Wydano raport o cyfryzacji kraju (styczeń 2018)

Raport o cyfryzacji kraju stworzono w ramach działań statutowych Ministerstwa Cyfryzacji na podstawie źródeł własnych i innych instytucji publicznych.

Raport cyfryzacji kraju (2018)

Ministerstwo Cyfryzacji powstało na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2015 roku z mocą obowiązywania od 16 listopada 2015 roku w wyniku przekształcenia dotychczasowego Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. Kierownictwo instytucji powierzono minister Annie Streżyńskiej, która do dzisiaj kierowała tym resortem.

Do właściwości Ministra należała odpowiedzialność za informatyzację, rozwój społeczeństwa informacyjnego oraz kwestie związane z cyberbezpieczeństwem. Dokumentem strategicznym Ministerstwa Cyfryzacji wyznaczającym kierunki informatyzacji Państwa jest przyjęty przez rząd Program Zintegrowanej Informatyzacj i Państwa i towarzyszący mu Plan Działań Ministra Cyfryzacji.

Opublikowany dzisiaj raport o cyfryzacji Polski przedstawia cyfryzację kraju w sposób przekrojowy i przystępny – jak czytamy na stronie ministerstwa będzie on publikowany cyklicznie.

Przeczytaj także: „Strategia 5G dla Polski” – rozpoczęły się konsultacje publiczne

Raport o cyfryzacji kraju (2018) opisuje szczegółowo 9 aspektów cyfryzacji: koordynacja zarządzania cyfryzacją, infrastruktura, oprogramowanie, systemy i rejestry, kompetencje w IT, e-usługi, projekty, cyberbezpieczeństwo i sprawy międzynarodowe. Dla każdego przedstawiono kluczowe fakty, wypływające z nich wnioski oraz działania prowadzone i planowane pod kierownictwem Anny Streżyńskiej. Choć raport nie obejmuje całości działań ministerstwa, możemy wyciągnąć z niego dużo ciekawych danych.

9 aspektów cyfryzacji kraju

Oto najciekawsze liczby z raportu:

 • 3 800 000 000 zł wydano w latach 2008-2013 na informatyzację państwa, osiągając bardzo ograniczone korzyści,
 • 2,7 mld zł taki jest łączny koszt 43 projektów ministerstwana koniec 2017 r. nadzorowanych przez KRMC,
 • ponad 70% internautów ocenia pozytywnie lub raczej pozytywnie sposób załatwienia sprawy urzędowej przez internet.
 • 1210 – liczba e-usług udostępnionych na zinwentaryzowanych portalach administracji rządowej,
 • 508 – tyle usług realizuje rekordzista (jeden system),
 • 55% – taka część systemów działa wewnątrz instytucji, nie realizując przy tym żadnej e-usługi,
 • 428 – tyle usług ma charakter publiczny,
 • 42,76% – taki odsetek e-usług publicznych umożliwia załatwienie sprawy w całości przez internet,

% obywateli korzystających z internetu w kontakcie z administracją publiczną

 • 27,8% – usług reprezentuje pierwszy stopień dojrzałości i pełni funkcję wyłącznie informacyjną,
 • 18 633 – w okresie od stycznia do października 2017 r. NC Cyber zarejestrowało tyle zgłoszeń, 2312 zidentyfikowano jako incydenty wymagające obsługi,
 • 450 000 000 zł – to roczny koszt utrzymania infrastruktury w administracji rządowej,
 • poniżej 100 mln zł rocznie – taki powinien być szacowany koszt utrzymania obecnej infrastruktury według stawek rynkowych,
 • 321 → 6 – do tylu docelowo zredukowana zostanie liczba Centrów Przetwarzania Danych w ramach projektu Rządowy Klaster Bezpieczeństwa,
 • 23% – tylko tyle jednostek przeprowadziło formalny audyt oprogramowania w ciągu ostatnich 3 lat, 
 • conajmniej 3 000 000 000 zł to roczne wydatki państwa na licencje oprogramowania standardowego,
 • mediany wynagrodzeń pracowników IT w administracji publicznej (brutto, mediany):
  • 7 849,52 zł – zarządzający IT,
  • 5798,85 zł – pracownicy zajmujący się rozwojem aplikacji,
  • 5733,32 zł – pracownicy zajmujący się utrzymaniem aplikacji,
  • 5390,86 zł – pracownicy zajmujący się utrzymaniem CDP,
  • 4961,86 zł – pracownicy pomocy technicznej Help Desk,
 • 66% – taki odsetek pracowników odpowiada za utrzymanie CPD i systemów/rejestrów oraz za prowadzenie helpdesku,
 • 22% – pracowników zajmuje się rozwojem aplikacji,
 • 12% – pracowników to specjaliści od zarządzania IT,
 • 6,6% – taki odsetek wszystkich osób w IT to pracownicy zewnętrzni (tzw. outsourcing).
Anna Streżyńska - Minister Cyfryzacji
Anna Streżyńska – Minister Cyfryzacji

Zachęcam do zapoznania się z całym raportem, który znajdziecie na stronie ministerstwa: Raport o cyfryzacji kraju (styczeń 2018) PDF 13,33 MB.

I przy okazji dziękujemy pani minister Annie Streżyńskiej za dostarczenie innowacyjnych usług w administracji publicznej, pierwszej aplikacji mobilnej mObywatel – które wreszcie zaczęły się rozwijać! Od dzisiaj bezpośredni nadzór nad Ministerstwem Cyfryzacji przejmie nowy Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki.

źródło: Ministerstwo Cyfryzacji