Tak będzie wyglądał nowy e-dowód osobisty

Wiemy jak będzie wyglądał e-dowód osobisty, który trafi do pierwszych obywateli naszego kraju już w marcu 2019 roku – zobacz oficjalny wzór e-dowodu.

Wzór e-dowodu osobistego (od marca 2019)

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zaprezentowało oficjalny wzór graficzny e-dowodu osobistego (nowego dowodu osobistego z warstwą elektroniczną), który zapowiedziano w lipcu tego roku. Zmianie ulegnie miedzy innymi umiejscowienie danych osobowych prezentowanych na dowodzie. Będzie ono zgodne z zaleceniami ICAO oraz przepisami projektowanego unijnego rozporządzenia dotyczącego bezpieczeństwa dokumentów tożsamości obywateli Unii Europejskiej.

Rozporządzenie MSWiA zawiera także ułatwienia dla rodziców dotyczące odbioru dokumentu i wymogów w zakresie zdjęcia dziecka.

Nowe przepisy ustawy zakładają, że dowód osobisty z warstwą elektroniczną będzie potwierdzał tożsamość i obywatelstwo jego posiadacza oraz uprawniał do przekraczania granic niektórych państw. E-dowód usprawniał będzie też komunikację obywateli z administracją i podmiotami komercyjnymi – pozwoli też na korzystanie z usług online.

Zobacz także: Wniosek o dowód osobisty złożysz przez smartfona i tablet

Jak wygląda nowy e-dowód osobisty?

Na awersie nowego dowodu osobistego znajdą się imiona, nazwisko, data urodzenia, płeć i obywatelstwo jego posiadacza a także numer dowodu osobistego, termin ważności i numer CAN (który zapewnia nawiązanie bezpiecznego połączenia pomiędzy warstwą elektroniczną dowodu osobistego a urządzeniem lub systemem teleinformatycznym, za pośrednictwem czytnika kart).

Awers e-dowodu osobistego
Awers e-dowodu osobistego

Na rewersie znajdzie się numer PESEL, miejsce urodzenia i nazwisko rodowe posiadacza, a także imiona jego rodziców. Zamieszczona zostanie też data wydania dokumentu, organ wydający i numer dowodu.

Rewers e-dowodu osobistego
Rewers e-dowodu osobistego

Zmiana rozmieszczenia pól stałych w warstwie graficznej ma na celu dostosowanie dokumentu do norm określonych w dokumencie Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO) nr 9303. Zalecenia ICAO określają między innymi zasady rozmieszczenia na dokumentach danych osobowych i danych dokumentu. Co istotne, obecnie trwają prace nad unijnym rozporządzeniem dotyczącym bezpieczeństwa dokumentów tożsamości obywateli UE – ustala ono, że dokumenty będą musiały być zgodne właśnie z zaleceniami ICAO. Oznacza to, że polskie dowody osobiste będą w tym zakresie dostosowane do przyszłego prawa unijnego.

Zmiany w dowodach dla dzieci

MSWiA wprowadza także zmiany dotyczące dowodów osobistych wydawanych dzieciom. Zgodnie z propozycją, dzieci do 5. roku życia, będą mogły mieć na zdjęciu do dowodu np. zamknięte oczy, inny niż naturalny wyraz twarzy lub otwarte usta. Dowód osobisty dla dzieci będzie mógł być odebrany przez dowolnego rodzica – obecnie mógł zrobić to tylko ten, który wnioskował o wydanie dokumentu.

Zmieni się także sposób wnioskowania o dowód

Zmieni się formularz wniosku o dowód oraz kwestie techniczne związane z dostarczaniem kodu odblokowującego certyfikat identyfikacji lub certyfikat podpisu osobistego.

Kiedy będą wydawane pierwsze e-dowody osobiste?

Nowe dowody będą wydawane od marca 2019 r. Co ważne, nie będziemy musieli wymieniać dotychczas posiadanych dokumentów – zachowają one ważność do upływu terminów w nich określonych.

źródło: informacja prasowa MSWiA