PLAY z najlepszymi wynikami w historii w 2019 roku

PLAY opublikował wyniki za czwarty kwartał i dwanaście miesięcy 2019 roku – to najlepsze w historii wyniki finansowe tego operatora.

 • 15,3 mln raportowanych klientów potwierdza wiodącą pozycję PLAY na rynku usług telefonii komórkowej.
 • Przychody operacyjne w 2019 wzrosły o 2.9% r/r do 7,04 mld zł, głównie dzięki wyższym przychodom z użytkowania (przy wzroście średniego ARPU o 1,5% r/r) i lojalności klientów (poprawa wskaźnika rezygnacji r/r do 0,75%).
 • Skorygowana EBITDA na rekordowo wysokim poziomie 2,44 mld zł (+12,8% r/r) dzięki poprawie marży na usługach o 365 mln zł.
Wyniki finansowe Play za 2019 rok
Wyniki finansowe Play za 2019 rok
 • Wolne przepływy pieniężne dla właścicieli kapitału własnego (FCFE) osiągnęły najwyższy w historii poziom 929 mln zł (+13,8% r/r), dzięki wzrostowi skorygowanej EBITDA pomimo wyższych nakładów pieniężnych i podatków.
 • Rozbudowa własnej sieci do docelowo 9 500 stacji bazowych na koniec 2021 r., przynosi znaczne oszczędności kosztów roamingu krajowego i zapewniała na koniec roku zasięg 4G LTE i 5G Ready na poziomie odpowiednio 98,7% i 48,3%.

Play (GPW: PLY) ogłosił dzisiaj wyniki za IV kw. i dwanaście miesięcy 2019 r. Wyniki potwierdzają silną pozycję Play na rynku dzięki dalszej poprawie bazy klientów i wszystkich wskaźników finansowych.

Przeczytaj także:

Play uruchamia komercyjnie swoją sieć 5G

Najważniejsze dane operacyjne

Potwierdzenie pozycji Play jako wiodącego operatora mobilno-centrycznego w Polsce:

 • 15,3 mln raportowanych klientów i 12,9 mln aktywnych klientów (odpowiednio +1,7% i +2,2% r/r).
 • Na koniec 2019 r. udział klientów kontraktowych na poziomie 65,5% (-0,2pp r/r), przy nieznacznej poprawie wskaźnika rezygnacji r/r do 0,75%.
 • Średnie ARPU wzrosło w IV kw. do poziomu 33,0 zł (+1,7% r/r) oraz do 32,8 zł (+1,5% r/r) w całym 2019 r., przy utrzymaniu udziału pakietowych kart SIM na poziomie 41%.
 • 32,2 tys. klientów usługi PLAY NOW TV BOX uruchomionej komercyjnie w kwietniu 2019 r.
Statystyki dotyczące klientów Play za 2019 rok
Statystyki dotyczące klientów Play za 2019 rok

Rozbudowa sieci na drodze do osiągnięcia celu:

 • Na koniec grudnia działało 7 868 stacji bazowych (+12,4% r/r), w całym 2019 r. uruchomiono 865 nowych stacji bazowych.
 • Zasięg 4G LTE osiągnął 98,7% populacji kraju (+2,0pp r/r) natomiast 37% stacji bazowych zostało uaktualnionych do standardu 5G Ready, zapewniając zasięg dla 48,3% populacji kraju.
 • Wyraźne prowadzenie w rankingu prędkości transmisji danych w sieci własnej według SpeedTest.pl od listopada 2018 r.
Przygotowanie do startu sieci 5G (5G Ready)
Przygotowanie do startu sieci 5G (5G Ready)

Najważniejsze dane finansowe

 • Przychody w całym 2019 r. wyniosły 7 041 mln zł (+2,9% r/r). W IV kw. przychody operacyjne osiągnęły 1 800 mln zł (-0,4% r/r) dzięki wzrostowi przychodów z użytkowania o 5,6%, skompensowanemu z nadwyżką przez spadek sprzedaży towarów o 13%.
 • Skorygowana EBITDA w 2019 r. wyniosła 2 436 mln zł (+12,8% r/r). Skorygowana EBITDA osiągnęła w IV kw. 570 mln zł (+6,5% r/r), głównie dzięki poprawie marży na usługach o 87 mln zł.
 • Zysk netto w 2019 r. wzrósł do 867 mln zł (+16,4% r/r), odzwierciedlając głównie poprawę EBITDA, częściowo skompensowaną wyższymi kosztami amortyzacji i podatku dochodowego. Zysk netto w IV kw. spadł do 166 mln zł (-17,7% r/r), odzwierciedlając głównie wyższe koszty podatku dochodowego.
Rozbudowa sieci Play w 2019 roku
Rozbudowa sieci Play w 2019 roku
 • W 2019 r. gotówkowe nakłady inwestycyjne wyniosły 848 mln zł (+11,7% r/r) i 214 mln zł w IV kw. (-11,5% r/r) w związku z rozbudową i modernizacją sieci radiowej i szkieletowej Play, a także kapitalizacją kosztów urządzeń klienckich do mobilnego dostępu szerokopasmowego oraz PLAY NOW TV BOX.
 • Wolne przepływy pieniężne dla właścicieli kapitału własnego (FCFE, z uwzględnieniem płatności leasingowych) w 2019 r. wyniosły 929 mln zł (+13,8% r/r). Wolne przepływy pieniężne dla właścicieli kapitału własnego w IV kw. wyniosły 169 mln zł (-20,4% r/r), odzwierciedlając głównie wpływ kapitału obrotowego spowodowany spadkiem zobowiązań na koniec roku.
 • Na koniec grudnia dług netto do skorygowanej EBITDA spadł do 2,72x, wobec 3,11x na koniec 2018 roku, dzięki solidnemu generowaniu gotówki, ciągłej spłacie pożyczki uprzywilejowanej i wzrostowi skorygowanej EBITDA, pomimo wypłaconej w II kw. dywidendy w kwocie 368 mln zł oraz nakładom pieniężnym w kwocie 330 mln zł na przejęcie Grupy 3S w III kw.

źródło: informacja prasowa