Asystent Google obsłuży teraz także aplikację PeoPay

Bank Pekao SA jako jeden z pierwszych banków w Polsce umożliwia swoim klientom głosową obsługę swojej aplikacji mobilnej PeoPay na Androidzie.

Asystent Google w aplikacji PeoPay Pekao SA

Użytkownicy bankowej aplikacji mobilnej PeoPay mogą teraz szybko i wygodnie sprawdzać stan konta, wygenerować kod BLIK czy zlecić przelew w systemie Android. A wszystko to za pomocą Asystenta Google.

Wystarczy wypowiedzieć frazę OK Google lub przytrzymać dłużej przycisk ekranu głównego, a Asystent Google będzie gotowy do użycia. Funkcje obsługi głosowej są dostępne na ekranie głównym urządzenia przed zalogowaniem do aplikacji mobilnej. Używając swojego głosu i odpowiedniej komendy użytkownik może od teraz wywołać wybrane funkcje w PeoPay i zostać przekierowany do odpowiedniego ekranu w aplikacji.

Po wypowiedzeniu komendy OK Google, wyszukaj saldo w PeoPay użytkownikowi pokaże się ekran główny aplikacji z wyświetlonymi podstawowymi informacjami na temat rachunku.

Podobnie jest w przypadku wygenerowania nowego kodu BLIK. Wystarczy wypowiedzieć do telefonu frazę OK Google, wyszukaj BLIK w PeoPay, a aplikacja sama uruchomi się na ekranie z nowym kodem BLIK, który tak jak w przypadku tradycyjnej obsługi będzie widoczny przez dwie minuty.

Bank Pekao udostępnia nową bankowość internetową Pekao24

Dzięki głosowej obsłudze aplikacji mobilnej, użytkownik może również szybko przejść do formatki przelewu. Wypowiadając OK Google, wyszukaj przelew w PeoPay, przejdziemy do ekranu z przelewami i doładowaniami, a dzięki frazie „OK Google, wyszukaj przelew na numer telefonu w PeoPay”, klient zostanie błyskawicznie przeniesiony na odpowiednią formatkę w PeoPay i będzie mógł wykonać przelew na numer telefonu.

Analogicznie działa funkcja OK Google, wyszukaj przelew między rachunkami w PeoPay, dzięki której szybki przelew pomiędzy swoimi rachunkami w Pekao nie był jeszcze tak prosty. Wystarczy odpowiednia komenda i przy pomocy Asystenta Google użytkownikowi wyświetli się formatka przelewu na rachunek własny.

Szukanie numeru telefonu do banku zawsze zabiera cenny czas, ale dzięki komendom OK Google, zadzwoń do Pekao w PeoPay i OK Google, wyszukaj infolinię w PeoPay Asystent sam uruchomi odpowiedni ekran w aplikacji z numerem kontaktowym do banku.

Obsługa głosowa aplikacji PeoPay z wykorzystaniem Asystenta Google jest dostępna na urządzeniach z systemem Android, a niektóre funkcje wymagają zalogowania się do aplikacji.

źródło: informacja prasowa