Według badania „Młodzi Cyfrowi” co 5. uczeń uzależniony jest od smartfona

Według deklaracji młodzieży, najczęściej używanym narzędziem do korzystania z internetu jest smartfon (97%). Co ciekawe, w tym celu po tablet sięga zaledwie 20% uczniów. 23% nastolatków nie pamięta już życia bez internetu i smartfonów.

Najważniejsze wyniki badania „Młodzi cyfrowi 2019”

Realizowany przez Fundację Dbam o Mój Z@sięg i Uniwersytet Gdański projekt naukowo-badawczy pt. „Młodzi Cyfrowi” stanowi kontynuację badań prowadzonych w latach 2015-2016, które dotyczyły problemu nałogowego korzystania ze smartfonów przez młodzież szkolną w Polsce (raport z poprzedniego badania dostępny na stronie internetowej badania). Badanie rozwija podejmowane dotychczas wątki badawcze o problem dobrostanu psychicznego oraz oceny relacji wewnątrzrodzinnych.

Badanie pt. „Młodzi Cyfrowi” zrealizowane zostało we wszystkich 16 województwach, w 273 powiatach (ze wszystkich 380 powiatów) wśród 26.222 kobiet (52,3%) oraz 23.912 mężczyzn (47,7%). Ostatecznie do analizy zakwalifikowano 50 138 ankiet wypełnionych w sposób kompletny. Na osiągnięcie tak dużego zasięgu badania znacząco wpłynęło dołączenie do projektu w roli partnera badania firm PCG Edukacja – wspierającej instytucje edukacyjne w efektywnym zarządzaniu i skutecznym nauczaniu oraz LIBRUS – lidera w dostarczaniu nowoczesnych technologii informatycznych.

Co dziesiąty badany uczeń deklaruje, że korzysta z telefonu praktycznie cały czas. Prawie połowa uczniów, jeśli przebudzi się w nocy, sięga po swój smartfon. Aż 24,7% uczniów czuje się uzależnionych od swojego smartfona. Pogłębiona analiza statystyczna potwierdza te dane: ok. 20% wszystkich badanych osób osiąga ekstremalnie wysokie wyniki na skali fonoholizmu (nałogowe korzystanie z telefonu komórkowego), kolejne 20% uczniów osiąga wyniki wysokie. 1/3 uczniów uważa, że jest uzależniona od serwisów społecznościowych.

Na syndrom FOMO (z ang. fear of missing out), czyli lęk przed byciem pominiętym, może cierpieć nawet 14% młodzieży. Aż 28% badanych uczniów odczuwa niepokój lub zdenerwowanie, gdy nie wie, co planują lub robią w sieci inni. Połowa młodzieży czuje potrzebę natychmiastowej reakcji na wiadomości w sieci. Jednocześnie 25% nastolatków czuje się przeciążona nadmiarem informacji docierających do nich przez internet.

Najważniejsze dane z badania „Młodzi Cyfrowi 2019”

Symptomy nadużywania smarytfona (2019)

Korzystanie z nowych technologii:

 • Najczęściej używanym narzędziem do korzystania z internetu jest telefon komórkowy (97%), w drugiej kolejności komputer przenośny i laptop (56,4%).
 • Ponad połowa uczniów, chcąc skorzystać z internetu, nigdy nie sięga do komputera stacjonarnego. Tabletu nie wybiera aż ponad 80% młodzieży.
 • Obniża się wiek, w którym dziecko otrzymuje własny smartfon. Uczniowie szkół podstawowych deklarują posiadanie smartfona już w wieku 9 lat.
 • Prawie połowa uczniów w wieku 12-19 lat posiada nieograniczony dostęp do zasobów sieci.

Relacje w sieci:

 • Młodzież posiada średnio 3–4 konta w mediach społecznościowych i deklaruje, że najwięcej czasu spędza w komunikatorze Facebook Messenger oraz serwisie YouTube.
 • Prawie 2/3 młodych korzysta z internetu, by kupić coś taniej, i tyle samo deklaruje, że dzięki internetowi utrzymało ważny dla siebie kontakt z inną osobą.
 • Prawie co 10 nastolatek deklaruje, że jest
  w związku z osobą, z która ma kontakt wyłącznie za pośrednictwem internetu.
 • Co piąty uczeń przyznał (20%), że to, co zazwyczaj robi na portalach społecznościowych, jest niezgodne z tym, kim naprawdę jest.

Nadużywanie nowych technologii:

 • Co piąty uczeń nałogowo korzysta z telefonu komórkowego.
 • Na syndrom FOMO może cierpień nawet 14% młodzieży. O wiele częściej są to kobiety, niż mężczyźni.
 • 28% uczniów odczuwa niepokój lub zdenerwowanie, gdy nie wie, co planują lub robią w sieci inni.
 • Połowa młodzieży nie wyobraża sobie życia bez smartfona i czuje wewnętrzną potrzebę natychmiastowej reakcji na wiadomości w telefonie i w sieci. 1⁄4 deklaruje, że zdarza im się rezygnować ze snu na rzecz korzystania z telefonu.
 • Co dziesiąty badany deklaruje, że korzysta z telefonu praktycznie cały czas. Prawie połowa uczniów, jeśli przebudzi się w nocy, sięga po swój smartfon.
 • 1/3 uczniów sięga po telefon kilkadziesiąt razy dziennie.
 • Jako fonoholika postrzega siebie 1⁄4 nastolatków.
 • 1/3 nastolatków ocenia siebie jako osobę uzależnioną od mediów społecznościowych.

Czas korzystania ze smartfona w ciągu dnia (2019)

Dobrostan psychiczny:

 • 25% uczniów czuje się przeciążonymi nadmiarem informacji docierających do nich przez internet.
 • Co trzeci nastolatek podejmuje próby ograniczenia korzystania ze smartfonu.
 • 60,6% uczniów twierdzi, że rodzice nie uczą ich odpowiedzialnego korzystania z internetu.
 • Ok. 10% badanych uczniów przyznaje, że ich rodzice w ogóle nie interesuje się ich życiem cyfrowym.
 • Co trzeci uczeń przyznał, że jego rodzic w ogóle nie wie, do czego jego dziecko używa internetu i smartfona.
 • Co piąty nastolatek (20%) przyznał, że ocenia swoje dotychczasowe życie jako niezbyt szczęśliwe lub nieszczęśliwe, a ich stan zdrowia jest niezły lub kiepski.

Pomimo wielu alarmujących wyników badania „Młodzi Cyfrowi”, ponad połowa uczniów (60,3%) deklaruje jednak, że życie w internecie nie jest tak ważne, jak ich życie w „realu”. Prawie wszyscy badani respondenci zadeklarowali, że posiadają wokół siebie osoby, z którymi chętnie spędzają czas poza internetem (94,5%), 91,9% uczniów przyznała, że w swoim życiu posiada jakąś pasję, jakieś hobby czy zainteresowanie. Co trzeci badany polski nastolatek przyznał, że angażuje się w nieodpłatną pomoc na rzecz innych (36,1%),

Próby ograniczenia korzystania ze smartfonu podejmuje co trzeci polski nastolatek.

Wybrane wyniki i rekomendacje z Ogólnoposlkiego badania „Młodzi Cyfrowi” pobierzesz tutaj.

*) Wszystkie wyniki badania „Młodzi Cyfrowi” wraz z opracowaniem, rekomendacjami i komentarzami ekspertów zostaną zaprezentowane w publikacji „Młodzi Cyfrowi. Nowe technologie. Relacje. Dobrostan”, której premiera odbędzie się 9 grudnia br. podczas konferencji FUTURED 2019: Relacje w świecie cyfrowym (www.futured.pl).

Nomofobia – strach przed brakiem smartfona

źródło: Młodzi Cyfrowi 2019