neoSłówka: tapnąć w ekran dotykowy

Czasownik „tapnąć” pojawił się wraz z popularyzacją urządzeń mobilnych z ekranami dotykowymi, na których nie ma już przycisków.

neosłówka: tapnąć

Tapnąćz ang. tap – oznacza dotknąć/ stuknąć ekran urządzenia mobilnego z ekranem dotykowym, aby wykonać określoną akcję, np. kliknąć w link lub przycisk. Tapanie odnosi się tylko do urządzeń z ekranami pojemnościowymi, ponieważ nie da się na nich kliknąć lub nacisnąć klawisza.

Określenie tapnij w trybie rozkazującym używane jest często w celu nawigowania użytkowników po aplikacjach i grach mobilnych.

W języku polskim istnieje podobne słowo o innym znaczeniu „tąpnąć”, dlatego ważne jest używanie polskich znaków diakrytycznych, czyli „tapnąć”.

Przykładowe użycie: Tapnij w prawym górnym rogu ekranu, aby przejść do menu.

Czasownik używany jest obecnie także w komunikacji marketingowej, przykładem jest konkurs TAPnij KASĘ organizowany przez jeden z banków.