Powstał Akcelerator Terapii COVID-19

Fundacja Billa i Melindy Gates, Wellcome i Mastercard przeznaczą wspólnie nawet 125 mln dolarów na fundusz zalążkowy, którego celem jest wynalezienie leku na chorobę COVID-19, poprzez stymulowanie badań, rozwoju, oceny i skalowania nowych terapii.

Koronawirus COVID-19

Partnerzy projektu zobowiązali się do udostępnienia ewentualnych metod leczenia szerokiemu gronu pacjentów przy zachowaniu przystępnych cen. Celem Akceleratora Terapii COVID-19 będzie ocena skuteczności nowych leków oraz nowych zastosowań dla tych już istniejących, a w dłuższym terminie zajmie się on również innymi chorobami wirusowymi, poza wywołującym aktualną epidemię koronawirusem.

Obecnie nie ma dostępnych leków przeciwwirusowych o szerokim spektrum działania, ani szczepionek pozwalających skutecznie walczyć z COVID-19.

Wkład Fundacji Billa i Melindy Gates oraz Wellcome w nowy fundusz wyniesie nawet po 50 mln dolarów, a wkład Mastercard zamknie się w kwocie 25 mln dolarów.

Akcelerator Terapii COVID-19 będzie współpracować ze Światową Organizacją Zdrowia (WHO), organizacjami międzynarodowymi, rządowymi i prywatnymi, w tym z instytucjami finansującymi i regulatorami. Dzieląc się z nimi wynikami badań, koordynując inwestycje i łącząc zasoby, wysiłki akceleratora mogą przyspieszyć prace badawcze. Potrzeba tego rodzaju wielostronnej współpracy była kluczową lekcją po wybuchu epidemii Ebola w 2014 r.

Sprawdź także:

Interaktywna mapa zachorowań na koronowirusa (COVID-19)

Cieszymy się, że możemy włączyć się w walkę z COVID-19, co jest zbieżne z naszymi działaniami na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i finansowemu – powiedział Mike Froman, wiceprezes Mastercard. Koronawirus to nie tylko zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa ludzi, ale też dla aktywności gospodarczej milionów osób, firm i organizacji na całym świecie. Dzięki naszemu doświadczeniu w walce z wykluczeniem wiemy, jak ważna jest współpraca różnych stron, które mogą wspólnie rozwiązywać problemy społeczne, oferując kapitał, umiejętności i inne zasoby. Zapraszamy innych partnerów do włączenia się również w tę najnowszą inicjatywę dotyczącą koronawirusa.

źródło: Mastercard – Bill & Melinda Gates Foundation, Wellcome and Mastercard Launch Initiative to Speed Development and Access to Therapies for COVID-19