Korzystanie z płatności mobilnych na świecie (4Q 2017)

Zobacz, jak wygląda popularność korzystania z płatności mobilnych na świecie według regionu oraz wieku użytkowników – dane za koniec 2017 roku.

Wykorzystanie z płatności mobilnych na świecie (region, wiek) – dane za 4Q 2017
Wykorzystanie z płatności mobilnych na świecie (region, wiek) – dane za 4Q 2017

Powyższy wykres przedstawia użycie płatności mobilnych na świecie według regionu oraz wykorzystania tych usług przez poszczególne grupy wiekowe (dane za czwarty kwartał 2017 r.).

Globalnie wciąż wzrasta liczba internautów korzystających z mobilnych usług płatniczych każdego miesiąca, a wskaźnik ten wzrósł o 10 punktów procentowych od 1 kwartału 2016 roku do 34% w czwartym kwartale 2017 r. Jeśli przyjrzymy się poszczególnym regionom na świecie, status płatności mobilnych staje się natychmiast jasny.

APAC wyprzedza inne regiony z udziałem aż 39%, a Europa pozostaje daleko w tyle z 23% płacącymi smartfonami. Na niską pozycję Europy wpływa, przynajmniej częściowo, utrzymująca się fundamentalna pozycja kart gotówkowych, kredytowych i debetowych w infrastrukturze finansowej na rynkach europejskich. Chociaż należy zauważyć, że wzrost płatności mobilnych w tym regionie w ostatnim roku pochodzi głównie z rynków zachodnich.

Jak można się było spodziewać, młodsi użytkownicy internetu podchodzą najbardziej entuzjastycznie do tej formy płatności. Jeśli chodzi o płacenie smartfonami – około 4 na 10 osób w wieku 21-34 lata użyło tej metody.  Usługi te w żadnym wypadku nie są zarezerwowane dla osób bardziej świadomych pod względem cyfrowym, ponieważ Generacja X (35-54 lata) dokładnie podąża za Millennialsami, a jedna piąta Baby Boomersów (55-64 lata) zdecydowanie przyswaja metody płatności mobilnych.

Użycie płatności mobilnych według regionu (4Q 2017):

  1. Azja i Pacyfik (APAC): 39%
  2. Ameryka Północna: 29%
  3. Bliski Wschód i Afryka (MEA): 29%
  4. Ameryka Łacińska: 26%
  5. Europa: 23%

Wiek korzystających z płatności mobilnych:

  1. Millenialsi (21-34 lata): 39%
  2. Generacja X (35-54 lata): 31%
  3. Baby Boomers (55-64 lata): 21%

M-commercevs. e-commerce według regionu (4Q 2017)

m-commerce vs. e-commerce wg urządzeń (mapa, 4Q 2017)
m-commerce vs. e-commerce wg urządzeń (mapa, 4Q 2017)

Przeczytaj również: Stan mobilnych płatności zbliżeniowych w Polsce (4Q 2017)

źródło: GlobalWebIndex – Mobile Payment Usage Around the World, Trust in M-Commerce is the Foundation to Mobile Payments