Narzędzia do mapowania COVID-19 wydane przez gigantów technologicznych

Facebook, Google i Apple używają danych od milionów użytkowników do mapowania COVID-19 i przemieszczania się ludzi.

Google Community Mobility Reports - Poland (11.04.2020)

Sprawdź wszystkie mapy i narzędzia związane ze śledzeniem koronawirusa stworzone przez gigantów technologicznych, z których można dziś korzystać. Narzędzie do śledzenia mobilności firmy Apple wykorzystuje dane o lokalizacji od użytkowników z Apple Maps, aby pokazać, o ile zmniejszyła się aktywność w ruchu ludzi. Apple, Google i Facebook zbierają dane o ruchu ludzi z aplikacji mobilnych i używają ich do pokazania, gdzie ludzie zmniejszyli swoją mobilność lub zgłosili objawy koronawirusa.

Trzej giganci technologiczni mają dostęp do tych danych od lat, ale teraz publikują niektóre z nich w formie raportów o rozprzestrzenianiu się COVID-19. Każda firma opublikowała specjalne strony z raportami, wykresami i tabelami na temat koronawirusa.

Giganci technologiczni bardzo aktywnie dołączyli do walki z koronawirusem – a tym samym prezentują niektóre zbiorcze dane użytkowników, których śledzili przez cały czas.

Ciekawe są opublikowane przez gigantów mapy i wykresy oparte na informacjach od milionów użytkowników, które pokazują, jak rozprzestrzenia się COVID-19. Każda wizualizacja odzwierciedla unikalny typ danych, które każda firma technologiczna może gromadzić od użytkowników.

Sprawdź również: Apple i Google łączą siły w walce z COVID-19

Zarówno Google, jak i Apple wydały narzędzia, które pokazują mobilność ludzi w określonych obszarach oraz o ile zmniejszyła się w wyniku ograniczeń nałożonych przez rządy. W obu przypadkach firmy pozyskały te dane od osób korzystających z Map Apple’a i Google’a, a także dane lokalizacji odpowiednio od użytkowników iPhone’a i Androida.

COVID-19 Apple Mobility Trends Reports (Poland)

Facebook opublikował mapę pokazującą, ile osób zgłasza objawy COVID-19 w każdym hrabstwie w USA, zbierając dane, ankietując miliony użytkowników Facebooka. W tym tygodniu firma wydała również pulpit nawigacyjny, który gromadzi informacje o ruchach ludzi.

We wszystkich przypadkach technologiczni giganci podkreślają, że dane są anonimowe i nie można ich powiązać z konkretnymi osobami. Prywatność jest jednym z największych priorytetów przy udostępnianiu narzędzi związanych ze zdrowiem i aktywnością użytkowników. Stąd tez pomysł na wykorzystanie technologii Bluetooth, aby ostrzegać osoby, które miały kontakt z zarażonymi, bez śledzenia ich lokalizacji.

Apple Mobility Trends Reports

Oto wszystkie mapy, wykresy i pulpity nawigacyjne COVID-19 największych firm technologicznych wykonane z zagregowanych danych użytkownika:

  • Facebook wydał pulpit nawigacyjny, który porównuje trendy ruchów w różnych stanach USA od marca – Good Mobility Dashboard.
  • Na początku tego tygodnia Facebook zaprezentował także mapę, która pokazuje liczbę osób zgłaszających objawy COVID-19 na podstawie ankiety przeprowadzonej wśród milionów użytkowników – Facebook i Carnegie Mellon University.
  • Firma Apple wydała narzędzie do śledzenia mobilności, które wykorzystuje dane z Apple Maps, aby pokazać, o ile spadła aktywność ludzi na całym świecie – Apple Mobility Trends Report.
  • Raport mobilności Google jest jeszcze bardziej szczegółowy, pokazując, jak zmienił się ruch w różnych typach miejsc (np. parkach, sklepach, stacjach metra itp.). – Google COVID-19 Community Mobility Reports.

[źródło: Business Insider]