W jaki sposób Polacy korzystali z internetu w 2017 roku?

Sprawdź najważniejsze informacje z najnowszego raportu Głównego Urzędu Statystycznego na temat sposobu korzystania z internetu przez Polaków (dane za 2017 rok).

Jak Polacy korzystali z internetu w 2017 roku? (Raport GUS)

Rozwój telekomunikacji i informatyki w ostatnich latach porównywany bywa do rewolucji przemysłowej, która zmieniła oblicze świata. XXI wiek to wiek społeczeństwa informacyjnego i nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych, które przyspieszają rozwój gospodarczy i zmieniają naszą rzeczywistość.

Wspólnotowe badania wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych są prowadzone w Unii Europejskiej od 2003 r. Główny Urząd Statystyczny prowadzi je w Polsce od czasu wstąpienia do UE w 2004 r. Badania te pozwalają ocenić skalę zmian zachodzących w życiu obywateli i funkcjonowaniu przedsiębiorstw na skutek korzystania z komputerów i internetu.

Zobacz także: Raport UKE za 2017 rok: Jak Polacy korzystają z internetu i usług telekomunikacyjnych?

Najnowszy raport odpowiada na takie pytania jak:

 • W jakim stopniu mamy dostęp do internetu?
 • Do jakich celów wykorzystujemy Internet? Korzystanie z e-administracji?
 • Korzystanie z zaawansowanych technologii informacyjno-komunikacyjnych?
 • Korzystanie z Internetu w ramach ekonomii współdzielenia?

Polacy posiadający smartfona (w 2017 r.)

W ciągu ostatnich 3 lat odsetek osób posiadających i korzystających ze smartfona gwałtownie urósł. Zobacz, jak zmieniła się liczba osób posiadających smartfona według grup wiekowych (2014 vs. 2017 r.).

Osoby posiadające smartfona w Polsce (wg wieku, w 2017 r.)
Osoby posiadające smartfona w Polsce (wg wieku, w 2017 r.)
wiek20142017
Ogółem25,5%59,5%
16-24 lata48,4%91,5%
25-34 lata47,2%85,6%
35-44 lata34,2%74,1%
45-54 lata15,6%49,4%
55-64 lata7,%29,1%
65-74 lata3,0%14,9%

Jak byliśmy wyposażeni w urządzenia mobilne i dostęp do internetu w porównaniu z innymi krajami europejskimi? Dostęp do internetu miało w Polsce 82% gospodarstw. W tym do internetu szerokopasmowego 78%, gdzie średnia europejska wynosi odpowiednio 87% i 85%.

Na poniższej grafice możesz sprawdzić szczegółowe dane w każdym kraju oraz dowiedzieć się do jakich celów Polacy najczęściej używali dostępu do internetu? W czołówce znalazły się tak jak rok wcześniej:

 • czytanie lub pobieranie gazet i czasopism (60,3%)
 • korzystanie z poczty elektronicznej (59,8%)
 • wyszukiwanie informacji o towarach i usługach (58,4%)
 • korzystanie z serwisów społecznościowych (48%)
 • wyszukiwanie informacji związanych ze zdrowiem (45%)
 • korzystanie z bankowości elektronicznej (39,8%)
 • korzystanie z serwisów poświęconych turystyce (22,6%)
 • umieszczanie w internecie własnych treści (tekstów, zdjęć, filmów, itp.) (22,3)
Jak Polacy korzystali z internetu w 2017 roku? (Raport GUS) - cz. 2

Dlaczego 18% gospodarstw domowych w Polsce nie miało dostępu do internetu w 2017 r.?

Aż 18% gospodarstw domowych w Polsce nie posiada dostępu do internetu, z czego większość uważa, że nie ma takiej potrzeby (68%), ponad połowa z nich (54%) uważa, że nie potrafi z niego korzystać.

Ciekawi mnie 11%, które zadeklarowały niechęć do internetu jako powód nieposiadania dostępu do sieci…

Dlaczego 18% gospodarstw domowych w Polsce nie miało dostępu do internetu w 2017 r.?
18% gospodarstw w Polsce nie ma internetu – przyczyny

Wyniki badań oraz publikacja analityczna „Społeczeństwo informacyjne w Polsce, wyniki badań statystycznych” są dostępne na stronie internetowej GUS w dziale „Nauka, technika i społeczeństwo informacyjne”.

Sprawdź także wyniki raportu GUS-u sprzed 2 lat, na temat korzystania z internetu stacjonarnego w Polsce (2016).

źródło: GUS