PageSpeed ​​Insights mierzy teraz rzeczywiste prędkości

Narzędzie Google’a do mierzenia prędkości i wydajności stron internetowych PageSpeed ​​Insights wykonuje teraz pomiary w czasie rzeczywistym.

Rozkład wczytywania strony - wyniki w Google PageSpeed Insights

Popularne narzędzie Google PageSpeed ​​Insights (PSI) wyświetla teraz pomiary szybkości wyświetlania strony w czasie rzeczywistym. Analizuje ono zawartość stron internetowych, a następnie sugeruje sposoby zwiększenia szybkości jej wyświetlania.

Dane pochodzą z raportu na temat użytkowania przeglądarki Chrome i wskazują wartości mediany FCP (z ang. First Contentful Paint) i DCL (DOM Content Loaded) analizowanej strony plasując ją w odpowiedniej tercji wśród wszystkich stron. Strona WWW może mieć niski (low), średni (average) lub dobry (good) poziom optymalizacji, z zależności od tego jaki udział zasobów blokuje renderowanie. Tak jak do tej pory wyświetlane są dwie zakładki z raportami dla stron na komórki i komputery.

Wcześniej PageSpeed ​​Insights oceniał strony na podstawie liczby pól zaznaczonych na liście sprawdzonych metod – niekoniecznie mierzyło to, jak szybko ładuje się strona.

Dla FCP procent ładowań poniżej 1,6 s klasyfikuje stronę jako szybką, poniżej 3 s jako średnie, a powyżej powolne. W przypadku DCL szybkie oznaczane są poniżej czasu ładowania równym 2,1 s, poniżej 4,2 s średnia, a ponad 4,2 sekundy powolne.

Statystyki PageSpeed ​​będą teraz pobierać dane z raportu na temat wygody użytkowników przeglądarki Chrome, dzięki czemu będą uzyskiwać dokładniejsze wyniki. Wyniki będą korygowane w oparciu o nowe dane, a narzędzie będzie w stanie dostarczyć lepsze zalecenia.

Zobacz także: Aktualizacja danych Open PageRank (grudzień 2017)

Rozkład wczytywania strony w czasie rzeczywistym w narzędziu PSI

Nowy raport PageSpeed ​​Insights podzielony został na następujące kategorie:

 • Szybkość działania strony: kategoryzuje stronę jako szybką, średnią lub wolną.
 • Optymalizacja: klasyfikuje stronę jako dobrą, średnią lub niską w oparciu o wydajność i zasoby blokujące podczas renderowania.
 • Rozkład wczytywania strony: klasyfikuje stronę jako szybką, średnią lub wolną, porównując wszystkie zdarzenia FCP i DCL w raporcie na temat wygody użytkowników przeglądarki internetowej Chrome.
 • Statystyki strony: wskazuje, czy strona może być szybsza, jeśli webmaster zmodyfikuje wygląd i funkcjonalność strony.
 • Sugestie dotyczące optymalizacji: lista najlepszych praktyk, które można zastosować na stronie internetowej. Jeśli strona jest już szybka, sugestie nie będą wyświetlane.
 • Już zastosowane rozwiązania optymalizujące: np. nadanie priorytetu dla widocznej treści, skrócenie czasu odpowiedzi serwera, wykorzystanie pamięci podręcznej przeglądarki,  włączenie kompresji, zmniejszenie kodu (CSS, HTML, JavaScript) czy tez optymalizacja obrazów zamieszczonych na stronie WWW.

Oto jak wyglądają nowe statystyki PageSpeed ​Insights dla przykładowej strony:

Wyniki w nowym panelu PageSpeed Insights od Google'a dla Wikipedii
Wyniki w nowym panelu PageSpeed Insights od Google’a dla Wikipedii

Dlaczego dla niektórych stron narzędzie nie wyświetla nowych danych w raporcie?

Dane o rzeczywistej wydajności mogą być jeszcze niedostępne dla wszystkich stron internetowych, jednak narzędzie PageSpeed Insights przeanalizuje je, aby znaleźć potencjalne możliwości optymalizacji.

PSI korzysta z danych z raportu z Chrome User Experience Report, który dostarcza danych o szybkości popularnych adresów URL znanych robotom sieciowym Google’a. Jeśli dane prędkości dla wyszukiwanego adresu URL nie są dostępne w zestawie danych CrUX, możesz użyć Lighthouse dla Chrome’a do przeprowadzenia syntetycznego audytu wydajności w celu oszacowania szybkości strony i zbadania zaleceń optymalizacji strony dostarczonych przez PSI i Lighthouse.

Audits Lighthouse Chrome - screen
Przykładowe wyniki audytu strony Google z przeglądarki Chrome (Audits Lighthouse)

Lighthouse zasila teraz panel Audits w Narzędziach dla programistów przeglądarki Chrome,(Chrome DevTools), więc nie trzeba nawet instalować dodatkowych wtyczek. Aby uruchomić raport:

 • Uruchom przeglądarkę internetową Google Chrome na komputerze
 • W pasku adresu wpisz adres URL strony, która chcesz zaudytować, i przejdź na nią. Można wpisać i zbadać dowolny istniejący adres URL.
 • Otwórz Narzędzia dla programistów (w menu Więcej narzędzi) albo kliknij dowolny element strony prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Zbadaj. Naciśnij Command + Option + I (Mac) lub Control + Shift + I (Windows, Linux).
 • Wybierz ostatnia zakładkę Audits, Wykonaj audyt wybierając niebieski przycisk Perform on audit. Narzędzie wyświetli listę kategorii audytu – pozostaw je zaznaczone.
 • Uruchom audyt wybierając przycisk Run audit. Po upływie 60-90 sekund, Lighthouse wyświetli pełny raport strony.

źródło: Webmaster Central Blog – Real-world data in PageSpeed Insights