Netflix wesprze kwotą 2,5 mln zł freelancerów z polskiej branży telewizyjnej i kinowej

KIPA i Netflix uruchamiają fundusz pomocowy „Producenci pomagają ekipom” a jednocześnie Tarcza 3.0 nakłada na platformy VOD obowiązek uiszczenia wpłat w wysokości 1,5% przychodów!

KIPA i Netflix powołują fundusz pomocowy „Producenci pomagają ekipom”

Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych (KIPA), reprezentując środowisko producentów, poinformowała, że czuje odpowiedzialność za cały rynek produkcji audiowizualnych i wiążącą wszystkie podmioty oraz uczestników rynku, współzależność. W związku z tym poszukuje możliwości poprawy obecnej sytuacji w dialogu z ministerstwami, Polskim Instytutem Sztuki Filmowej, samorządami, instytucjami finansowymi oraz partnerami z rynku filmowego.

Jednym z efektów rozmów, jest utworzenie we współpracy z Netflixem funduszu „PRODUCENCI POMAGAJĄ EKIPOM”, z którego środków będzie wspierać członków ekip, najbardziej dotkniętych skutkami zatrzymania, odwołania lub przełożenia produkcji audiowizualnych.

Netflix przekaże 2,5 miliona złotych na wsparcie freelancerów z polskiej branży telewizyjnej i kinowej. Ma to pozwolić wesprzeć około 1000 osób. Pomoc zostanie skierowana do członków wszystkich pionów filmowych – filmowców pracujących przy scenografii, charakteryzacji, kostiumach, dźwięku, a także do operatorów zdjęć, asystentów kamer, focus pullerów i wielu innych reprezentujących zawody tzw. below the line (BTL).

Dla KIPA fundusz to możliwość wsparcia najbardziej potrzebujących z alternatywnych, innych niż publiczne, źródeł finansowania; nie obciążająca administracyjnie Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej (PISF), który wziął na siebie gros pracy związanej z niwelowaniem skutków obecnego kryzysu. Producentom zależy na tym, aby wyjść naprzeciw bieżącym problemom ludzi, od których będzie zależał sprawny powrót na plany zdjęciowe i których codzienna niezakłócona praca gwarantuje stabilność rynku.

W drugiej połowie maja zostaną ogłoszone kryteria umożliwiające uzyskanie pomocy i procedura naboru wniosków, a następnie po otwarciu możliwości składania aplikacji, jak najszybciej uruchomione zostaną wypłaty z funduszu.

Wszystkie informacje dotyczące funduszu będą publikowane na stronie kipa.pl/fundusz.

Tarcza 3.0: platformy VOD mają obowiązek uiszczania wpłat w wysokości 1,5% przychodów

To ważna zmiana dla rynku audiowizualnego w Polsce. W ramach Tarczy 3.0, ustawa o kinematografii nakłada na serwisy VOD obowiązek wpłaty w wysokości 1,5% przychodów uzyskanych w Polsce na rzecz PISF-u z tytułu opłat za dostęp do udostępnianych publicznie audiowizualnych usług medialnych na żądanie albo przychodu uzyskanego z tytułu emisji przekazów handlowych, jeżeli ten przychód w danym okresie rozliczeniowym jest wyższy.

Środki te maja zasilić przedsięwzięcia z zakresu kinematografii rozdysponowywane przez PISF, w tym produkcję filmów, organizację festiwali i innych wydarzeń filmowych.

W tym zakresie wieńczy to dyskusję dotyczącą sposobu wdrożenia nowych przepisów unijnej dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych do przepisów polskiego prawa.

źródło: KIPA