FDA wydało przełomową decyzję w sprawie podgrzewania tytoniu w IQOS!

Technologia pokonała sceptyków i właśnie zmieniła świat palaczy w Stanach Zjednoczonych – FDA wskazuje, że podgrzewany tytoń w IQOS jest „właściwy dla promocji zdrowia publicznego”.

IQOS 3 Duo Black Chocolate

Po prawie 4 latach, wnikliwej analizie badań naukowych, amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA – ang. Food and Drug Administration, działająca przy Departamencie Zdrowia i Opieki Społecznej USA) potwierdziła, że podgrzewanie tytoniu w IQOS w znacznie mniejszym stopniu naraża użytkowników na działanie szkodliwych i potencjalnie szkodliwych substancji, niż palenie papierosów (za FDA Authorizes Marketing of IQOS Tobacco Heating System with ‘Reduced Exposure’ Information). FDA oceniło podgrzewacze tytoniu jako „właściwe dla promocji zdrowia publicznego”, które mogą przynieść korzyść w skali całej populacji – to przełomowa i historyczna decyzja w obszarze zdrowia publicznego na całym świecie.

FDA przyznała podgrzewaczom IQOS status produktu tytoniowego o zmodyfikowanym ryzyku (MRTP) w zakresie „redukcji narażenia użytkowników na substancje szkodliwe i potencjalnie szkodliwe” (tzw. „exposure modification order”). To pierwsze i jedyne urządzenie alternatywne dla papierosów, które może pochwalić się takim statusem.

(…) wprowadzenie do obrotu tych konkretnych produktów (IQOS) z autoryzowanymi informacjami, może pomóc uzależnionym dorosłym palaczom w odejściu od papierosów i w ograniczeniu ich narażenia na substancje szkodliwe, ale tylko wtedy, kiedy całkowicie zrezygnują oni z papierosów na rzecz tych produktów. FDA będzie ściśle monitorować sposób, w jaki konsumenci korzystają z IQOS. Ważne jest, aby pamiętać, że te produkty nie są bezpieczne, dlatego zwłaszcza osoby niepełnoletnie, które obecnie nie używają wyrobów tytoniowych, nie powinni zaczynać korzystać ani z tych produktów, ani z żadnego innego wyrobu tytoniowego – komentuje Mitch Zeller, JD, dyrektor Centrum ds. Wyrobów Tytoniowych FDA.

FDA dopuściła również możliwość informowania pełnoletnich palaczy ze Stanów Zjednoczonych o różnicy między podgrzewaczem tytoniu IQOS a papierosami, uznając IQOS za produkt „właściwy dla promocji zdrowia publicznego”. We wcześniejszej decyzji z kwietnia 2019 roku, FDA zezwalając na sprzedaż IQOS w USA stwierdziła, że jest to produkt „właściwy dla ochrony zdrowia publinczego”. Nie oznacza to jednak, że IQOS jest całkowicie pozbawiony ryzyka.

FDA stwierdziła, że dostępne dowody naukowe jasno wskazują na fakt, że IQOS powinien przynieść korzyść w skali całej populacji, biorąc pod uwagę zarówno użytkowników wyrobów tytoniowych jak i osoby, które obecnie nie używają wyrobów tytoniowych.

Pozytywne opinie na temat IQOS wydały także instytucje rządowe zajmujące się ochroną zdrowia publicznego: Niderlandzki Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego i Środowiska Agencji (RIVM), 2020; Belgijska Naczelna Izba Zdrowia (CSS, Superior Health Council), 2020; Niemiecki Federalny Instytut Oceny Ryzyka (BfR, Bundesinstitut für Risikobewertung), 2018; Japoński Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego (Japan National Institute of Public Health, KH-IK Kokuritsu Hoken-Iryō Kagakuin), 2017.

Wszystkie powyższe opinie wskazują na istotny potencjał IQOS w redukcji substancji toksycznych i rakotwórczych dymu papierosowego. Są również zbieżne z badaniami prowadzonymi przez producenta. Podkreśla się jednak, że urządzenie to nie jest pozbawione ryzyka dla palaczy i najlepszym rozwiązaniem zawsze pozostaje rzucenie palenia.

W Polsce, zgodnie z obowiązującym prawem, palacze nie mają prawa do informacji o stopniu szkodliwości dla poszczególnych wyrobów tytoniowych. Na świecie produkty bezdymne, takie jak przebadane systemy podgrzewania tytoniu, stosuje się w ramach metody tzw. „redukcji szkód” (harm reduction) spowodowanych paleniem papierosów, jako lepsze alternatywy dla papierosów.

źródła: ISB Zdrowie | FDA | Philip Morris International