Ruszyła rejestracja o dofinansowanie w ramach WiFi4EU

Od 20 marca 2018 r. na specjalnym portalu można rejestrować i ubiegać się o dofinansowanie w ramach inicjatywy WiFi4EU, czyli bezpłatnego Wi-Fi dla Europejczyków.

WiFi4EU - Bezpłatne Wi-Fi dla Europejczyków

Za pośrednictwem programu WiFi4EU Komisja Europejska zamierza propagować bezpłatny dostęp do bezprzewodowego internetu dla mieszkańców Europy i turystów w przestrzeniach publicznych – takich jak parki, place, budynki publiczne, biblioteki, ośrodki zdrowia i muzea w całej Europie.

Program WiFi4EU będzie realizowany w sposób geograficznie wyważony, tak aby z bezprzewodowego dostępu do internetu korzystać mogli zarówno mieszkańcy miast i wsi w całej Unii Europejskiej, jak i turyści. Do 2020 r. program ma objąć co najmniej 6–8 tys. wspólnot lokalnych.

Na portalu www.WiFi4EU.eu mogą rejestrować się gminy, miasta na prawach powiatu oraz stowarzyszenia gmin, podając podstawowe informacje na swój temat. Do tej pory zarejestrowało się 7649 gmin z całej Europy. Rejestracja prowadzona jest także w języku polskim za pomocą prostego formularza.

Budżet programu WiFi4EU na lata 2017–2019 wynosi 120 mln euro. Ze środków programu sfinansowana zostanie instalacja najnowocześniejszego sprzętu Wi-Fi w ośrodkach życia społecznego. Bon WiFi4EU pokryje koszty sprzętu i instalacji hotspotów Wi-Fi. Beneficjenci zobowiązują się ponieść koszty podłączenia do internetu (abonamentu) oraz konserwacji sprzętu, aby zapewnić bezpłatne i wysokiej jakości połączenia Wi-Fi przez okres co najmniej trzech lat.

Każda gmina, która zakwalifikuje się do programu, otrzyma bon Wifi4EU na stałą kwotę w wysokości 15 tys. euro. Gminy, które otrzymają bon, wskażą „skupiska życia publicznego”, gdzie zainstalowane zostaną hotspoty WiFi4EU (punkty dostępu do bezprzewodowego internetu). Mogą również wykorzystać bon WiFi4EU do częściowego sfinansowania projektów o wysokiej wartości. Bony mogą posłużyć do zakupu nowego sprzętu lub modernizacji starego sprzętu i zastąpienia poszczególnych urządzeń nowocześniejszymi i lepszymi.

Przeczytaj także: Przyszłość internetu 5G jest naprawdę bardzo szybka

Rejestracja będzie otwarta przez 8 tygodni, aby zapewnić zgłaszającym wystarczająco dużo czasu na zgłoszenie się przed ogłoszeniem zaproszenia do składania wniosków, jakie zostało przewidziane na 15 maja 2018 roku.

Po ogłoszeniu zaproszenia do składania wniosków zarejestrowani będą mogli na tym samym portalu złożyć wniosek o przyznanie bonu.

Beneficjenci będą wybierani zgodnie z kolejnością zgłoszeń (w oparciu o datę i godzinę złożenia przez nie wniosku, a nie rejestracji), przy czym wszystkie państwa członkowskie będą mogły otrzymać pewną minimalną liczbę bonów (w ramach pierwszego zaproszenia każdy kraj będzie mógł uzyskać co najmniej 15 bonów).

źródła: Ministerstwo Cyfryzacji, Komisja Europejska