Od 24 lutego nowe numery telefonów na Policję!

Od poniedziałku 24 lutego 2020 roku zmieniają się numery telefonów do jednostek Policji w całej Polsce – sprawdź jak się dodzwonić do pobliskiego komisariatu?

Odznaka Policji - logo

Od teraz, aby dodzwonić się do jednostki Policji, zamiast numeru kierunkowego będzie trzeba wybrać wyróżnik MSWiA – 47. Ze względu na skalę przedsięwzięcia planowany jest 6-miesięczny okres, podczas którego równolegle będą funkcjonowały dotychczas używane numery lokalne.

Efektem uruchomienia wyróżnika jest kompleksowa zmiana sposobu wybierania oraz kierowania połączeń dla stacjonarnych telefonów resortowych w tym Policji.

Od poniedziałku 24 lutego 2020 roku wyróżnik AB=47  należy traktować jako jednolity numer kierunkowy do sieci resortowej w skali całego kraju. Do tej pory każda jednostka Policji zapewniała kierowanie ruchu pomiędzy publiczną siecią telekomunikacyjną (PSTN) a siecią resortową we własnym zakresie, co powodowało, że numeracja każdego z województw odzwierciedlała publiczną numerację opartą o podział na 49 stref numeracyjnych.

Sprawdź także:

Zmianie ulega sposób wybierania numeru resortowego

  1. Postać numeru resortowego w sieci publicznej jako tzw. numer KNA (Krajowy Numer Abonenta):
    •  KNA = AB SP xxx xx 
    •  47 SP xxx xx 
  2. Postać numeru resortowego w sieci międzynarodowej (Coutry Code dla Polski +48):
    •  CC AB SP xxx xx 
    •  +48 47 SP xxx xx 
obszar strefy numeracyjnejwskaźnik obszarów SP
mazowiecki70
podlaski71
warszawski72
warmińsko-mazurski73
pomorski74
kujawsko-pomorski75
wielkopolski77
zachodniopomorski78
lubuski79
świętokrzyski80
lubelski81
podkarpacki82
małopolski83
łódzki84
śląski85
opolski86
dolnośląski87
sieci wydzielone i inne6x

Ujednolicona w ten sposób numeracja dotyczy całej policyjnej sieci telekomunikacyjnej na terenie kraju i obejmuje wszystkie jednostki organizacyjne Policji (KGP, KSP, KWP, KMP, KPP, KP oraz Szkoły Policji) oraz inne podmioty z grupy MSWiA korzystające z zakresu numeracyjnego Policji.

Przykład wykonywania połączenia na wybrany numer resortowy 123 24 w strefie Warszawy z sieci publicznych:

Nowe numery do jednostek Policji w Polsce od 24.02.2020 r. (przykład)

źródło: informacja prasowa (1)