OPPO, Play i Rotaract Polska wspierają dzieci w ramach akcji #ZdolniZdalni

OPPO wspólnie z operatorem sieci Play, Stowarzyszeniem Rotaract Polska oraz z polskimi klubami Rotary współdziała w inicjatywie #ZdolniZdalni pomagają potrzebującym dzieciom i przekazując sprzęt do nauki zdalnej.

Oppo AX7 - pomoc #ZdalniZdolni

OPPO chętnie włącza się w inicjatywy pomocowe i aktywnie wspiera potrzebujących w zmaganiu się z wyzwaniami, które postawiła przed nimi trwająca kwarantanna. Firma przekazała blisko 190 smartfonów dla podopiecznych Fundacji Polki Mogą Wszystko, zaangażowała się w oddolną inicjatywę dostarczania posiłków dla seniorów przekazując smartfony kurierom, a teraz współdziała w inicjatywie #ZdolniZdalni i przekazuje blisko 50 smartfonów potrzebującym dzieciom.

W ten sposób kolejna grupa uczniów, która nie dysponowała żadnym sprzętem do realizowania programu nauki zdalnej, będzie mogła uczestniczyć w zajęciach szkolnych on-line. Urządzenia zostaną rozdystrybuowane zgodnie z najlepszą wiedzą Stowarzyszenia Rotaract Polska oraz polskich klubów Rotary, których niezmienną od ponad 110 lat misją jest pomaganie społecznościom lokalnym i udział w międzynarodowych projektach ku polepszeniu warunków życia innych.

Punktem łączącym działania OPPO i Stowarzyszeń jest – zainicjowana przez Play – platforma #ZdolniZdalni, łącząca potrzebujących z darczyńcami.

Zdajemy sobie sprawę z potrzeb, które powstały w związku z pojawieniem się konieczności wprowadzenia nauki zdalnej. Cieszymy się, że po raz kolejny mamy możliwość wesprzeć najbardziej potrzebujących. Ponownie, świetne na co dzień relacje biznesowe i partnerskie przełożą się na wymierną pomoc w pozabiznesowych inicjatywach – powiedział Leo Li, dyrektor zarządzający OPPO Polska.

Beneficjentami akcji będą dzieci i zaufane placówki, z którymi od lat współpracuje Rotaract Polska i które są im doskonale znane. Kluby Rotaract i Rotary ulokowane są w wielu polskich miastach, akcja ma więc zasięg ogólnokrajowy. Grupa projektu #ZdolniZdalni.

Osoby fizyczne i firmy mogą zgłaszać chęć przekazania sprzętu na specjalny adres: zdalni@rotaract.org.pl. Wtedy organizacja Rotaract Polska zajmie się w pełni transportem sprzętu.

źródło: OPPO Polska