„My Poznań 36,6” – nowa kampania społeczna miasta

Miasto Poznań wystartowało z nową kampania społeczną „My Poznań 36,6”, której głównym celem jest walka z uprzedzeniami i szacunek dla każdego człowieka.

Kampania społeczna „My Poznań 36.6”

Szacunek dla każdego człowieka i niezgoda na dyskryminację – to główny cel kampanii „My Poznań 36,6”, która właśnie ruszyła w Poznaniu. Akcja przypomina, że nie warto oceniać innych na podstawie stereotypów i powierzchownych opinii.

Każdy człowiek ma prawo do szacunku – to przesłanie kampanii na rzecz tolerancji prowadzona przez Oddział Promocji Gabinetu Prezydenta Urzędu Miasta Poznania. Ma przypomnieć poznaniakom, że w gruncie rzeczy wszyscy jesteśmy tacy sami. To, co widzimy w innych każdego dnia, to mieszanka stereotypów, wyobrażeń, naszego wychowania i schematów, wśród których wzrastamy.

W niestandardowy sposób autorzy kampanii wyrażają niezgodę na dyskryminację, uciekanie się do inwektyw i stereotypów. W spocie promującym akcję padają takie hasła jak „pedał”, „szmata”, „brudas”, „patol”, „katol”, „dałn” czy „lewak” – a przecież każdy jest człowiekiem. Obecnie kampania widoczna jest tylko w internecie, ale niebawem spot będzie wyświetlany w poznańskiej komunikacji miejskiej.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej gwarantuje każdemu człowiekowi prawo do poszanowania godności osobistej – mówi Jacek Jaśkowiak, prezydent miasta. – Wszelka dyskryminacja jest łamaniem tego prawa, prowadzi do bierności i braku reakcji. Czas to zmienić. Kampanią „My Poznań 36,6” chcemy przypomnieć, że wszyscy jesteśmy sobie równi, a szacunek jest niezbywalnym prawem każdego człowieka.

Punktem wyjścia kampanii było znalezienie wspólnego mianownika, jaki łączy ludzi. To temperatura ciała. Dlatego 9 grudnia na Starym Rynku każdy poznaniak mógł wziąć udział w happeningu towarzyszącym Festiwalowi Rzeźb Lodowych. Poznaniacy i turyści mogli na żywo na telebimie zobaczyć, jak wyglądają w kamerze termowizyjnej.

My Poznań 36,6

36,6° C – tyle wynosi temperatura naszego ciała. Normalna, powszechna i równa dla wszystkich. Tak normalna, jak to, że jesteśmy takimi samymi ludźmi. Tak powszechna, jak nasze prawo do godności i szacunku wobec siebie i innych. Tak równa, jak równi jesteśmy sobie. Zacznijmy żyć według tych zasad. Zgodnie z naszą naturą.

Manifest akcji głosi:

Manifest akcji „My Poznań 36.6”
Manifest akcji „My Poznań 36.6”

Wszystkie powierzchowne różnice traciły na znaczeniu: ubiór, kolor skóry czy orientacja przestawały być widoczne – mówi Patryk Pawełczak, zastępca dyrektora gabinetu prezydenta. – To co zostało, to obraz takich samych ludzi, mających tę samą temperaturę i takie same prawa. Bo w prowadzonej przez nas kampanii właśnie o prawa chodzi.

Podczas wydarzenia  powstał film promujący kampanię. Wideo dostępne jest na razie w sieci, a już wkrótce będzie wyświetlane w poznańskiej komunikacji miejskiej. Spot trafił także do lokalnych mediów, a plakaty i animacje promujące akcję pojawią się w miejskich autobusach i tramwajach.

Miasto zachęca także do zgłaszania każdego przejawu dyskryminacji i nietolerancji, przypominając, że każda reakcja jest lepsza niż jej brak. Zwrócono także uwagę na ważne zapisy kodeksu karnego:

Art. 257 KK: Kto publicznie znieważa grupę ludności albo poszczególną osobę z powodu jej przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, wyznaniowej albo z powodu jej bezwyznaniowości lub z takich powodów narusza nietykalność cielesną innej osoby, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Art. 119 KK: Kto stosuje przemoc lub groźbę bezprawną wobec grupy osób lub poszczególnej osoby z powodu jej przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, politycznej, wyznaniowej lub z powodu jej bezwyznaniowości, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Więcej o kampanii znajdziesz na stronie: poznan366.pl

źródło: poznan.pl (1)