Liczba użytkowników bankowości internetowej w polskich bankach (4Q 2018)

Sprawdź najnowsze dane, za 4 kwartał 2018 roku, na temat liczby użytkowników korzystających z systemów bankowości internetowej w 16 największych polskich bankach.

Po raporcie na temat liczby użytkowników bankowości mobilnej w Polsce, przyszedł czas na kolejny, tym razem dotyczący stanu polskiego rynku bankowości internetowe. Serwis PRNews zebrał dane za 4 kwartał 2018 roku z 16 polskich największych banków i zestawił je w trzech grupach:

  • Liczba klientów indywidualnych, którzy przynajmniej raz w miesiącu logują się do ROR za pomocą bankowości internetowej – w poniższej tabeli określeni jako aktywni ROR, czyli Ci, którzy logują się po to, aby korzystać z rachunku bankowego.
  • Liczba klientów indywidualnych mających podpisaną umowę umożliwiającą korzystanie z bankowości internetowej (nie tylko ROR) – w poniższej tabeli określonych jako umowa BI, czyli wszyscy Ci, którzy mają dostęp zarówno krozystający jak i niekorzystający.
  • Liczba aktywnych klientów bankowości internetowej (korzystających z dostępu online nie tylko do ROR, ale także do kart kredytowych, lokat etc.) – minimum 1 logowanie w miesiącu – w poniższej tabeli określeni jako aktywni ALL, czyli ta najistotniejsza grupa świadcząca o rzeczywistej liczbie aktywnych użytkowników systemu bankowości internetowej danego banku.

Według zebranych danych wynika, że na koniec 4 kw. 2018 r. liczba aktywnych użytkowników bankowości internetowej w Polsce wyniosła 17 mln, z czego najwięcej aktywnych klientów mają PKO Bank Polski, mBank i ING Bank Śląski.

  • Z danych od przepytanych banków wynika, że na koniec ubiegłego roku miały one w sumie 35 mln klientów z podpisaną umową umożliwiającą korzystanie z systemu bankowości elektronicznej.
  • Aktywnie do swojego konta logowało się ponad 15 mln klientów – brakuje tutaj danych o liczbie aktywnych użytkowników logujących się do rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego (ROR) w bankach: Millennium, Getin Banku, Nest Banku, Toyota Banku i Idea Banku.

Według danych z raportu Związku Banku Polskich – Netb@nk za 4 kw 2018 r. (PDF) wynika, że na koniec 2018 r. liczba osób mających dostęp do bankowości internetowej przekroczyła 38 mln, z czego 17,2 mln to klienci, którzy przynajmniej raz w miesiącu logują się do bankowości elektronicznej.

W poniższej tabeli i na wykresie oznaczenie w sekcji aktywni ROR brakuje danych z Banku Millennium, Getin Banku, Toyota Banku, Nest Banku i Idea Banku. Instytucje te odmówiły podania informacji o liczbie aktywnych użytkowników bankowości internetowej, którzy minimum raz w miesiącu logują się do ROR. Brakuje też danych w sekcji aktywni ALL, dlatego ranking oparty został na podstawie danych dotyczących umowy BI.

TOP 10 banków z największą liczbą użytkowników bankowości internetowej (4Q 2018)
Ranking: TOP 10 banków z największą liczbą użytkowników bankowości internetowej (4Q 2018)

Oznaczenia kolumn:

  • umowa BI – liczba wszystkich klientów indywidualnych mających podpisaną umowę umożliwiającą korzystanie z bankowości internetowej,
  • aktywni ROR – liczba aktywnych klientów indywidualnych, którzy przynajmniej 1 raz w miesiącu logują się do rachunku za pomocą bankowości internetowej,
  • aktywni ALL – liczba aktywnych klientów bankowości internetowej (korzystających z dostępu online nie tylko do ROR, ale także do kart kredytowych, lokat i innych produktów i usług bankowych) minimum 1 raz w miesiącu.
Sumaryczna liczba użytkowników bankowości elektronicznej w Polsce (4Q 2017 - 4Q 2018) - umowa BI i aktywni ROR
Dane ZBP: Sumaryczna liczba użytkowników bankowości elektronicznej w Polsce (4Q 2017 – 4Q 2018) – umowa BI i aktywni ROR

W poniższym rankingu miejsce uzależnione zostało od liczby aktywnych umów z klientami, którzy mogą korzystać z bankowości internetowej. Warto jednak zwrócić uwagę na 2. kolumnę (aktywni ROR), którzy korzystają z BI przynajmniej raz w miesiącu:

miejsce bank umowa BI aktywni ROR aktywni ALL
1. PKO BP i Inteligo 10 721 000 3 863 000
2. mBank 3 845 255 2 284 427 2 284 427
3. ING Bank Śląski 3 795 000 2 240 000 2 370 000
4. Bank Pekao 3 306 499 2 045 444
5. Santander BP 3 006 511 1 984 042
6. Alior Bank 2 401 029 721 780 883 850
7. Bank Millennium 2 326 553 1 363 675
8. BGŻ BNP Paribas 1 380 548 584 091 584 091
9. Credit Agricole 883 032 408 841 408 841
10. ex-Raiffeisen* 746 100 233 881 255 839
11. Citi Handlowy 676 490 151 825 345 372
12. Bank Pocztowy 526 382 175 148 175 148
13. TMUB 498 673 128 796 128 796
14. Eurobank 478 459 167 359 167 359
15. Plus Bank 212 204 67 854 92 741
16. BOŚ 125 300 125 300 125 300
SUMA 34 929 035 15 181 788 9 185 439

* brak danych za 4. kw. 2018, (stan za 3. kwartał)

Może Cię także zainteresować:

Ranking liczby użytkowników bankowych aplikacji mobilnych w Polsce (4Q 2018)

źródło: PRNews – Raport PRNews.pl: Rynek bankowości internetowej – IV kw. 2018