Informatyka i Ziemia, czyli co robią geoinformatycy?

Drony, skanery 3D i wirtualna rzeczywistość – dowiedz się czym dokładnie zajmują się dzisiaj geoinformatycy?

Czym jest geoinformatyka?

Coraz częściej korzystamy z rozwiązań informatycznych, które pomagają nam w codziennym życiu, dostarczając informacji o otaczającym nas świecie. Używając nowoczesnych urządzeń mobilnych, takich jak tablety czy smartfony często potrzebujemy zlokalizować się w przestrzeni lub nawigować do celu. To wszystko nie byłoby możliwe bez geoinformatyków, których praca wiąże się z wykorzystaniem danych przestrzennych podczas tworzenia systemów informatycznych.

Geoinformatycy analizują i przetwarzają dane przestrzenne, uzyskane wcześniej w wyniku pomiarów za pomocą narzędzi geodezyjnych, skanerów trójwymiarowych, a nawet dronów. Ich praca służy zdobywaniu wiedzy na temat Ziemi i zjawisk, które na niej zachodzą, jak również do tworzenia aplikacji, które ułatwiają nam codzienne życie. Wystarczy wymienić tutaj nawigacje, aplikacje taksówkowe, a nawet randkowe oparte o geolokalizację. To twórczy zawód, który wymaga analizy danych połączonej z kreatywnością.

Geoinformatycy znajdują zatrudnienie w wielu różnych branżach. Wiele budowanych obecnie nowoczesnych systemów informatycznych, wymaga dostępu do  map  cyfrowych – od adresowych, przez satelitarne, aż po mapy infrastruktury technicznej i trójwymiarowe modele miast. To wszystko sprawia, że zapotrzebowanie na specjalistów posiadających wiedzę z zakresu IT oraz wiedzę geodezyjno-kartograficzną systematycznie wzrasta.

Przeczytaj także: Ile chcieliby zarabiać specjaliści IT? [infografika]

Aby poznać pełny proces niezbędny w pracy z danymi przestrzennymi, rozpoczynając od pozyskiwania takich danych, ich wstępnego przetwarzania, przechowywania, analizy i tworzenia systemów informatycznych opartych na ich zbiorach, najlepiej jest ukończyć dedykowane studia. Przykładem może tu być kierunek „Geoinformatyka i geostatyka” na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Koncentrują się one na aspekcie praktycznym zagadnień geoinformatyki, aż 70% zajęć realizowana jest w postaci warsztatów. Studenci zdobywają kompetencje w dwóch głównych obszarach – w zakresie programowania rozwiązań geoinformatycznych i tworzeniu internetowych aplikacji służących do analizy i przetwarzania danych przestrzennych.

Zapotrzebowanie na rynku na ekspertów IT wciąż rośnie. Dodatkowa specjalizacja, jaką jest umiejętność wykorzystania danych przestrzennych jest dodatkowym atutem na rynku pracy i gwarancją ciekawej ścieżki kariery i wyższych zarobków. Geoinformatyka to zawód o ogromnych możliwościach, a większości błędnie kojarzy się głównie z mierzeniem terenu. Tak naprawdę specjalista w tej dziedzinie może zajmować się między innymi tym, jak występujące na danym obszarze niekorzystne czynniki wpływają na stan zdrowia mieszkańców, lokalizowaniem miejsc szczególnie niebezpiecznych w czasie wojny, przewidywaniem trzęsień ziemi i huraganów oraz badać skutki klęsk żywiołowych. Reasumując, geoinformatycy projektują, tworzą i zarządzają systemami informacji geograficznej, dokonują rozmaitych analiz przestrzennych i gromadzą dane o środowisku Ziemi i nie tylko. Według portalu payscale.com porównującego zarobki w Stanach Zjednoczonych osoby pracujące w zawodach z tej branży zarabiają rocznie średnio między 50 000 a 60 000 USD. – dodaje Łukasz Kobyliński, dyrektor zarządzający z Sages.

Jak praca geoinformatyka wygląda w praktyce? To zależy od dziedziny, jaką się zajmuje. W archeologii może to być na przykład rozplanowanie wykopów w oparciu o zdjęcia lotnicze. W hydrogeologii wykrywanie ryzyka suszy, zagrożeń dla raf koralowych albo tak zwane modelowanie powodziowe, czyli rozpoznawanie w jaki sposób rozmieszczenie i wielkość budynków w metropolii wpłynie na rozprzestrzenianie się wody podczas powodzi. Kolejnym przykładem może być geologia.

geoinformatycy

W tej dziedzinie geoinformatycy zajmują się między innymi przewidywaniem trzęsień ziemi i badaniem skutków klęsk żywiołowych. Specjalista w tej dziedzinie potrafi wykorzystać dane przestrzenne do  wizualizowania architektury, budować numeryczne modele terenu, tworzyć przestrzenne bazy danych, zawierające wiele warstw informacji, zebranych z różnych źródeł. Potrafi również analizować tak zebrane dane, aby wyciągać wnioski: o optymalnym rozlokowaniu obiektów handlowych (w celu maksymalizacji obszaru, z którego obiekty te będą dostępne dla klientów), o obszarach zagrożonych powodziami, czy też – w kontekście rolnictwa – wskazywać fragmenty pól uprawnych, które bieżąco najbardziej potrzebują nawodnienia lub nawożenia. Co ciekawe eksperci w tej są niezbędni również w korporacjach, na przykład w bankach. Geoinformatycy odpowiadają w nich za analizy zaciągania kredytów dla danego rejonu geograficznego, z uwzględnieniem danych i cech ludzi, którzy te kredyty biorą.

Posłuchaj podcastu pt. „Czym jest geoinformatyka?”

źródło: informacja prasowa