Rusza akcja #ZakazMentoli organizowana przez Forum Konsumentów

Akcja #ZakazMentoli ma uświadomić palącym Polakom, że od 20 maja 2020 roku z rynku zostaną wycofane papierosy mentolowe, które w Polsce  konsumuje ok. 3 mln palaczy – alternatywą stają się podgrzewacze tytoniu.

Badanie i raport #ZakazMentoli (2020)

Akcja informacyjna #ZakazMentoli ma uświadomić palaczom, że od 20 maja br. dostępność produktu, po który spora część z nich sięgała do tej pory, drastycznie się zmieni.

Ze zdrowotnego punktu widzenia najlepszym rozwiązaniem w tej sytuacji jest rzucenie palenia. Jednak jak wynika z badania, zdecydowana większość palaczy nie bierze tego pod uwagę. Organizatorzy akcji przestrzegają przed kupowaniem papierosów mentolowych z tzw. szarej strefy, co stanowi duże ryzyko związane z brakiem zachowania odpowiednich standardów i wątpliwą jakością produktów.

Wskazują także dostępne alternatywy w przypadku braku chęci lub możliwości rzucenia nałogu. Po wejściu w życie nowych przepisów, jedynym legalnym produktem tytoniowym o aromacie mentolowym będą wkłady do podgrzewaczy tytoniu. Pierwszym produktem tego typu dostępnym na polskim rynku był system IQOS.

Akcja została przygotowana na podstawie wyników przeprowadzonego badania, sprawdzającego poziom wiedzy i opinii konsumentów na temat wycofania ze sprzedaży papierosów mentolowych oraz z kapsułką od 20 maja 2020 r.

Ilu palaczy dotknie zakaz mentoli?

Jak Polacy oceniają zakaz sprzedaży papierosów mentolowych i z kapsułką, który wejdzie w życie 20 maja 2020 r.?

Takie pytanie zadało sobie Forum Konsumentów, przeprowadzając badanie na ogólnopolskiej, reprezentatywnej grupie Polaków. Pokazało ono, że świadomość nadchodzących zmian na rynku jest stosunkowo niska: około ⅔ ogółu Polaków oraz połowa palaczy nie jest ich świadoma. Co istotne, zmiany związane z wejściem w życie dyrektywy unijnej wycofującej z rynku papierosy mentolowe i z kapsułką dotyczą dużej grupy ankietowanych palaczy (42%).

Czy Polacy są świadomi nadchodzących zmian?

Polacy nie wierzą w skuteczność zakazu w walce z nałogiem. 81% osób jest zdania, że wprowadzenie w życie dyrektywy nie spowoduje zmniejszenia liczby palaczy. Zgadzają się ze stwierdzeniem, że znajdą oni inne sposoby, aby „obejść” zakaz, choćby poprzez zakup tych produktów np. na tzw. czarnym rynku. Większość Polaków uważa także, że palacze powinni mieć prawo, aby sami decydować, jakie papierosy chcą palić.

Czy Polacy wierzą w skuteczność zakazu w walce z nałogiem?

Zdecydowana większość użytkowników papierosów mentolowych oraz z kapsułką nie planuje rzucić palenia. Niemal 90% palaczy nie zamierza zrezygnować z nałogu po wejściu w życie unijnej dyrektywy. Około 50% obecnych konsumentów produktów mentolowych deklaruje, że będzie palić zwykłe papierosy, 16% przejdzie na produkty alternatywne (np. e-papierosy i podgrzewacze tytoniu). Natomiast prawie 20% wprost przyznaje, że zamierza szukać tych produktów na czarnym rynku.

Dowiedz się więcej jak działają podgrzewacze tytoniu takie jak IQOS:

W przypadku podgrzewaczy tytoniu, aerozol z nikotyną powstaje poprzez podgrzanie wkładów zawierających prawdziwy tytoń do temperatury nie wyższej niż 350 stopni Celsjusza. W przypadku IQOS, aerozol zawiera znacznie niższe poziomy szkodliwych i potencjalnie szkodliwych substancji w porównaniu do dymu papierosowego. Potwierdzają to liczne badania przeprowadzone nie tylko przez producenta, ale także niezależne ośrodki naukowo-badawcze z całego świata.

Co zrobią palacze po wejściu w życie zakazu mentoli?

Pełny raport oraz więcej informacji o nowych przepisach znajdziesz na stronie internetowej zakazmentoli.pl/raport.

Jaki jest stosunek palaczy do zakazu mentoli?

****

O badaniu: W styczniu 2020 r. firma Maison&Partners na zlecenie Fundacji Forum Konsumentów przeprowadziła badanie dotyczące odbioru i oceny wycofania ze sprzedaży papierosów mentolowych i z kapsułką od maja 2020 r. Badanie zostało przeprowadzone na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie Polaków. W badaniu wzięło udział N=1057 osób. Badanie zostało zrealizowane metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview) na panelu badawczym Ariadna.