Liczba użytkowników Facebooka, Instagrama i Messengera w Polsce (11/2018)

Sprawdź najnowsze statystyki dotyczące liczby użytkowników Facebooka, Instagrama i Messengera w Polsce w listopadzie 2018 r.

Użytkownicy Facebooka i Instagrama w Polsce (dane za listopad 2018 r.)
Użytkownicy Facebooka i Instagrama w Polsce (dane za listopad 2018 r.)

W listopadzie 2018 r. w Polsce aż 16 780 000 użytkowników korzystało z Facebooka, co stanowi 44,1% całej populacji. Większość z nich to kobiety, których jest 52,6%. Największą grupą użytkowników były osoby w wieku od 25 do 34 lat (4 900 000).

Największa różnica między mężczyznami i kobietami występuje w grupie osób w wieku od 35 do 44 lat, w której kobiety prowadzą o 300 000 osób.

Przeczytaj również: Połowa Europy korzysta już z Facebooka

Z kolei z Instagrama korzysta zaledwie 6 587 000 użytkowników w Polsce, co stanowi 17,3% ogółu populacji. Większość z nich to kobiety udziałem 58,7%. Największą grupę użytkowników stanowiły osoby w wieku od 18 do 24 lat (2 300 000).

Największa różnica między mężczyznami i kobietami występuje u osób w grupie wiekowej od 25 do 34 lat, w której kobiety prowadzą o 310 000 osób.

W listopadzie 2018 roku w Polsce było 12 870 000 użytkowników Messengera, co stanowiło 33,8% całej populacji. Większość z nich to także kobiety (54,4%). Największą grupą użytkowników były osoby w wieku od 25 do 34 lat (3 800 000).

Liczba użytkowników Messengera w Polsce w listopadzie 2018 r.
Liczba użytkowników Messengera w Polsce w listopadzie 2018 r.

Największa różnica między mężczyznami i kobietami występuje w grupie osób w wieku od 35 do 44 lat, w której kobiety prowadzą o 400 000 osób.

źródło: NapoleonCat – Social media users in Poland