Biblioteka Narodowa digitalizuje stare zbiory na życzenie!

Biblioteka Narodowa zachęca do zgłaszania sugestii nieodpłatnej digitalizacji materiałów – zarówno do codziennej pracy, nauki, jak i do celów hobbystycznych.

Digitalizacja na życzenie POLONA/ Biblioteka Narodowa (Patrimonium)

Patrimonium, czyli digitalizacja i udostępnienie polskiego dziedzictwa narodowego ze zbiorów Biblioteki Narodowej oraz Biblioteki Jagiellońskiej, to 3-letni (2017–2020) projekt digitalizacyjny, którego głównym celem jest zapewnienia szerokiego i bezpłatnego dostępu do najcenniejszych i najstarszych zabytków piśmiennictwa polskiego dwóch największych bibliotek w Polsce – Biblioteki Narodowej oraz Biblioteki Jagiellońskiej.

Digitalizacji do udostępnienia w POLONIE podlegają tylko materiały biblioteczne należące do domeny publicznej – czyli takie, co do których prawa majątkowe określone w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych wygasły lub twórczość ta nigdy nie była przedmiotem prawa autorskiego.

Dotyczy to przede wszystkim publikacji powstałych wcześniej niż 70 lat od śmierci autora (obecnie osób zmarłych przed 1 stycznia 1950 roku). Dostęp do publikacji w POLONIE jest także możliwy, jeśli autorzy lub ich spadkobiercy przekażą Bibliotece Narodowej licencje na udostępnienie dzieł, do czego zachęcani są spadkobiercy.

Może Cię zainteresować również:

Jak skorzystać z usługi „Digitalizacja na życzenie”?

POLONA/

wyszukaj publikację w POLONIE

katalog BN

lub w katalogu głównym Biblioteki Narodowej

digitalizacja

zgłoś propozycję dygitalizacji poszukiwanego tytułu

  1. Sprawdź, czy poszukiwana publikacja znajduje się już w POLONIE.
  2. Jeśli jej nie ma, sprawdź czy jest w katalogu głównym BN, który obejmuje też zbiory innych bibliotek, w sumie ponad 18 mln woluminów. Aktualnie dzięki połączonym katalogom użytkownicy mają dostęp do:
    • ponad 9 mln jednostek księgozbioru Biblioteki Narodowej,
    • ponad 8 mln woluminów znajdujących się w Bibliotece Jagiellońskiej i bibliotekach instytutowych Uniwersytetu Jagiellońskiego,
    • ponad 1 mln woluminów należących do bibliotek wojewódzkich w Kielcach i Lublinie.
  3. Zgłoś propozycję digitalizacji za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego pod adresem bn.org.pl/polona-kontakt.

ℹ️ W celu ułatwienia odnalezienia właściwego tytułu zgłoszonego do digitalizacji i przyspieszenia realizacji zamówienia, podaj w formularzu w polu „Uwagi” linki do opisu z katalogu BN, sygnatury lub inne dane bibliograficzne. Jeśli publikacja znajduje się bibliotekach współkatalogujących z BN, zostanie wysłana do nich prośba o wykonanie digitalizacji na życzenie.

Zrzut ekranu ze strony POLONA/

Zespół Biblioteki Narodowej dołoży wszelkich starań, żeby udostępnić wskazane materiały najszybciej jak to możliwe.

Największe centrum digitalizacyjne w Polsce

Cyfrowa Biblioteka Narodowa POLONA to obecnie jedna z największych bibliotek cyfrowych w Europie. Prezentowane tam najcenniejsze i najstarsze zbiory fotografowane są w odpowiednich warunkach aparatami cyfrowymi zapewniającymi najwyższą jakość i wierność oryginałowi.

Biblioteka Narodowa, jako największe centrum digitalizacyjne w Polsce, dysponuje również 27 nowoczesnymi skanerami.

źródło: Biblioteka Narodowa