Kobiety i mężczyźni w polskim internecie i na mobile’u w styczniu 2019 r.

Z okazji zbliżającego się Dnia Kobiet Mężczyzny firma Gemius postanowiła przyjrzeć się temu, jakie są podobieństwa i różnice pomiędzy płciami, jeśli chodzi o sposób korzystania z sieci i urządzeń mobilnych.

TOP 20 serwisów internetowych w Polsce odwiedzanych przez kobiety i mężczyzn (styczeń 2019)

Z okazji tych Dnia Kobiet (8 marca) i Mężczyzny (10 marca) Gemius/PBI postanowili przyjrzeć się temu, jakie są podobieństwa i różnice pomiędzy płciami, jeśli chodzi o sposób korzystania z sieci. Które serwisy są popularniejsze wśród kobiet, a które wśród mężczyzn? Kto jest aktywniejszy w mobile’u? Odpowiedzi na to pytanie przynoszą dane z badania Gemius/PBI.

TOP 20: kobiety aktywniejsze na Facebooku, mężczyźni na Twitterze

Patrząc na zestawienie 20 najpopularniejszych serwisów, nie widać znaczących różnić pomiędzy odwiedzanymi witrynami, jeżeli chodzi o miejsca w top 20. W większości przypadków, zarówno internauci jak i internautki, odwiedzają te same serwisy aukcyjne, ogłoszeniowe, platformy social media czy portale horyzontalne.

Możemy jednak zauważyć kilka interesujących faktów: kobiety są o wiele bardziej aktywne w mobile’u jeżeli chodzi o przeglądanie portali aukcyjnych i ogłoszeniowych: w przypadku Allegro procent użytkowniczek korzystających z urządzeń mobilnych wynosi 71% (6 799 543), podczas gdy dla mężczyzn jest to 61% (5 563 994). Na platformie OLX proporcje są podobne: 72% użytkowniczek korzysta z serwisu w sposób mobilny (5 168 885), a wśród użytkowników odsetek ten wynosi 63% (4 520 946).

Z kolei jeżeli chodzi o platformy społecznościowe, nie ma różnic w przypadku YouTube’a – obie płcie w takim samym stopniu korzystają z serwisu na smartfonach czy tabletach (po 44% użytkowników i użytkowniczek). Z danych Gemius/PBI wynika także, że na Facebooku mamy o 927 571 więcej kobiet niż mężczyzn (11 713 417 vs 10 785 846), które dodatkowo częściej korzystają z platformy na mobile’u (66% użytkowniczek vs 60% użytkowników). Co ciekawe, odwrotną tendencję można zauważyć na Twitterze: ten serwis odwiedza o 1 677 366 więcej użytkowników (3 968 470 vs 2 291 104), którzy częściej korzystają z niego mobilnie niż użytkowniczki (66% mężczyzn vs 60% kobiet).

Wiek: nastolatkowie wolą PC, nastolatki smartfona

Przyglądając się wiekowi poszczególnych użytkowników i użytkowniczek, można zauważyć, że – poza grupą 25-34 i 55+ – z urządzeń mobilnych częściej korzystają kobiety. Szczególnie jest to widoczne w młodszych grupach wiekowych, w których różnice te są największe. W grupie 7-14 jest to 70% do 55% (815 010 użytkowniczek vs 703 336 użytkowników), a w grupie 15-24  91% do 87% (2 226 840 użytkowniczek vs 1 908 620 użytkowników).

Udział użytkowników urządzeń mobilnych w Polsce ze względu na płeć i wiek (styczeń 2019)
Udział użytkowników urządzeń mobilnych w Polsce ze względu na płeć i wiek (styczeń 2019)

Miejsce zamieszkania: kobiety bardziej mobilne, zwłaszcza w mniejszych ośrodkach

Przyglądając się demografii pod kątem miejsca zamieszkania, również widać nadreprezentację kobiet wśród użytkowników urządzeń mobilnych. Jest ona tym większa, im mniejsza jest zamieszkiwana miejscowość: w przypadku wsi jest to 84% użytkowniczek mobilnych vs 81% użytkowników mobilnych, a w przypadku miast do 20 tys. mieszkańców 85% użytkowniczek vs. 80% użytkowników.

Udział użytkowników urządzeń mobilnych w Polsce ze względu na płeć i miejsce zamieszkania (styczeń 2019)
Udział użytkowników urządzeń mobilnych w Polsce ze względu na płeć i miejsce zamieszkania (styczeń 2019)

Przedstawione dane pochodzą z badania Gemius/PBI za styczeń 2019 rok.

Może Cię zainteresować także:

Liczba użytkowników serwisów VOD w Polsce (styczeń 2019)

źródło: informacja prasowa