Polacy bardzo rzadko korzystają z Wi-Fi na lotniskach?

Sprawdź, jak Polacy korzystają z udogodnień branży turystycznej, w tym z internetu bezprzewodowego i hotspotów Wi-Fi na tle innych narodowości?

Polacy rzadziej niż inne narodowości korzystają z lotniskowego Wi-Fi

Na początku tego roku linie British Airways ogłosiły wprowadzenie do oferty dostępu do szybkiego internetu podczas lotu. Przewoźnik zapowiedział, że w przeciągu dwóch lat Wi-Fi będzie dostępne na pokładach 118 samolotów na trasach długodystansowych, z cenami pakietów zaczynającymi się od 4,99 £ (ok. 24 zł).

Bezpłatne Wi-Fi jest już dostępne w liniach Norwegian i Emirates, a za dodatkową opłatą m.in. w Lufthansie, Air France czy KLM. Co Polacy sądzą o tego typu udoskonaleniach oferowanych przez przewoźników? KAYAK przeprowadził ankietę, w której sprawdzał, jak ważny dla podróżnych jest stały dostęp do internetu.

Ankieta została przeprowadzona przez Radius Communication na zlecenie KAYAK wśród 26216 osób z 26 krajów na świecie. Gromadzenie danych odbyło się między 9 i 17 stycznia 2018 roku poprzez e-ankietę na panelu badawczym Cint. Dane dla Polski powstały w oparciu o odpowiedzi reprezentatywnej grupy ponad 1000 dorosłych Polaków.


Informacje o dostępności Wi-Fi na pokładzie linii lotniczych pochodzi z informacji dostępnych na ich stronach internetowych oraz w oficjalnych materiałach aktualnych na dzień 13.04.2018. Ceny zostały podane w złotówkach lub w obowiązującej u przewoźnika walucie i przeliczone zgodnie ze średnim kursem NBP z 13.04.2018. Ceny mogły ulec zmianie, mogą się różnić lub nie być dłużej dostępne.

Przeczytaj także: Internet w samolocie linii Lufthhansa i Austrian Airlines

  • Większość ankietowanych Polaków (68,5%) nie zapłaciłaby więcej za bilet lotniczy, żeby mieć dostęp do internetu podczas lotu.
  • Połowa podróżnych z Polski przyznaje, że korzystała wcześniej z lotniskowego Wi-Fi. To jednak jeden z najniższych wyników wśród 26 ankietowanych krajów.
  • Polacy, którym zdarzyło się korzystać z lotniskowego Wi-Fi, pozytywnie oceniają jakość połączenia.

Pokładowe Wi-Fi nie tak ważne dla polskich pasażerów

Aż 68,5% badanych Polaków zadeklarowało, że nie dopłaciłoby do ceny biletu lotniczego, aby otrzymać dostęp do pokładowego Wi-Fi podczas lotu.

Można zauważyć sporą różnicę, porównując odpowiedzi kobiet i mężczyzn. Kobiety są mniej zainteresowane korzystaniem z Internetu podczas podróży: aż trzy czwarte respondentek (74,5%) odpowiedziało, że nie zapłaciłoby więcej za lot, żeby móc używać pokładowego Wi-Fi; wśród badanych mężczyzn odsetek takich odpowiedzi wyniósł 62%.

Większych zaskoczeń nie ma przy porównywaniu różnych grup wiekowych, bowiem to młodsze pokolenie znacznie częściej jest gotowe korzystać z Wi-Fi, nawet jeśli wiązałoby się to z wyższym kosztem podróży. Najczęściej (37%) odpowiadały tak osoby w wieku 23-35 lat.

Czy zapłaciłbyś więcej za bilet lotniczy, aby mieć dostęp do pokładowego Wi-Fi?

Polacy mężczyźni kobiety 18-22 23-35 36-55 56-65
NIE 68,5% 62% 74,5% 66% 63% 71% 76%
TAK 31,5% 38% 25,5% 34% 37% 29% 24%

Dostęp do internetu na lotniskach

Zapytani, czy korzystają z hotspotów oferowanych przez lotniska, 49% Polaków odpowiedziało, że zdarzyło im się to w przeszłości. W obliczu coraz silniejszego trendu, aby być stale podłączonym, stosunkowo niski odsetek może wydać się zaskoczeniem. Jest to też jeden z najniższych wyników wśród 26 ankietowanych krajów.

Jedynie Niemcy i Francuzi wykazali mniejsze zainteresowanie korzystaniem z lotniskowych sieci. W obu przypadkach zaledwie 43% badanych przyznało, że zdarzyło się to im w przeszłości. Dla porównania, światowa średnia wynosi 58%, z kolej najwyższy wynik został zanotowany wśród Norwegów: aż 76% badanych korzystało wcześniej z lotniskowego Wi-Fi.

Tak niskie zainteresowanie Polaków może wiązać się z wprowadzonym z zeszłym roku rozporządzeniem Unii Europejskiej, które znosi dodatkowe opłaty za roaming w ramach państw członkowskich i pozwala korzystać z własnego Internetu po regularnych stawkach. Może wynika to też z nieświadomości, jak dobrze przygotowane są krajowe lotniska? Jak wynika z analizy KAYAK.pl, wszystkie porty lotnicze w Polsce oferują bezpłatne Wi-Fi, w większości wypadków bez obowiązujących limitów czasowych.

Czy korzystałeś kiedyś z lotniskowego Wi-Fi? (wybór ankietowanych krajów)

Świat Polska Niemcy Francja Norwegia
TAK 58% 49% 43% 43% 76%
NIE 36% 48% 53% 53% 17%
Nie pamiętam 6% 3% 4% 4% 7%

Polacy, którzy mieli okazję korzystać z sieci na lotnisku są znacznie bardziej zadowoleni z jakości połączenia niż podróżni z innych krajów biorących udział w ankiecie. Blisko połowa respondentów z Polski (48,3%) uważa, że jakość oferowanego im połączenia internetowego była „raczej dobra”, zapytani o to samo podróżni z pozostałych krajów uważają, że lotniskowe połączenie nie jest „ani dobre, ani złe”.

Jak Polacy oceniają jakość lotniskowego Wi-Fi? (osoby, które korzystały wcześniej z Wi-Fi na lotnisku)

Bardzo zła Raczej zła Ani dobra, ani zła Raczej dobra Bardzo dobra Nie wiem
Wszystkie kraje 4% 19% 37% 32% 7% 1%
Polska 2,4% 10,3% 33,5% 48,3% 4% 1,4%

źródła: KAYAK – Dlaczego Polacy tak rzadko korzystają z Wi-Fi na lotniskach? British Airways – Wi-Fi taking off on board British Airways