Konkurs „AI/ML in 5G Challenge” dla środowisk akademickich

Sztuczna inteligencja w 5G – ruszył konkurs dla środowisk akademickich organizowany przez International Telecommunication Union.

ITU – „AI/ML in 5G Challenge”

Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny (ITU) zaprasza środowiska akademickie i techniczne z całego świata do udziału w konkursie „AI/ML in 5G Challenge”. Jaki jest cel? Przygotowanie – w oparciu o otwarte dane – rozwiązań, które będą mogły działać w nowej architekturze sieci 5G. Jak wskazują eksperci sztuczna inteligencja (AI) będzie w przyszłości dominującą technologią, mającą wpływ na ważne zmiany społeczne. Kluczową rolę dla technologii informacyjno-komunikacyjnych odegra w szczególności uczenie maszynowe (ang. machine learning, ML). Dlatego potrzebne jest zaangażowanie środowisk naukowego oraz technicznego, od których uzależniony będzie rozwój wspomnianych rozwiązań. Taki cel ma ogłoszony właśnie konkurs.

Czym jest ITU?

ITU (International Telecommunication Union) jest wyspecjalizowaną agencją ONZ ds. technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Przydziela częstotliwości radiowe i orbity satelitarne, opracowuje standardy techniczne, które zapewniają bezproblemowe łączenie sieci i technologii oraz dąży do poprawy dostępu do technologii ICT dla mieszkańców wszystkich krajów świata. 

ITU została założona w Paryżu w 1865 roku jako International Telegraph Union. Obecną nazwę przyjęła w 1934 r., a w 1947 r. stała się wyspecjalizowaną agendą Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Może Cię zainteresować także:

Potrzebne pomysły

Uczestnicy konkursu „AI/ML in 5G Challenge” zostaną zaangażowani w rozwiązanie prawdziwych globalnych problemów związanych z uczeniem maszynowym w środowisku 5G. Organizatorzy przygotowali dla nich 30 kazusów ocenionych jako „krytyczne”, „oczekiwane” oraz „stanowiące wartość dodaną”.

Konkurs będzie prowadzony w języku angielskim i został podzielony na trzy etapy:

  • maj – lipiec 2020 – runda regionalna,
  • sierpień – październik 2020 – runda globalna,
  • listopad – grudzień 2020 – finał.

Chcesz wziąć udział? Wypełnij FORMULARZ i zarejestruj się.

⚠️ Uwaga! Utwórz konto jako „Media and Other Organizations”.

Pomocne materiały

Jeśli zastanawiasz się nad udziałem, przejrzyj materiały, które mogą pomóc w podjęciu decyzji:

  • ITU AI/ML 5G Challenge: Summary ​Slides – prezentacja konkursu,
  • ITU AI/ML 5G Challenge: Participation Guidelines – prezentacja wytycznych,
  • Problem statements and data resources – materiały na temat problemów do rozwiązania (związanych z uczeniem maszynowym).

Jeśli masz dodatkowe pytania, napisz na adres: ai5gchallenge[at]itu.int.

źródło: ITU | Ministerstwo cyfryzacji