Play kupuje Virgin Mobile Polska za 60 mln zł

Operator sieci Play P4 sp. z o.o. i spółka zależna Play Communications SA, zawarł przedwstępną umowę nabycia 100% udziałów w Virgin Mobile Polska sp. z o.o.

PLAY kupuje Virgin Mobile Polska

Cena nabycia 100% udziałów w Virgin Mobile Polska została ustalona na 13,4 mln uro (60,7 mln zł). Nabycie zostanie sfinansowane ze środków własnych oraz w oparciu o dostępne w Play finansowanie zewnętrzne i przy zamykaniu transakcji będzie podlegało określonym korektom związanym z sytuacją finansową Virgin Mobile Polska.

Nabycie Virgin Mobile Polska wymaga zgody antymonopolowej Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Po spełnieniu wszystkich warunków zawieszających, Play poinformuje rynek o zawarciu „Przyrzeczonej Umowy Sprzedaży i Nabycia Udziałów”.

Nabycie Virgin Mobile Polska, uwzględniając koszty integracji oraz przewidywane synergie, powinno mieć pozytywny wpływ na skorygowaną EBITDA oraz wolne przepływy pieniężne dla akcjonariuszy (FCFE) Grupy Play Communications SA w ciągu 24 miesięcy od daty nabycia.

[źródło: komunikat Play]