Już 10,4 mln Polaków korzysta z bankowej aplikacji mobilnej (3Q 2019)

Liczba aktywnych użytkowników bankowych aplikacji mobilnych na koniec 3. kwartału 2019 roku wyniosła ponad 10,4 miliona. Oznacza to wzrost na poziomie prawie 10% w odniesieniu do 2. kwartału bieżącego roku.

Bankowośc internetowa i mobilna w Polsce w liczbach (3Q 2019)
Bankowośc internetowa i mobilna w Polsce w liczbach (3Q 2019)

Obecnie 57,62% spośród aktywnych użytkowników bankowości elektronicznej aktywnie korzysta z bankowej aplikacji mobilnej. W 3. kwartale 2019 r. liczba rachunków klientów indywidualnych mających możliwość korzystania z bankowości elektronicznej wyniosła 37,27 mln.

Blisko 10% wzrost użytkowników mobilnej bankowości w 3Q 2019

3. kwartał 2019 przyniósł istotny wzrost w sferze popularności bankowości mobilnej. Według danych na koniec września 2019 roku, ponad 10,4 mln klientów aktywnie korzystało z aplikacji bankowych w swoich telefonach – wynika z najnowszego Raportu NetB@nk.

W ciągu zaledwie trzech miesięcy takich osób przybyło prawie milion – z 9,5 mln w końcu czerwca do 10,4 mln, co oznacza blisko 10% przyrost aktywności w tym kanale kontaktu z bankiem. W stosunku do ubiegłego roku, wzrost faktycznego wykorzystania bankowości mobilnej wśród klientów jest jeszcze bardziej imponujący – wyniósł on blisko 32%.  Na koniec września 2018 z aplikacji bankowych na urządzeniach mobilnych korzystało bowiem 7,8 mln klientów.

Stan bankowości mobilnej w Polsce (3Q 2019)
Stan bankowości mobilnej w Polsce (3Q 2019)

Nastąpił nieznaczny spadek użytkowników którzy co najmniej raz w miesiącu logują się do e-bankowości (-0,3% względem 2. kwartału 2019 r.). Znacznie natomiast wzrosła liczba aktywnych użytkowników bankowych aplikacji mobilnych (wzrost o prawie 10% względem 2. kwartału 2019 r.).

Stan bankowości internetowej w Polsce (3Q 2019)
Stan bankowości internetowej w Polsce (3Q 2019)

Liczba rachunków klientów indywidualnych mających możliwość korzystania z bankowości elektronicznej wyniosła 37,27 mln – ponad 618 tys. (1,69%) więcej niż w poprzednim okresie. Odnotowano natomiast nieznaczny spadek użytkowników, którzy co najmniej raz w miesiącu logują się do e-bankowości (-0,3% względem II kwartału 2019 r.). Na koniec września było ich łącznie 18,066 mln.

 

Liczba aktywnych użytkowników bankowych aplikacji mobilnych w Polsce (3Q 2019)
Liczba aktywnych użytkowników bankowych aplikacji mobilnych w Polsce (3Q 2019)
Liczba aktywnych kont bankowości internetowej w Polsce (3Q 2019)
Liczba aktywnych kont bankowości internetowej w Polsce (3Q 2019)

Bankowość internetowa i mobilna wśród polskich firm

Klienci z sektora MSP posiadający rachunki bankowe z dostępem do bankowości elektronicznej posiadali łącznie 2 875 tys. kont w bankach. Liczba małych i średnich przedsiębiorstw, które każdego miesiąca korzystają z elektronicznego dostępu do swojego rachunku na koniec września 2019 roku wynosiła 1,73 mln. Oznacza to wzrost o 4,95% w III kwartale. W ujęciu rocznym, wzrost przedsiębiorstw korzystających z bankowości elektronicznej na co dzień wyniósł natomiast 18,8%.

Bankowość elektroniczna w krajach europejskich (3Q 2019)
Bankowość elektroniczna w krajach europejskich (3Q 2019)

W danych za 3. kwartał 2019 roku dotyczących systemu rozliczeniowego Express Elixir zauważyć można dalszy wzrost liczby rozliczanych komunikatów. W trzecim kwartale odnotowano 7 milionów sztuk przelewów natychmiastowych.

Liczba użytkowników bankowości internetowej w polskich bankach (4Q 2018)

O 9% do wartości 11,42 mld złotych wzrosła wartość obrotów. W pozostałych systemach rozliczeń prowadzonych przez Krajową Izbę Rozliczeniową tj. Elixir zanotowano spadek liczby transakcji przy jednoczesnym wzroście ich wartości, natomiast Euro Elixir, zanotował wzrosty liczby komunikatów oraz wartości obrotów.

Pobierz raport NetB@nk 3. kwartał 2019 roku – bankowość internetowa i mobilna, płatności bezgotówkowe.

Ranking liczby użytkowników bankowych aplikacji mobilnych w Polsce (4Q 2018)

źródło: Związek Banków Polskich – Blisko 10% wzrost użytkowników mobilnej bankowości w III kwartale