neoSłówka: Co to jest dystopia?

Co to jest dystopia? Czym różni się od cyberpunka i antyutopii i na jakie dystopijne utwory i seriale warto zwrócić uwagę?

neoSłówka: dystopia

Dystopia (st.gr. δυσ – zły; τόπος – miejsce) określenie oznaczające czarną wizję przyszłości stechnicyzowanego świata przyszłości, w którym technologia i nauka ma negatywny wpływ na życie człowieka. Jest to także utwór literacki łączący fantastykę naukową z hiperboliczną konstatacją, która wyklucza jakiekolwiek szanse poprawy zastałej sytuacji.

Odmiana fantastyki naukowej zwanej cyberpunkiem także skupia się na negatywnych konsekwencjach funkcjonowania ludzi w otoczeniu zaawansowanej technologii i postępu technicznego, które cechują między innymi:

  • dystopijny obraz stechnicyzowanego i rządzonego przez korporacje świata przyszłości,
  • rozkład moralny towarzyszący postępowi technologicznemu,
  • istnienie związanej z technologią kontrkultury, z której wywodzą się bohaterowie.

Przeczytaj również, o ciekawych serialach i książkach, w których dystopia jest podstawą fabuły:

Autorzy takich utworów często wykorzystują cyberprzestrzeń i wirtualną rzeczywistość jako miejsce toczącej się akcji i uwypuklają znaczenia informacji, jej przetwarzania i przesyłu. Sztuczna inteligencja (AI) scalana jest z ludzkim umysłem i ciałem, czego wynikiem jest cyborgizacja i androizacja. Użyty język i narracja są często bardzo stechnicyzowane, połączone z wulgaryzmami i wprowadzaniem elementów gwar środowiskowych (przestępczych, młodzieżowych, zawodowych). Ogólny wydźwięk takich powieści jest mroczny i pesymistyczny.

Określenie dystopijnej wizji świata często występuje zamiennie z antyutopią ze względu na to, że w obu przypadkach mamy do czynienia z kreacją odstręczających obrazów ludzkiej egzystencji. Różnica pomiędzy tymi gatunkami literackimi polega na tym, że dystopia swoje pesymistyczne wizje przyszłości wywodzi bezpośrednio z rzeczywistości, a nie z utopijnych programów jej naprawy. W języku codziennym, jak i większości słowników językowych, oba te pojęcia są stosowane wymiennie.

źródło: Wikipedia (1) (2)