Pobierz publikację „Dydaktyka typografii. Uczyć litery / uczyć literą”

Ukazała się pięknie wydana „Dydaktyka typografii. Uczyć litery / uczyć literą” – bezpłatna publikacja przedstawiająca metody i efekty nauczania typografii.

Okładka książki: Dydaktyka typografii. Uczyć litery / uczyć literą

Celem publikacji Dydaktyka typografii. Uczyć litery / uczyć literą jest zapoczątkowanie dyskusji nad stanem obecnym i przyszłością dydaktyki w zakresie liternictwa i typografii oraz nad miejscem typografii we współczesnej sztuce projektowej.

Autorzy mają nadzieję, że książka przyczyni się także do zintegrowania środowiska dydaktyków zajmujących się nauczaniem typografii. Może stać się ona początkiem szerszej dyskusji nad stanem obecnym i przyszłością dydaktyki w zakresie liternictwa i typografii oraz nad miejscem typografii we współczesnej sztuce projektowej, a także może przyczynić się do zintegrowania środowiska dydaktyków zajmujących się nauczaniem typografii.

Pozycja zawiera opis wielu programów nauczania, stosowanych metod i technik, jak również prezentację i omówienie efektów na bazie konkretnych realizacji prac studenckich. Obecne kształcenie wydaje się stać na bardzo wysokim poziomie, dlatego autorzy publikacji kładą nacisk nie na działania naprawcze, lecz na wymianę doświadczeń. Wymianę, która umożliwia nauczycielom wzbogacenie ich dydaktycznej oferty, a studentom poznanie różnych sposobów widzenia litery i jej miejsca we współczesnym świecie.

Przeczytaj także: Dodawaj fantazyjne napisy na zdjęciach z apką Typic 2

Szczegóły:

redakcja: Wojciech Regulski
język publikacji: polski, angielski (Didactics of Typography. Teaching the Letter / Teaching with Letter)
autorzy tekstów: Ada Pawlikowska, Piotr Białas (ASP w Gdańsku), Tomasz Bierkowski, Agnieszka Małecka-Kwiatkowska, Zofia Oslislo-Piekarska (ASP w Katowicach), Wojciech Regulski, Paweł Krzywdziak, Zofia Dziurawiec (ASP w Krakowie), Łukasz Chmielewski (ASP w Łodzi), Krzysztof Kochnowicz (UA w Poznaniu), Aleksandra Kot, Marcin Władyka (ASP w Warszawie), Agnieszka Ziemiszewska (PJATK w Warszawie), Maciej Majchrzak (ASP we Wrocławiu)projekt graficzny i skład: Paweł Krzywdziak
format: 26 × 20 cm
liczba stron: 180
ISBN 978-83-66054-70-7
rok wydania: 2019
Wydawnictwo Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
cena: egzemplarz bezpłatny

100 lat polskiego dizajnu w ilustrowanym elementarzu

Prezentację publikacji „Dydaktyka typografii. Uczyć litery / uczyć literą” możesz zobaczyć w serwsie Behance Didactics of Typography. Teaching the Letter….

Polska wersja dostępna jest bezpłatnie w formacie PDF. Pobierz bezpłatny egzemplarz e-booka:„Dydaktyka typografii. Uczyć litery / uczyć literą”.

Dydaktyka typografii. Uczyć litery / uczyć literą - fragment

źródła: Wydział Grafiki Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie (1) Wydawnictwo ASP w Krakowie (2)