Polacy coraz mniej kupują i korzystają z tabletów

Globalna sprzedaż tabletów spada już od 3 lat, a jak wynika z przeprowadzonych analiz, nie tylko mniej kupujemy, ale i rzadziej korzystamy z tych urządzeń – pod koniec 2017 r. liczba odsłon na tabletach spadła w Polsce aż o 36%.

Korzystanie z WWW na tabletach i smartfonach – średni dzienny czas na użytkownika (PL, 2017)
Korzystanie z WWW na tabletach i smartfonach – średni dzienny czas na użytkownika (PL, 2017)

Agencja Spicy Mobile sprawdziła, jak korzystamy z urządzeń mobilnych – smartfonów i tabletów. Wyniki nie pozostawiają złudzeń. Tablety stanowią obecnie niszę i zmierzają ku schyłkowi.

W okresie od września 2016 r. do września 2017 r. liczba odsłon wykonanych na tabletach spadła o blisko 36%. Dla porównania, w tym samym okresie liczba odsłon na PC zmalała minimalnie, o ok. 5%. Znacznie skrócił się także czas korzystania z tabletów – z prawie 13 godzin we wrześniu 2016 r. do 9,5 godziny we wrześniu 2017 r.

Oznacza to, że ruch przenosi się z tabletów na smartfony. Te ostatnie mogą pochwalić się nie tylko wzrostem liczby odsłon, ale też wzrostem zasięgu (odsetek korzystających z internetu za pomocą smartfonów wzrósł w tym okresie z 67% do 75%). Czy za ruchem idą budżety reklamowe?

Przeczytaj także: Jak wygląda korzystanie z internetu w polskich województwach? (luty 2018)

Liczba odsłon oraz średni miesięczny czas na użytkownika na tabletach (Polska, 2017)
Liczba odsłon oraz średni miesięczny czas na użytkownika na tabletach (Polska, 2017)

Dalsze analizy pokazują, że użytkownicy inaczej korzystają ze smartfonów, a inaczej z tabletów. Te ostatnie – biorąc pod uwagę udział czasu – relatywnie częściej służą do przeglądają stron WWW. Na tabletach także częściej korzystamy z aplikacji preinstalowanych. Ponadto, ta aktywność wykazuje tendencję rosnącą.

Liczba odsłon oraz średni miesięczny czas na użytkownika na tabletach (Polska, 2017)
Liczba odsłon oraz średni miesięczny czas na użytkownika na tabletach (Polska, 2017)

W pierwszym kwartale 2017 r. udział czasu poświęcanego na aplikacje preinstalowane na tabletach wyniósł 36%, w ostatnim – 40%. Łącznie, w skali całego ubiegłego roku, udział czasu poświęcanego na aplikacje preinstalowane na tabletach utrzymał się na poziomie 36%, w porównaniu do 18% na smartfonach.

Należy także podkreślić, że choć tablety częściej służą nam do przeglądania stron www niż smartfony (16% do 9%), w skali ubiegłego roku średni dzienny czas na użytkownika poświęcony na tego typu aktywność na tabletach zmalał z blisko 28 minut do 18 minut. Spadła także średnia miesięczna liczba wywołań stron www na użytkownika – ze 138 do 105.

Aktywność użytkowników urządzeń mobilnych (czas) 2017
Aktywność użytkowników urządzeń mobilnych (czas) 2017

Na koniec warto się przyjrzeć, jakiego rodzaju treści są konsumowane na tabletach, a jakie na PC oraz smartfonach.

Jak wynika z danych firmy Gemius, na tabletach, nieco częściej niż na PC czy smartfonach, są przeglądane materiały erotyczne. Na komputerach oglądamy z kolei treści o tematyce kulturalnej i rozrywkowej. Natomiast „styl życia”, „informacje i publicystyka” oraz „sport” to kategorie tematyczne z nieznacznie wyższym odsetkiem odsłon wykonywanych na smartfonach.

Udział odsłon w poszczególnych kategoriach tematycznych (Polska, 2017)
Udział odsłon w poszczególnych kategoriach tematycznych (Polska, 2017)

źródło: informacja prasowa