, że z nagrania (np. po specjalistycznej prezentacji, konferencji lub innych wystąpieniach) mamy gotowe „cytaty”, transkrypcje albo kontent, który (po naszej weryfikacji) możemy wysyłać mediom, zamieszczać w social mediach. Rozwiązanie takie mocno skraca czas pracy nad materiałami. Co istotne, nie muszą być one akceptowane z ekspertami, ponieważ zostały wygłoszone publicznie.

3. Sytuacja odwrotna. Zamiana tekstu (np. press releases, cytaty, skrypty) na bardzo realistyczną, naturalną mowę

Wypowiedź, która może być uzupełnieniem kontentu pisanego albo wideo, tak aby dać odbiorcy alternatywę, w jakiej formie woli przyswajać daną treść. Podobne rozwiązania już funkcjonują od lat – wykorzystują je np. strony internetowe dla osób niewidomych.

4. Tłumaczenie nagrań audio lub tekstów na wiele języków

Po to, aby wykorzystać je do szerszej dystrybucji na kilka rynków. Jest to wygodne rozwiązanie, kiedy prowadzimy komunikację na kilku rynkach jednocześnie. 

5. Image recognition software lub facial recognition software, które rozpoznają – marki, logotypy, produkty oraz twarze

Zastanówmy się, jak często nasza marka, produkt lub usługa pojawia się na zdjęciu online bez wyraźnego oznaczenia, otagowania. Sztuczna inteligencja potrafi automatycznie wykryć obiekt oraz twarze na obrazach – podobne rozwiązanie ma Google, Facebook czy Apple do rozpoznawania obiektów ze zdjęć, które robimy. Funkcjonalność taka pozwala nam:

  • Sprawdzić, kto i jak mówi o naszych markach i reagować na te wypowiedzi. Jest to szczególnie przydatne w przypadku mediów takich jak Instagram i Pinterest, gdzie klienci, użytkownicy publikują zdjęcia o bardzo pozytywnych lub negatywnych doświadczeniach z daną firmą lub marką, o których możemy nawet nie wiedzieć.
  • Oznaczać, etykietować obrazy i filmy, aby  identyfikować brandowane treści w sieci.
  • Sprawdzić, gdzie dokładnie są nasi klienci i co robią?
  • Lepiej integrować naszą obecność w sieci marek czy produktów z promocjami wydarzeń i kampaniami w mediach społecznościowych. 

6. NLG (natural language generation) stosowane jest do generowania, ale także rozpoznawania języka.

W Polsce działa rozwiązanie, które pozwala rozpoznawać język i teksty, co oznacza, że mamy pełniejszą wiedzę, kto i co o nas pisze. W praktyce:

  • Bardzo ułatwia to lepsze identyfikowanie influenserów, dziennikarzy, którzy są najbardziej wpływowi i najprawdopodobniej docierają do odbiorców, angażują ich i motywują.
  • Bardziej trafne konstruowanie i uzupełnianie bazy mediów, influencerów, którzy z większym prawdopodobieństwem będą zainteresowani, aby generować materiał na nasz temat, jeśli tylko podsuniemy im odpowiednie informacje.
  • Pozwala profilować, dostosować materiał dla dziennikarzy i influenserów w oparciu o ich zainteresowania, relacje z przeszłości.
  • AI może nawet ustalić, do których z odbiorców najczęściej docierają nasze komunikaty i sugerować się tym w przypadku targetowania do odpowiedniej grupy naszej kampanii czy komunikacji.

Możliwości NLP:

Możliwości NLP

7. Chatbot lub asystent wiedzy do brand’s newsroom

Chatbot oparty na AI może dostarczać dziennikarzom wybrane materiały firmowe lub marki, np.: informacje backgroundowe, logotypy, zdjęcia. Rozwiązanie takie z powodzeniem funkcjonuje w branży retail i jest wykorzystywane do obsługi klientów.

8. Automatyczne raporty z trafną analizą sentymentu publikacji

Sztuczna inteligencja bardziej precyzyjnie definiuje wydźwięk publikacji i wpisów na nasz temat. Wiedza taka pozwala nam monitorować kwestie newralgiczne, przewidywać potencjalne przyszłe kryzysy i lepiej się na nie przygotować.

W komunikacji właściwie ciągle poszukujemy elementów i narzędzi, które rezonują, działają. Rola i zastosowanie pewnych możliwości, które daje nam sztuczna inteligencja będzie inna w projektach realizowanych w branży FMCG, inna – w finansach. A ponieważ ostatnio sporo mówi się o zmianach kulturowych i jakościowych, już teraz myślmy o tym, czy i jak możemy wykorzystać pewne koncepcje, które podsuwa nam AI także przy projektach, które prowadzimy.

Informacje o nas

Od kilkunastu lat zajmuje się komunikacją dla międzynarodowych marek. Ostatnio – jako rzecznik prasowy i szefowa PR/komunikacji – prowadziła projekty dla marek z sektora bankowego. Jest także doktorem nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu; specjalizuje się w zarządzaniu wartością rynkową przedsiębiorstw poprzez komunikację.

Kasia Żądło

Kasia Żądło

Twórca i redaktor serwisu o mobile’u i nowych technologiach w Polsce i na świecie mobiRANK.pl. Od kilkunastu lat zajmuje się komunikacją internetową i e-marketingiem. Jest pasjonatem urządzeń mobilnych oraz nowych technologii – i nie waha się ich używać.

Ł. Majchrzyk

Łukasz Majchrzyk

źródło: ¹ M. Kaput, 20 Ways AI Could Transfor PR and Communications, Marketing Artificial Inteligence Institute, 23.01.2020