Teraz konto ZIP założysz także przez internet

Od teraz konto w Zintegrowanym Informatorze Pacjenta (ZIP) założysz online dzięki Profilowi Zaufanemu i od ręki uzyskasz dostęp między innymi do swojej historii leczenia.

ZIP - Zintegrowany Informator Pacjenta (logo)

Ministerctwo Cyfryzacji poinformowało, że od teraz, do ZIP dostęp zyskało 1,4 mln klientów Profilu Zaufanego (PZ). Dzięki integracji Informatora z PZ mogą sprawdzić wykonywane na ich rzecz świadczenia medyczne zarejestrowane w bazie NFZ. To mechanizm uszczelniający wydatki w służbie zdrowia i zapobiegający nieprawidłowościom w tym systemie, ale także internetowa baza danych z informacjami o ;eczeniu dla samych obywateli.

Czym jest ZIP (Zintegrowany Informator Pacjenta)?

ZIP, czyli Zintegrowany Informator Pacjenta, jest ogólnopolskim serwisem udostępniającym zarejestrowanym użytkownikom historyczne dane o ich leczeniu i finansowaniu leczenia, gromadzone od 2008 r. przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Rejestrując się w Zintegrowanym Informatorze Pacjenta zyskujesz m.in.:

  • szybki dostęp do informacji o Twoim prawie do świadczeń zdrowotnych,
  • informację o odprowadzonych składkach,
  • wiedzę o leczeniu, udzielonych Ci świadczeniach, lekach refundowanych oraz deklaracjach w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej,
  • wgląd do danych o kwotach, które zostały przekazane na sfinansowanie Twojego leczenia,
  • łatwy dostęp do wykazu placówek, w których każdy pacjent – w ramach ubezpieczenia zdrowotnego – może otrzymać pomoc medyczną finansowaną ze środków publicznych (adresy i telefony placówek medycznych).

Konto w ZIP można teraz założyć online składając wniosek potwierdzony Profilem Zaufanym lub podpisem kwalifikowanym. Wciąż można udać się także osobiście do wojewódzkiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia i założyć konto tradycyjną metodą.

Zobacz także: Dzięki usłudze E-meldunek zameldujesz się przez internet

Jak uzyskać dostęp do ZIP?

Żeby mieć dostęp do informacji o swoim leczeniu, danych medycznych i finansowaniu udzielonych świadczeń:

  • wejdź na stronę rejestracji i wypełnij zamieszczony formularz.
  • zaloguj z wykorzystaniem Profilu Zaufanego lub udaj się z dowodem osobistym do oddziału NFZ w celu uzyskania danych dostępowych (identyfikator użytkownika oraz tymczasowe hasło).
  • możesz zacząć korzystać z serwisu.

Zarówno rejestracja jak i korzystanie z serwisu są bezpłatne.

Screen systemu ZIP, czyli Zintegrowany Informator Pacjenta (DEMO)
Screen systemu ZIP, czyli Zintegrowany Informator Pacjenta (DEMO)

Zanim zarejestrujesz się w Zintegrowanym Informatorze Pacjenta zobacz wersję demonstracyjną systemu (w dolnym, lewym rogu ekranu na stronie logowania kliknij link „Demo” i zaakceptuj poprzez wybranie opcji „Zaloguj”). Dane, które zobaczysz są fikcyjne, jednak będziesz mógł zapoznać się z funkcjonowaniem zamkniętej części portalu.

Ważne! Osoby składające wniosek w imieniu osób małoletnich, osób ubezwłasnowolnionych częściowo albo ubezwłasnowolnionych całkowicie są obowiązane dołączyć do wniosku dokumenty potwierdzające prawo do działania w imieniu tych osób, w szczególności odpis aktu urodzenia, odpis prawomocnego orzeczenia sądu ustanawiającego opiekę dla małoletniego lub ubezwłasnowolnionego albo odpis zaświadczenia o ustanowieniu opiekuna prawnego lub kuratora, uprawnionego do reprezentowania osoby ubezwłasnowolnionej. W takich przypadkach należy udać się z dowodem osobistym do oddziału NFZ w celu uzyskania danych dostępowych (identyfikator użytkownika oraz tymczasowe hasło).

Pamiętaj! Nigdy nie udostępniaj swoich danych służących do logowania w ZIP!

Jak szybko zobaczysz informacje o swoim leczeniu?

Informacje o Twoim leczeniu pojawią się w serwisie po upływie co najmniej 24 godzin od otrzymania loginu i hasła oraz będą aktualizowane raz na dobę.

Pamiętaj jednak, że dane pojawiają się w Informatorze dopiero wtedy, kiedy NFZ otrzyma je od świadczeniodawców (może to potrwać nawet do 2 miesięcy). Nie oczekuj zatem, że zobaczysz w zestawieniu np. niedawno zrealizowaną receptę. Wiedz również, że przedstawione dane mogą się zmieniać w trakcie roku, gdy świadczeniodawca dokona np. korekty faktury.

źródło: ZIP via Ministerstwo Cyfryzacji