W 2019 roku Apple nadal najcenniejszą marką na świecie

Firma Apple została ponownie uznana przez Interbrand za najcenniejszą markę na świecie. To już siódmy rok z rzędu firma z Cupertino zajęła pierwsze miejsce.

Na określenie wartości konkretnej marki  mają wpływ trzy najważniejsze czynniki: kondycja finansowa, znaczenie marki dla wyborów dokonywanych przez konsumentów, a także jej zdolność do kształtowania cen na rynku. Kryteria te są zgodne z metodologią stosowaną przez Międzynarodową Organizację Standaryzacji.

Silne marki wpływają na wybory klientów i budują lojalność; przyciągają, zatrzymują i motywują talenty. Metodologia wyceny marki została specjalnie zaprojektowana, aby uwzględniać wszystkie te czynniki.

Interbrand ocenia marki pod względem dziesięciu czynników, z których każdy uważa za kluczowy dla klientów wybierających produkty firmy w porównaniu z produktami konkurencji. Są to: jasność, zaangażowanie, zarządzanie, szybkość reakcji, trafność, zaangażowanie, zróżnicowanie, spójność, autentyczność i obecność.

Podobnie jak w ubiegłym roku, Apple uzyskało szczególnie dobre wyniki w trzech z nich, z których dwa są takie same jak w 2018 roku: zróżnicowanie i zaangażowanie. Jednak w tym roku „spójność” została zastąpiona przez „zarządzanie”.

Apple najcenniejszą marką w rankingu Interbrand 2018

Oszacowana warto netto marki Apple wynosi 234 mld USD, co stanowi wzrost o 9% w porównaniu z rokiem ubiegłym. Dzięki temu jest to najcenniejsza marka na świecie.

Oto TOP 10 najcenniejszych marek na świecie w 2019 roku:

  1. Apple 234,241 mld $ (+9%)↑
  2. Google 167,713 mld $ (+8%)↑
  3. Amazon 125,263 mld $ (+24%)↑
  4. Microsoft 108,847 mld $ (+17%)↑
  5. Coca-Cola 63,365 mld $ (-4%)↓
  6. Samsung 61,098 mld $ (+2%)↑
  7. Toyota 56,246 mld $ (+5%)↑
  8. Mercedes 50,832 mld $ (+5%)↑
  9. McDonalds 45,362 mld $ (+4%)↑
  10. Disney 44,352 mld $ (+11%)↑

Best Global Brands 2019 Interbrand Rankings ( TOP 40)

źródło: Best Global Brands 2019 Rankings