Sektor telco zwraca się w stronę wirtualizacji funkcji sieciowych

Sprawdź najnowszy raport F5 Telecoms Annual Industry Survey 2018 – branża telekomunikacyjna contra technologie.

Telecoms Annual Industry Survey 2018

Blisko 80 proc. profesjonalistów branży telekomunikacyjnej wskazuje wirtualizację funkcji sieciowych (NFV), jako krytyczny kierunek strategiczny na nadchodzące 5 lat, zaznacza raport „Telecoms.com Annual Industry Survey 2018” sponsorowany przez F5.  Wpływ NFV rośnie, wraz ze zbliżającymi się możliwościami sieci 5G. Charakteryzują ją niezawodność transmisji danych o bardzo niskich opóźnieniach i możliwość dystrybucji zasobów sieciowych w pobliżu lokalizacji użytkownika.

Konkurencyjna gospodarka cyfrowa wymaga, aby aplikacje i usługi sieciowe były dostarczane z bezprecedensową prędkością i zwinnością, na niespotykaną dotąd skalę – powiedział Bart Salaets, EMEA Solution Architect Director w F5 Networks.

Potwierdza to ww. raport sponsorowany przez F5, który ukazał się tuż przed tegorocznym Mobile World Congress w Barcelonie. Ankietowani, pytani o największe wyzwania biznesowe w obszarze usług i aplikacji wskazują: 48% – reakcję na potrzeby rynku, 46% – poprawę doświadczeń klienta, a 45% – wydajność operacji.

Dostawcy usług są pod ogromną presją optymalizacji ruchu danych do maksymalnej wydajności sieci, generowania przychodu oraz utrzymania i podnoszenia satysfakcji klienta-użytkownika. Coraz częściej też wdrażają wirtualizację funkcji sieciowych, aby tworzyć nowe usługi i modele biznesowe umożliwiające zwiększenie zwinności usług, dostarczanie innowacji poprzez automatyzację – dodał Salaets.

Przeczytaj także:

Rynek usług telekomunikacyjnych w Polsce w 2018 roku [raport UKE]

Moc wirtualizacji funkcji sieciowych

Eksperci sektora wskazują też na korzyści płynące z wirtualizacji funkcji sieciowych, w tym finansowe. Według ankietowanych najważniejsze z nich to: większa elastyczność sieci i usług sieciowych (48%), możliwości automatyzacji dla zwiększenia wydajności operacji (44%) i redukcja OPEX – wydatków związanych z utrzymaniem (40%). Znacząca część respondentów wskazała też NFV jako możliwe źródło redukcji CAPEX – wydatków inwestycyjnych (36%), niemal na równi z możliwościami poprawy niezawodności i wydajności sieci (35%). Rosnące znaczenie NFV daje się zauważyć także w planach inwestycyjnych. Ponad 95% respondentów wierzy, że w 2019 r. inwestycje ich firm w tę technologię będą rosły lub pozostaną na takim samym poziomie, jak w ubiegłym roku.

Wyzwania

Według raportu, eksperci branży telco wciąż nie czują się jednak pewnie w obszarze technologicznym rozwiązań NFV. Ponad 60% z nich ma przekonanie, że „nie wie jeszcze wszystkiego” o metodologii wdrożeń. Niepewność, w porównaniu do zeszłego roku rośnie. Tylko  8% badanych wskazuje, że wdrożenie NFV w ich organizacjach było łatwe, zaś 22% napotkało więcej trudności niż się spodziewało. Niemal połowa respondentów (48%) oceniła stopień komplikacji na prognozowanym poziomie. Największe wyzwanie w sprawnej implementacji NVF stanowią wysokie koszty i złożoność wdrożenia (36%) oraz brak przejrzystych case’ów biznesowych (32%).

— Architektury NFV mają potencjał dostarczania niezwykłej elastyczności sieci i jej skalowania. To z kolei umożliwia redukowanie całkowitych kosztów dla właścicieli biznesu. Ten potencjał może być wykorzystany tylko wtedy, gdy rozwiązania wdrożone na architekturach NFV są łatwo integrowane w toolchain automatyzacji i orkiestracji – skomentował Salaets.

— Biznes potrzebuje prostego, zautomatyzowanego procesu wdrażania tej technologii. Dostawcy usług będą potrzebowali vendorów pomagających przezwyciężyć wspomniane wyzwania i zmaksymalizować możliwości omawianej technologii. Takim rozwiązaniem są na przykład oferowane przez vendorów pakiety usług VNF z rozwiązaniami gotowymi do zainstalowania (ready-to-install-solutions). Ponadto, dostawcy usług, dla ułatwienia sobie procesu zakupowego i planowania, powinni przyglądać się takim modelom konsumpcji lub przepustowości, które są w pełni zgodne z ich usługami – podsumował Salaets.

Pobierz pełny raport: Telecoms.com Annual Industry Survey 2018.

źródło: informacja prasowa