Nowy „Raport Strategiczny Internet 2017/2018” od IAB

Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska opublikował 15. edycję raportu strategicznego badającego rynek reklamy online „Raport Strategiczny Internet 2017/2018”.

raport Strategiczny Internet 2017/2018 (IAB Polska)

„Raport Strategiczny Internet 2017/2018” to najważniejsze podsumowanie funkcjonowania rynku internetowego w Polsce, wydarzeń branży marketingu i najnowszych trendów.

Wydatki na reklamę cyfrową są co prawda na polskim rynku nadal mniejsze niż na telewizję, jednak przy dynamice wzrostu na poziomie niemal 10% osiągnęły blisko 4 mld złotych. Kwestią czasu jest zatem zajęcie przez internet pozycji lidera wśród mediów reklamowych.

W porównaniu do wcześniejszych edycji, tegoroczny Raport Strategiczny został wzbogacony o dodatkowy rozdział „Wyzwania rozwojowe w 2018 roku”, w którym szefowie poszczególnych grup roboczych zaprezentowali kluczowe dla branży zagadnienia (viewability, brand safety oraz adblocking). Rozwinięty został także rozdział zawierający ekspertyzy prawne dotyczące zjawisk szczególnie ważnych dla rynku w nadchodzącym czasie. W raporcie pojawił się również nowy rozdział „Data Driven Marketing”, w którym eksperci PwC omówili wartość danych w marketingu.

Tradycyjnie, dane dotyczące polskiego rynku zostały wzbogacone o perspektywę europejską i globalną. Zostały także omówione perspektywy rozwojowe, spodziewane trendy, wyzwania i szanse dla biznesów opartych na rynku digital. Autorzy zwrócili też uwagę na wyzwania, z jakimi marketerzy muszą się mierzyć: blokowanie reklam, brand safety, widzialność reklam czy wymagania w obszarze ochrony danych osobowych i prywatności internautów.

Przeczytaj także: Zobacz najnowsze dane z raportu „Polska.Jest.Mobi 2018”

Oto najciekawsze dane z raportu dotyczące internetu i rynku mobilnego w Polsce

Internet w Polsce

Według statystyk GUS w 2017 roku dostęp do internetu posiadało 81,9% gospodarstw domowych, o 1,5 p.p. więcej niż rok wcześniej. Najczęściej korzystano z szerokopasmowych łączy stacjonarnych – posiadało je ponad trzy czwarte wszystkich gospodarstw domowych. Ich udział zwięk- szył się o 1,9 p.p. w ciągu minionego roku.

Gospodarstwa domowe w Polsce posiadające dostęp do internetu (2017 r.)
Gospodarstwa domowe w Polsce posiadające dostęp do internetu (2017 r.)

Zróżnicowanie w dostępie do internetu związane jest z typem gospodarstwa domowego, wielkością miejscowości zamieszkania oraz stopniem urbanizacji obszaru. Z sieci korzysta- ją częściej rodziny posiadające dzieci, osoby mieszkające w miastach i na obszarach wysoko zurbanizowanych. Tę samą prawidłowość zaobserwowano w przypadku szerokopasmowego dostępu do internetu. Mimo wspomnianych różnic sam zasięg sieci sukcesywnie rośnie we wszystkich typach gospodarstw domowych.

Użytkownicy internetu w Polsce

 • 2017 rok nie przyniósł zmian w strukturze demograficznej użytkowników internetu.
 • Internauci korzystają z sieci intensywnie – czterech na pięciu z nich loguje się w sieci codziennie.
 • Korzystanie z internetu poprzez urządzenia mobilne jest niemal tak samo popularne jak za pośrednictwem komputerów.
Profil użytkowników internetu w Polsce wg płci i wieku (2016/207)

W 2017 roku regularnie z internetu (co najmniej raz w tygodniu) korzystało 72,7% Polaków. Wynik ten plasuje się poniżej średniej krajów UE wynoszącej 79%. Państwem z największym udziałem internautów jest Luksemburg (97%), z najmniejszym – Rumunia (56%). Co ważne, dystans Polski do średniej unijnej zmniejsza się – w 2017 roku wyniósł 9 p.p.

Profil internautów w Polsce wg urządzeń, z których łączą się z internetem (2017)
Profil internautów w Polsce wg urządzeń, z których łączą się z internetem (2017)

Według badania Gemius/PBI w 2017 roku wśród użytkowników internetu przeważali mężczyźni (51,1%), kobiet było nieznacznie mniej (48,9%). Największe różnice między nimi zaobserwowano w kontekście ich wieku. Udział kobiet był większy wśród młodszych internautów (w wieku od 15 do 34 lat), z kolei wśród osób starszych (po 55 roku życia) dominowali mężczyźni.

Przeczytaj także: Jak wygląda korzystanie z internetu w polskich województwach? (luty 2018)

Powody nieposiadania dostępu do internetu w Polsce (2017)
Powody nieposiadania dostępu do internetu w Polsce (2017)

Aplikacje mobilne

Ranking aplikacji mobilnych w badaniu Gemius/PBI bierze pod uwagę aplikacje uruchomione przez użytkownika przynajmniej raz w ostatnim miesiącu, a nie tylko pobrane na urządzenie mobilne. Najpopularniejsze aplikacje należą do globalnych wydawców. Na czele znalazły się:

 1. Google (15,7 mln użytkowników),
 2. YouTube (15,3 mln),
 3. Messenger (11,6 mln),
 4. Mapy (11,2 mln),
 5. Facebook (9 mln),
 6. Gmail (8,3 mln),
 7. Dysk Google (7,4 mln),
 8. Zdjęcia Google (4,7 mln),
 9. Rossmann PL (3,9 mln),
 10. WhatsApp Messenger (3,8 mln).
TOP 10 aplikacji mobilnych w Polsce (2017) – wg liczby użytkowników
TOP 10 aplikacji mobilnych w Polsce (2017) – wg liczby użytkowników

Ich wysoka pozycja wynika również z faktu, że są one preinstalowane na smartfonach, a przez to częściej używane. W top10 aplikacji znalazła się również aplikacja RossmannPL, która w 2017 roku zyskała ogromną popularność wśród polskich użytkowników.

Penetracja urządzeń mobilnych wśród polskich internautów

 • Aplikacje mobilne przechodzą swój renesans. Liczba ich pobrań rośnie dwucyfrowo.
 • Smartfon ugruntowuje swoją pozycję jako kanał pozyskiwania i obsługi klienta.
 • Technologia dotykowa zyskuje coraz silniejszego konkurenta w postaci technologii głosowej.
Penetracja urządzeń mobilnych wśród polskich internautów (2017)
Penetracja urządzeń mobilnych wśród polskich internautów (2017)

Rynek treści wideo online

 • Wielkość widowni wideo online wynosi już 25 mln.
 • Showmax i Netflix napędziły na nowo zainteresowanie kategorią VoD.
 • Rozwój kategorii wznowił dyskusję na temat brand safety i viewabililty.
Liczba użytkowników i zasięg wideo w internecie
Liczba użytkowników i zasięg wideo w internecie

Reklama mobilna w Polsce

 • W 2017 roku wartość wydatków na reklamę mobilną w Polsce osiągnęła prawie 900 mln zł, a jej udział w torcie reklamowym stanowił 23%.
 • Wydawcy stanęli wobec wielu wyzwań, m.in. wprowadzenia przez Google natywnego adblocka do przeglądarki Chrome oraz zmiany przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.
 • Bankowość mobilna napędza koniunkturę dla pozostałych usług mobilnych.
Wartość i udział (w mln zł) mobile'a w torcie reklamowym online w Polsce (2015-2017)
Wartość i udział (w mln zł) mobile’a w torcie reklamowym online w Polsce (2015-2017)

Zdecydowana większość polskich przychodów reklamowych w obszarze mobile jest generowana przez globalnych graczy, co jest zgodne z trendami obserwowanymi na poziomie światowym. W roku 2017 ich udział przekroczył nad Wisłą 80%, zwiększając dominację w torcie reklamo- wym o kilka punktów procentowych.

Warto jednak podkreślić, że tempo rozwojowe tego kanału nie jest wyłącznie domeną Doliny Krzemowej i polscy gracze potrafią odnotować wysokie dodatnie indeksy, dzięki czemu komunikacja cyfrowa realizowana za pomocą inteligentnych urządzeń wciąż stanowi obiecujący obszar w biznesie.

Może Cie także zainteresować: Mobile i digital w 2018 roku w Polsce i na świecie

Więcej informacji znajdziesz w pełnej wersji raportu Internet 2017/208 (pobierz raport w PDF, 5,9 MB).

źródło: IAB Polska – Raport Strategiczny Internet 2017/2018